FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Dette svarer parkene om påleggene

Av Frank HaugsbøAv Martin Nilsen24.06.12 07:15 | Oppdatert: 24.06.12 10:31

Del saken på:

Fornøyelsesparkene sier at de tar sikkerheten på alvor.

Da Park- og tivolitilsynet avviklet tilsyn i de største fornøyelsesparkene i vår, resulterte det i 51 pålegg til Dyreparken i Kristiansand, Bø Sommarland, Tusenfryd, Rogaland Fritidspark og Hunderfossen Familiepark.

SE OVERSIKTEN I GRAFIKKEN ØVERST I ARTIKKELEN! LESER DU SAKEN PÅ MOBIL? KLIKK HER.

Slik svarer moro-parkene på funnene.

BØ SOMMARLAND:

- Alle installasjonene her sjekkes daglig. Våre eiere som eier 72 fornøyelsesparker verden rundt setter strenge krav til sikkerheten, sier Bernt Gunnar Berntsen, direktør i Bø Sommarland.

- Skjøten helt nede i overgangen der Magasuget går over fra bratt bane til flatt bremsebasseng, er nå forsterket med ni lag plast. Dette er punktet vi også fant råte, og hele konstruksjonen er forsterket med jernbånd.

- Vi har i flere år snakket om å skifte ut limtrekonstruksjonen i banen ned fra Magasuget, og det blir gjort før 2013-sesongen. Vi er i kontakt med flere leverandører.

ROGALAND FRITIDSPARK:

- Vi synes det er veldig bra at vi har tilsyn, og at en uhildet tredjepart sjekker at alt er som det skal være, sier Håkon Lund, administrerende direktør i Rogaland Fritidspark, populært kalt Kongeparken.

Når det gjelder pålegget om å sette opp gjerde på plattformen på karusellen Spinnvidle (Wave Swinger), en av parkens nye attraksjoner, sier Lund at det ble utført før parken åpnet.

Ifølge Lund er det snakk om en høydeforskjell på mindre enn en halv meter, og en vanndybde på 80 centimeter.

- For vårt vedkommende er ingen av påleggene som er gitt av alvorlig driftsmessig karakter, sier Lund.

HUNDERFOSSEN:

- Vi mener at det å oppholde seg i en norsk familiepark er tryggere enn å oppholde seg i offentlige miljøer som skolegårder, barnehager og idrettsarenaer, sier direktør Hogne Høstmælingen i Hunderfossen Familiepark.

Han mener antall pålegg fra Park- og tivolitilsynet ikke er egnet som måleinstrument for om parkene er sikre.

- Hunderfossen Familiepark er svært opptatt av gjestenes sikkerhet, og vi har gjennom alle år hatt fokus på internkontroll og sikkerhet.

At Hunderfossen kun fikk ett pålegg, etter at parken hadde utført planlagt vedlikehold før oppstart, mener direktøren er et bevis på at de har gode rutiner for tilsyn og vedlikehold.

TUSENFRYD:

Av 20 pålegg i Tusenfryd, er 17 pålegg knyttet til innretninger hvor inspeksjonen er gjennomført før parken har utført egne interne kontroller, påpeker administrerende direktør Bjørn Håvard Solli.

- Det betyr at vi internt ikke har ferdigstilt klargjøring, gjennomført egne kontroller og selv godkjent innretningen for drift. 13 av disse 17 påleggene er knyttet til førstegangskontroll av nye attraksjonsprosjekter for 2013, hvor prosjektene ikke har vært ferdigstilt.

Når det gjelder pålegget om å erstatte/snu tilbakeløpssperrer i heisen på Tømmerstupet, understreker Solli at det er så mange mothaker langs begge sider av båndet at det ikke medfører en vesentlig endring i risiko om noen få mothaker har mer slitasje enn de øvrige.

DYREPARKEN I KRISTIANSAND:

Vedlikeholdssjef Knut Snemyr jr. i Kristiansand Dyrepark sier at parken har 22 innretninger som hvert år gjennomgår en grundig kontroll av Park- og tivolitilsynet.

- Antall punkter som kontrolleres på hver innretning er omfattende, og det finnes ikke kritiske eller alvorlige tilstander som er påpekt.

LESER DU SAKEN PÅ MOBIL? KLIKK HER FOR Å SE GRAFIKKEN.

Pålegget om å fjerne en lukkespenne i et hoppeslott for å eliminere fare for innelåsing, gjelder ifølge Snemyr en ny innretning som ble førstegangskontrollert, og som ikke var satt i drift.

- Den leveres for øvrig med disse små lukkespennene som standardutstyr fra fabrikken, og det var etter anbefaling av tilsynet at disse ble fjernet.