FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Norwegian-flight avlyst på grunn av ising - kunde nektes erstatning

Av Mona Langset01.03.16 10:02 | Oppdatert: 03.03.16 16:27

Del saken på:

Norwegian avviste krav om erstatning for kansellert flyging i januar. Begrunnelse: Ising på vinger og motor er en ekstraordinær omstendighet som selskapet ikke er herre over.

- Det kan umulig være ekstraordinært med ising på vingene i januar!

Torsdag 21. januar, da Østlandet var på sitt aller kaldeste, skulle Håvard Olerud Eriksen og fire venner på en langhelg til Las Palmas for å løpe halvmaraton.

Men is på flyet satte en effektiv stopper for turen, og vennegjengen kom seg derfor ikke av gårde før dagen etter. Olerud Eriksen mener at passasjerene dermed har krav på økonomisk kompensasjon fra Norwegian. Der tok han feil. Årsak: Ising på vinger og motor defineres av Norwegian som en ekstraordinær hendelse.

– Men det kan umulig være ekstraordinært med ising midt i kaldeste januar, sier Håvard Olerud Eriksen til VG.

Han tar nå saken videre til Transportklagenemnda.

– I Norge må alle flyselskap ta høyde for at det kan ise i januar. Det hadde vært ekstraordinært dersom det ikke var is på vinger og motor midtvinters, mener Olerud Eriksen.

I sin skriftlige klage til flyselskapet beskriver han avreisen fra Oslo Lufthavn slik:

«Vi var i ferd med å skulle ta av da de plutselig avbrøt takeoff og takset tilbake til gate. Der ble vi etter forholdsvis lang tid forklart at de hadde avbrutt avgangen på grunn av ising på flyet. De iverksatte deretter avising av motor og fly. Dette tok lang tid, og når de først var ferdige med dette, fikk vi beskjed om at mannskapet hadde vært for lenge på jobb og at de derfor ikke hadde lov til å jobbe gjennom flyturen nedover. Norwegian forsøkte deretter å finne erstatningsmannskap. Dette lyktes de ikke med.»

Passasjerene ble booket om til et fly som skulle gå klokken 10.00 dagen etter, og innlosjert på Gardermoen Airport Hotel over natten. Neste dag var også dette flyet nesten tre timer forsinket.

«Jeg kan ikke forstå at ising på flyet kan være ekstraordinært når det skjer midt i en kuldeperiode som allerede hadde pågått over lang tid. Jeg synes også det er spesielt at de ikke har muligheter for å innkalle mannskaper når noe sånn skjer.» skriver Olerud Eriksen i sin klage til Norwegian.

Han viser til EU-regulativ 261/2004 når han mener at han har krav på økonomisk kompensasjon.

Men Norwegians kundebehandler viser til nøyaktig samme regulativ når hun avviser kravet:

«Vi kan dessverre inte tillmötesgå din begäran om kompensation ettersom flyglet ställdes in på grund av extraordinära omstendigheter. Detta grundar sig på EU forordningen 261/2004 Artikel 5(3).» skriver kundebehandleren.

Les også: Slik får du tiden til å fly på flyplassen

Dette har du krav på

Hvis du kommer frem til bestemmelsesstedet tre timer senere enn planlagt, har du krav på erstatning, i henhold til EU-regler. Det er da snakk om faste beløp, og disse varierer avhengig av hvor langt du flyr.

Les mer om rettigheter ved flyforsinkelser på Forbrukerombudets nettside.

Men reglene om erstatning gjelder ikke dersom flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter utenfor deres kontroll. Det er denne unntaksregelen Norwegian bruker når selskapet avviser Olerud Eriksens krav.

Les også: 5000 krever erstatning etter flyforsinkelser

Norwegian: – I tråd med EU-regelverkets definisjon

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at han forstår frustrasjonen med lange forsinkelser, men påpeker at selskapet her har sørget for at kunden både har fått dekket hotellovernatting i påvente av neste flyging og matkuponger.

– Fly som innstilles eller forsinkes på grunn av værforholdene, mener vi er utenfor flyselskapets kontroll og i tråd med EU-regelverkets definisjon av ekstraordinære omstendigheter. Dessuten viser flere vedtak fra Transportklagenemnda at forsinkelser og kanselleringer som skyldes dårlig vær er en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets kontroll. Vi avventer nå Transportklagenemndas nøytrale vurdering av saken, sier Sandaker-Nielsen.

Forbrukerrådet: – Klag

Ifølge direktør for forbrukerservice hos Forbrukerrådet, Ingeborg Flønes, har passasjerer i utgangspunktet rett på standardkompensasjon på 400 euro når flyvingen er over 1500 km og innenfor EU/EØS, som til Gran Canaria.

– Det skal mye til for at du ikke har rett på kompensasjon. Blant annet vil ikke teknisk svikt være grunn nok til å nekte, sier hun.

Flønes legger til at dårlig vær, streik og uforutsette sikkerhetstiltak vil kunne føre til at du ikke har rett på penger likevel.

– Værforhold som gjør at flyet ikke kan lette, kan regnes som ekstraordinære omstendigheter selv om is på vingen er vanlig i Norge. Slike saker må vurderes konkret fra gang til gang. Vi anbefaler derfor Olerud Eriksen å klage saken inn for Transportklagenemnda.

Les også: Norwegian vant mot Dreamliner-passasjer i retten

Passasjerrettighetsekspert: – Klag

Professor dr. juris Morten Kjelland, sier at det ofte lønner seg å bringe avslag på erstatning etter flyforsinkelser og kanselleringer inn for Transportklagenemnda.

Han har analysert samtlige saker som ble behandlet i nemnda fra starten i 2009 fram til og med 2012. Og konklusjonen var at halvparten av dem som klaget fikk medhold. Hvorvidt Håvard Olerud Eriksen vil komme noen vei med sin klage nå, vil han ikke mene noe om.

– For å kunne kreve erstatning kan det ikke foreligge ekstraordinære omstendigheter. Hva som er ekstraordinært vurderes fra sak til sak, og jeg kjenner ikke detaljene i denne saken.

Mer ising i Norge enn i England

På generelt grunnlag sier Kjelland at når årsaken til forsinkelsen er vanskelige værforhold, må «målestokken» for hva som anses som ekstraordinært tilpasses tid og sted.

– Det betyr at man må ta hensyn til normalværforholdene på det stedet innstillingen skjer. Transportklagenemnda har lagt til grunn at det skal mer til for å betrakte snøvær med ising som ekstraordinært i Norge enn for eksempel i London. I desember 2010 ble for eksempel et flyselskap frifunnet for erstatningsansvar på grunn av kraftig snøvær i London, sier han.

Ifølge Kjelland vil innstillinger på grunn av mannskapsmangel som skyldtes akutt sykdom eller at mannskap må overholde hviletidsbestemmelsene, i utgangspunktet ikke utløse ansvar for flyselskapet.