FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

SAS får kritikk for nettside

Av Sara Berge Holmberg27.06.18 08:52 | Oppdatert: 27.06.18 09:24

Del saken på:

SAS fikk syv måneder på seg til å rette opp hjemmesiden etter at et tilsyn påviste flere mangler. Hittil er kun to tredjedeler rettet.

I november i fjor fikk nettsiden til flyselskapet SAS stryk i tilsynsrapporten gjort av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Nettsiden hadde brudd på 20 av 28 krav, og direktoratet påpekte at siden ikke bare var vanskelig for de med nedsatt funksjonsevne og, men også for brukere som skal bestille billett når de har dårlig tid.

Fristen for å gjøre endringer ble satt til juni i år, men SAS har enda ikke rettet opp i alle feilene.

– Det viser seg at bare to tredjedeler er rettet. Det er over 30 prosent av feilene som ikke er rettet. Vi ser alvorlig på det, fordi det er viktige ting som ikke er på plass, sier Malin Rygg, leder av tilsynet i Difi.

Blant tingene som ikke er rettet opp nevnes koding og språk, mangel på feilmeldinger, merking av obligatoriske felt, og kontraster på nettsiden. Feilene har spesielt konsekvenser for dem med nedsatt syn, dysleksi eller som har dårlig norskspråk, men ifølge Difi gjør dette nettsiden krevende også for folk uten nedsatt funksjonsevne.

– Kontraster er viktig, og en ganske åpenbar ting på en nettside. De med nedsatt syn er avhengig av god kontrast, men alle brukere har behov for det. Det er ikke et godt design om ikke kontrastene er bra nok, sier lederen.

Difi har fått tilbakemeldinger på at mangel av feilmeldinger og merking av obligatoriske felt er noe som flere brukere blir plaget av.

Hun understreker at SAS har gjort mye, men at de burde gjort mer. To tredjedeler er gjort, men ifølge Rygg burde alt vært i orden etter den syv måneder lange fristen.

– De har gjort mye, og det er vi glad for. Det er veldig bra. Men alt burde vært på plass. Dette er minstekrav i loven, sier hun.

– Det er ikke bra for dem som ikke klarer å bestille, men heller ikke bra for SAS selv.

Jobber med det

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, forteller at SAS har vært – og er – gjennom en omfattende og komplisert overgang fra gammel til ny IT-plattform, noe som har tatt lengre tid og flere ressurser enn de antok.

– I dette arbeidet så inngår universell utforming i sluttproduktet av all funksjonalitet og enkel tilgjengelighet for alle. Vi har nå i flere måneder foretatt testing med ulike grupper funksjonshemmede, og vi oppnår løpende gode resultater som vi mener kommer til å oppfylle vår ambisjon om at den universelle tilgjengeligheten til SAS’ ulike plattformer skal være den beste, sier Johansen.

Johansen forklarer at det handler om en prosess hvor en må bygge grunnmuren før en bygger resten av huset.

– Det SAS har i dag, et år senere enn overgangen til ny plattform, er allerede blant noe av det beste, og som vi også får meget gode tilbakemeldinger på - også fra de ulike grupper funksjonshemmede som har vært med i den omfattende testingen, sier han og fortsetter:

– Når det gjelder de manglene som er påpekt var vi veldig godt kjent med dem, og de lå også på vår egne aktivitetsliste. Vi sa vi skulle komme i mål med det hele til sommeren 2018, og har hatt dialog med Difi. Vi har en forventning om å komme i mål med alle detaljene innen fristen.

Ekskluderer en stor samfunnsgruppe

Difi gjør årlige rapporter, hvor de blant annet også snakker med ulike brukerorganisasjoner. Alle nettsider skal følge krav til universell utforming, slik at flest mulig kan bruke sidene, uavhengig av funksjonsevne.

– Universell utforming er et viktig element av generell brukervennlighet og kvalitet. Brukerne er ikke en gjennomsnittsbruker, brukerne har et komplekst sett av ulike behov. Universell utforming handler om å hjelpe de som skal lage nettsider med å møte brukerne der de er. Samtidig er det nødvendig for enkelte brukere, forklarer Rygg.

Fordi SAS har en stor brukergruppe har de et særlig ansvar for å sørge for at prosessene deres fungerer for alle brukerne.

– Det er rett og slett en effektiv utestengning av en stor gruppe i samfunnet. Nettsidene skal være laget slik at alle kan bruke det. Formålet med loven er å verne om at alle skal kunne bruke løsningen og klare det selv.

Etter forskriftene får SAS nå et pålegg om å rette disse feilene innen 6. august. Hvis ikke alle avvikene er rettet innen den tid vil flyselskapet få dagsbøter, som vil løpe frem til det er dokumentert at alt er rettet.

– Vårt mål er at feilene skal bli rettet og bli bedre for brukerne, sier Rygg.