FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Synes du flyene er fullere enn før? Du har helt rett

Av Mona Langset11.09.18 18:11

Del saken på:

Flyene som tar av og lander innenlands i Norge, er fylt med mange flere passasjerer i dag enn for 15 år siden.

Mens antall flypassasjerer har økt med 50 prosent på 15 år, har det bare vært åtte prosent økning i antall flybevegelser. Det har med andre ord blitt veldig mange flere passasjerer per fly.

Utviklingen kommer frem i Avinors offisielle trafikkstatistikk.

* I 2002 var det 17 millioner passasjerer på innenlandsfly i Norge.

* I 2017 var det 25,5 millioner.

* Antall flybevegelser lå begge disse årene på rundt 450.000. Litt under i 2002, litt over i 2017.

* I 2002 var det i gjennomsnitt 39 passasjerer per innenlandsflyving. 15 år senere var det i gjennomsnitt 54 passasjerer per innenlandsflyging.

Internasjonalt fenomen

Tendensen er den samme internasjonalt.

Nyhetsbrevet Travel Weekly og avisen Daily Mail skriver om det som i flybransjen kalles «upgauging», det vil si å justere flyparken slik at de kan ta med flere passasjerer per fly.

De viser til en rekke eksempler på flyselskap som har satt flere seter inn i hver maskin. Blant andre Southwest Airlines. Deres Boeing 737 hadde plass til 137 i 2007, og i dag er det plass til 143.

Selskapet JetBlue har fått plass til to ekstra seterader i sine A320-maskiner, og har økt passasjertallet fra 150 til 162.

De store Boeing 777-maskinene hadde vanligvis ni seter på hver rad ved midten av 1990-tallet. I dag er det ofte 10 seter.

Samtidig har det kommet flere atskillig større fly på markedet.

Også i USA har tallet på flypassasjerer økt mange ganger mer enn tallet på flybevegelser de siste 15 årene, slik at det nå er betydelig flere passasjerer per fly.

I tillegg til flere seter i mange fly, har det også blitt flere større maskiner.

Direktør for nyhetsbrevet Airline Weekly, Seth Kaplan, forklarer at det for flyselskapene gir best økonomi å ha store maskiner med mange passasjerer. Da blir kostnaden per passasjer lavere. Selskapene sparer både pilotutgifter, flyplassavgifter og vedlikehold av maskiner.

Det er noe informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian kan kjenne seg igjen i.

– I fjor hadde vi en fyllingsgrad på 87,5 prosent i hele det globale rutenettet. Vi jobber løpende for å fylle flyene fordi det bidrar til økt lønnsomhet og lavere miljøutslipp per passasjer. Våre Boeing 737 har plass til 186 passasjerer og våre Boeing 787 Dreamliner har plass til 291 eller 344 passasjerer, sier han.

Flyselskapet Norwegian startet i 2002 med fire innenlandsruter i Norge. I løpet av de siste 15 årene har det vokst til å bli landets største flyselskapet.

I den samme perioden har økningen i det totale antallet flybevegelser innenlands vært minimal. Med andre ord så må SAS og Norwegian hatt en vesentlig reduksjon i antall innenriksflyginger.

Samtidig har totalt antall passasjerer eksplodert, og mediene har gjentatte ganger hatt overskrifter som «Passasjerrekord» og «Nordmenn er på europatoppen i flytrafikk.»

– Ofte setter dette i gang en miljødebatt. Men innenlands flytrafikk er en direkte puls på verdiskapingen i Norge. Den øker og reduseres i takt med utviklingen av BNP. Det er altså utviklingen i arbeidsreiser som styrer volumene på flyene, sier informasjonssjef i SAS, Knut-Morten Johansen i SAS.

At antall passasjerer har økt mange ganger mer enn antall flybevegelser forklarer Johansen slik:

  • Vekst på stamrutenettet: Der er det hovedsakelig satt inn nye fly av størrelsen B737-700 og B737-800 med flere seter enn foregående modeller.
  • Avgiftsbelastningen: For de tre norske flyselskapene har avgiftene økt med 2,8 milliarder kroner per år de siste fire–fem årene.

– Avgiftsbelastningen rammer i størst grad flystrekninger med tynnere trafikkgrunnlag. Det har påvirket ruteutvikling og nye etableringer for SAS’ del. Nylig meldte også Widerøe at de vil redusere 44 avganger i Lofoten og Vesterålen som følge av at de ikke er kommersielt drivverdige lenger, påpeker Johansen.

På kortere strekninger er det som regel færre passasjerer per flyging enn på de lengre.

Fyller seter med lavprisbilletter

– En utvikling vi også ser, er at flymarkedet over tid nå har vært preget av overkapasitet. Det er altså flere fly og seter tilgjengelig enn det reelt er etterspørsel på. Effekten av dette er at prisene holder seg lave. Det er mange billige billetter til salg for å fylle de setene som ligger ute, forklarer Johansen.

Også i USA er mange korte flyruter med mindre fly lagt ned.

Ifølge direktør for nyhetsbrevet Airline Weekly, Seth Kaplan, har flere mindre regionale flyselskap overlevd ene og alene fordi de har kuttet ut de minste flyene og korteste strekningene, og gått over til større fly.

Dette er også en fordel for passasjerene, mener han. For eksempel vil færre slippe å bøye hodet når de går inn i de minste ruteflyene.

Ulempen er at små ruter reduseres eller forsvinner helt.