FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Norwegian vant mot Dreamliner-passasjer i retten for andre gang

Av Øyvind Gustavsen04.02.16 16:20

Del saken på:

Flyselskapet trenger ikke å gi kompensasjon til Dreamliner-passasjerer som måtte ta til takke med gamle erstatningsfly uten TV-skjerm i setene.

Det er klart etter at Borgarting lagmannsrett har gitt flyselskapet medhold i en tvist med en skuffet Dreamliner-passasjer. Dermed har Norwegian vunnet frem i to rettsinstanser.

Det blir hverken kroner eller øre i rabatt til de reisende.

Spørsmålet domstolen har tatt stilling til er: Kan man kreve erstatning dersom man ikke får reise med den flytypen man er lovt?

I dette konkrete tilfellet skulle kunden ha reist med Norwegians splitter nye Dreamliner-fly fra Oslo til Bangkok sommeren 2013.

Men flyprodusenten Boeing slet med tekniske problemer, og derfor ble Norwegians nye fly satt i trafikk først i september.

Det ble starten på en to og et halvt år langt tvist mellom Norwegian og kunden som nå har tapt i lagmannsretten.

Mistet underholdning om bord

De tre første månedene etter lansering av langdistanserutene i 2013 måtte Norwegian leie inn eldre fly fra Portugal. Disse hadde på langt nær samme standard i kabinen som Dreamliner-flyene ville ha.

«Dreamliner-opplevelsen» skulle inkludere friskere luft om bord, mindre turbulens, mindre jet lag og et overlegent underholdningssystem. Erstatningsflyene hadde ikke noe av dette og manglet underholdningssystem om bord.

Da Norwegian ikke vil gi kompensasjon til skuffede passasjerer som var forespeilet en unik Dreamliner-opplevelse, klaget mange flyselskapet inn for Transportklagenemnda, hvor de gikk medhold.

Nemnda mente de reisende hadde krav på 10 prosent av billettprisen refundert.

Norwegian gikk det til uvanlige skritt å nekte å føye seg etter klagenemnda. Det resulterte i at de ble svartelistet hos både Transportklagenemnda og Forbrukerrådet.

Da gikk en av passasjerene til sak, og nemnda tok advokatregningen fordi de mente spørsmålet var prinsippielt viktig. Hadde passasjeren vunnet frem i rettsvesenet, ville det kunne utløst en serie refusjonskrav mot flyselskapet.

– Et fullverdig alternativ

Nå har imidlertid domstolen gitt flyselskapet rett, både i tingretten og lagmannsretten.

– Vi er godt fornøyd med at vi har fått medhold også i lagmannsretten. Det beviser at vi har gitt våre reisende et fullverdig alternativ til Dreamlineren, sier informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Passasjerens advokat Jon Lange er skuffet.

– Lagmannsretten er enig med Transportklagenemnda i at det opprinnelig ble inngått en avtale om Dreamliner. Grunnen til at kunden ikke når fram med sitt krav, er at retten mener det senere ble inngått en endringsavtale som utelukker prisavslag. Det er streng jus i en forbrukersak og etter min mening uriktig.

Han legger til:

– Fraskrivelse av rettigheter forutsetter klarhet og frivillighet. Her var ingen av vilkårene oppfylt.

Vil vurdere opplistingen

Rolf Forsdal, rådgiver i Transportklagenemnda, sier de vil ta opp i styret hvordan Norwegians oppføring på svartelisten skal forstås i lys av den ferske dommen.

– Det vi i hvert fall vil gjøre er å legge til en bemerkning om at flyselskapet i to rettsinstanser har fått støtte for sitt synspunkt. Det er uriktig å bli hengt ut i lys av den ferske dommen, sier han.

Han legger til at lagmannsretten kommer til at flytypen Dreamliner er det kontraktsrettslige utgangspunktet, slik også nemnda mente.

– Retten la imidlertid vekt på at den etterfølgende dialog, gjorde at forutsetningen falt bort, sier Forsdahl.

Han tror uansett saken vil føre til at flyselskaper i tiden fremover vil bli mer forsiktig med å markedsføre konkrete flytyper når de selger reiser.