FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Forbrukere taper alt hvis ruteflyselskap går konkurs

Av Mona Langset28.03.19 17:49 | Oppdatert: 28.03.19 23:26

Del saken på:

Virke Reiseliv og Forbrukerrådet etterlyser en reisegarantiordning for rutefly. I dag har passasjerene ingen rettigheter, og kan lide store økonomiske tap hvis selskapet går konkurs.

– Flyselskaper går konkurs. Bare i februar i år var det to: Tyske Germania og britiske Flybmi. Danske Primera Air gikk konkurs i 2018 og Air Berlin i 2017. Vi vet at selv store selskaper som SAS og Norwegian også har problemer. Ved konkurs står passasjerene helt uten rettigheter, sier direktør for Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål forklarer at den nye og forbedrede pakkereiseloven vi fikk i fjor, bare beskytter passasjerer som har kjøpt en pakkereise, eller en sammensatt reise, det vil si at den består av minst to elementer. Den gjelder ikke for passasjerer som har kjøpt billett av et ruteflyselskap.

Bergmål og Blyverket mener at situasjonen vi nå ser i WOW air bør få norske politikere til å våkne. Det islandske flyselskapet stanset all drift torsdag.

– Tiden er overmoden for å få på plass et eget reisegarantifond som beskytter folk mot konkurser hos flyselskapene. At det kun er reisearrangørene som må stille reisegaranti viser at lovverket ikke har tatt inn over seg utviklingen der stadig flere flyselskaper går konkurs, sier de to.

Gjelder bare pakkereiser

«Lov om pakkereiser og reisegaranti» sikrer passasjerene ved en eventuell konkurs. Alle som selger pakkereiser i Norge må være medlem av reisegarantifondet, og stille en økonomisk garanti. Ved en eventuell konkurs vil passasjerene få utbetalt den summen de har betalt for billetten dersom konkursen skjer før utreise. Hvis det skjer mens de er ute, får de dekket hjemreise og eventuelt ekstra utgifter til opphold før de kan komme seg hjem.

– Stortinget har nå bedt regjeringen om å endre loven, slik at den også skal gjelde for passasjerer som kjøper «kun fly» av en pakkereisearrangør. Dette er nå til behandling i Barne- og likestillingsdepartementet. Men en slik endrinig av loven vil ikke omfatte passasjerer som kjøper flybillett direkte fra ruteflyselskapet. Det er helt uforståelilg at flyselskapene ikke skal måtte stille garanti på lik linje med reisearrangørene. Her bør regjeringen legge frem et forslag som omfatter alle som selger flyreiser, sier Bergmål.

Samme fly, ulike rettigheter

– Dagens ordning kan slå veldig urettferdig ut. Hvis et charterselskap benytter seg av rutefly, og selskapet går konkurs, kan passasjerene som har kjøpt billett gjennom charterselskapet dermed få dekket utgiftene for å komme seg hjem, mens de som har kjøpt billetten sin av ruteflyselskapet ikke får dekket noe, forklarer Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Passasjerer som har betalt ruteflybilletten med kredittkort – og ikke debetkort – kan kreve billettkostnaden tilbake fra kredittkortselskapet. Men det vil ikke nødvendigvis dekke alle utgiftene til ny billett for å komme seghjem igjen.

Mulig løsning

I dag er Danmark det eneste landet i Europa som har en reisegarantiordning for rutefly. Inger Lise Blyverket og Astrid Bergmål mener vi bør innføre en innføre en tilsvarende ordning her.

I Danmark blir reisegarantiordningen for rutefly finansiert av passasjerene selv. For hver flyging betaler de to kroner ekstra til et reisegarantifond. På den måten slipper flyselskapene å binde opp mye kapital, og passasjerene slipper å tenke på om selskapet de reiser med er medlem av fondet. Alle passasjerer som flyr til eller fra Danmark, eller innenriks, er omfattet av ordningen.

– Krisemaksimering

Kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian har lite til overs for en ordning som Forbrukerrådet og Virke Reiseliv skisserer.

– I Norwegian er vi ikke tilhengere av å pålegge passasjerene enda flere avgifter. Dette er krisemaksimering fra Forbrukerrådet og Virkes side. Vi inviterer mer enn gjerne til en prat for å gi begge organisasjoner innsikt i hvordan Norwegian jobber, sier Nielsen til VG.

Reisegarantiordningen er barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstads ansvar. Blyverket og Bergmål sendte et brev til barne- og likestillingsdepartementet den 28. februar, hvor de ba Regjeringen fremme forslag om et eget reisegarantifond for flyreiser.

I dag er det en måned siden. De har ennå ikke fått svar.

Når VG spørs informasjonssjef Line Torvik i Barne- og Familiedepartementet om statsråden kommer til å følge opp dette, får vi svar fra avdelingsdirektør Erik Saglie:

Forbrukerrådet og Virke reiser viktige problemstillinger i sitt brev til BLD, som vi må vurdere grundig. Saken involverer også samferdselsdepartementet som har ansvaret for flytransport. Ordningen som de peker på er interessant, men vi trenger noe tid før vi kan konkludere. Forbrukerrådet og Virke har også bedt om et møte med politisk ledelse i departementet om dette, som vi ønsker å få til raskt.