FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Disse feilene fant tilsynet i fornøyelsesparkene

Av Frank HaugsbøAv Martin Nilsen24.06.12 07:10 | Oppdatert: 24.06.12 16:57

Del saken på:

BERGEN/BØ (VG) Omfattende råteskader. Skadet skjøt på vannsklie. Utstående spikre. Dårlige setebelter.

Fant råtne deler i Magasuget

Fare for å tråkke gjennom gulv i Rogaland Fritidspark

Tusenfryd fikk 20 pålegg etter tilsyn

Dette er noen av forholdene Park- og tivolitilsynet påpekte da det ble avviklet tilsyn i de største fornøyelsesparkene i vår.

Totalt ble det gitt 51 pålegg til Dyreparken i Kristiansand, Bø Sommarland, Tusenfryd, Rogaland Fritidspark og Hunderfossen Familiepark, viser en oversikt VG har innhentet.

SE OVERSIKTEN I GRAFIKKEN ØVERST I ARTIKKELEN! LESER DU SAKEN PÅ MOBIL? KLIKK HER.

Disse parkene hadde rundt 1,8 millioner besøkende i 2011.

Blant annet ble det påpekt betydelige råteskader i limtrekonstruksjonen på vannsklia Magasuget i Bø Sommarland. Innen 1. juni neste år må konstruksjonen skiftes, går det frem av pålegget.

Bø Sommarland fikk også pålegg om å kontrollere en forsterket skjøt i overgangen til bremsebassenget Magasuget hver eneste dag, med månedlig rapportering til Park- og tivolitilsynet.

Les hva fornøyelsesparkene svarer om påleggene fra tilsynet!

- Alvorlig

Statens jernbanetilsyn har overtatt ansvaret for Park- og tivolitilsynet fra Det Norske Veritas. Direktør Erik Ø. Johnsen skriver i en epost til VG at de ser alvorlig på alle forhold som kan skade brukerne.

Artikkelen fortsetter under bildet.


- Mangler og feil på innretninger skal rettes. Det er den som driver innretningen som har ansvaret for å identifisere feil og svakheter og gjøre de nødvendige tiltak for at innretningen skal være sikker i bruk. Tilsynet vil kunne tilbakekalle sikkerhetsmessig godkjenning og pålegge stans i bruk av innretninger som ikke er sikre.

Johnsen peker på at pålegget om å skifte ut råtne deler av limtrekonstruksjonen i Magasuget ikke har årsak i umiddelbare sikkerhetsmessige usikkerheter forbundet med stabilitet og opplagring.

- Limtrekonstruksjonen i seg selv er betydelig overdimensjonert, men på sikt må det gjøres utskiftninger.

Når det gjelder skjøten i Magasuget, som fikk en fuge på 10-20 millimeter på grunn av frostsprengning, ble den reparert av spesialister på denne typen reparasjoner.

I tillegg er sidevanget forsterket med vinkeljern og sidene av konstruksjonen er ytterligere forsterket med bandjern.

- Hvis det ikke hadde vært mulig å reparere skjøten på en sikker måte, ville Magasuget måtte stenges. Råteangrepet var i denne omgang ikke så alvorlig at stengning ble vurdert.

Mener parkene har gode rutiner

Johnsen skriver at de vurderer feilen ved skjøten i Magasuget som alvorlig, og at en ustabil skjøt kan inneha et betydelig skadepotensiale hvis den brister.

- Tilsynet vil ikke gi en generell sammenligning av hva som ellers er de mest alvorlige.

Han betegner sikkerhetsarbeidet i parkene som generelt godt.

- Parkene har gode rutiner for oppstart. Opplæring av både driftspersonell og operatører er i fokus for driften. Flere og flere benytter tekniske kontrollorgan fra utlandet eller har årlig kontroll av produsent.

Sjekkes daglig

Direktør i Bø Sommarland, Bernt Gunnar Berntsen, sier at alle installasjonene i parken sjekkes daglig.

Han opplyser at skjøten i Magasuget er forsterket med ni lag plast.

- Dette er punktet hvor vi også fant råte, og hele konstruksjonen er forsterket med jernbånd. Vi har i flere år snakket om å skifte ut limtrekonstruksjonen i banen ned fra Magasuget, og det blir gjort før 2013-sesongen.

Direktør i Hunderfossen Familiepark, Hogne Høstmælingen, mener at det å oppholde seg i en norsk familiepark er tryggere enn å oppholde seg i offentlige miljøer som skolegårder, barnehager og idrettsarenaer.

- Hunderfossen Familiepark er svært opptatt av gjestens sikkerhet, og vi har gjennom alle år hatt fokus på internkontroll og sikkerhet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Direktør i Tusenfryd. Bjørn Håvard Solli, påpeker at 17 av 20 pålegg er knyttet til innretninger der inspeksjonen er gjennomført før parken har utført egne interne kontroller. 13 av de 17 påleggene er knyttet til førstegangskontroller der prosjektene ikke har vært ferdigstilt.

- Generelt kan man med stor trygghet fastslå at påleggene ikke er av kritisk art, med tanke på gjestenes sikkerhet.

Vedlikeholdssjef Knut Snemyr jr. i Kristiansand Dyrepark skriver i en epost at parken har 22 innretninger som hvert år gjennomgår en grundig kontroll av Park- og tivolitilsynet.

- Antall punkter som kontrolleres på hver innretning er omfattende, og det finnes ikke kritiske eller alvorlige tilstander som er påpekt.

Direktør i Rogaland Fritidspark, Håkon Lund, mener norske fornøyelsesparker holder en høy kvalitetsgrad, med få ulykker.

- Det er viktig å understreke at tilsynet gjennomføres før attraksjonene åpner. For vårt vedkommende er ingen av påleggene som er gitt av alvorlig driftsmessig karakter, sier Lund.

Les mer om hvordan fornøyelsesparkene svarer på påleggene her!

Totalt kom det inn 212 meldinger om hendelser med personskade i norske fornøyelsesparker, tivoli, badeanlegg, lekeland og gokartbaner i 2010. Dette var en økning på 84 fra året før, og moroparkene sto for nesten hele økningen.

LESER DU SAKEN PÅ MOBIL? KLIKK HER FOR Å SE GRAFIKKEN.

Tilsynet ga 971 pålegg og anmerkninger i 2010, en liten nedgang fra året før.