Her er Valens våpenarsenal

TV

Her er Kristian Valens utrolige våpenarsenal. Seks militære rifler, syv håndvåpen, ei hagle, tre automatvåpen av typen MP5, en maskinpistol og to AG3 plukket politiet med seg fra kjendisens våpenskap.

Publisert:

Av KIM DANIEL LINDEGAAARD, ANNE STINE SÆTHER og ØYSTEIN LARSEN-VONSTETT

Da politiet natt til søndag gikk inn i Valens leilighet i Oslo sentrum, møtte han dem med automatvåpenet MP5 i nevene. Det var flere av samme slaget i våpenskapet. MP5 er svært uvanlig å ha i privat eie.

Våpensamlere VG har snakket med, forklarer at MP5 er et våpen du må søke spesialtillatelse for å få ha.

- Det er et politi- og militærvåpen som brukes til selvforsvar eller til å stoppe kriminelle, sier Kjell Heilevang, som driver nettstedet Våpen og Jus.

Militære våpen

Valen eier en blanding av samlervåpen og konkurransevåpen, i tillegg til flere automatvåpen. Heimevernsvåpenet MP5 skal det bare være noen få samlere som har tillatelse til å ha hjemme.

En av våpenekspertene VG har vært i kontakt med sier at mange av våpnene i Valens samling er militære. Flere av våpentypene blir brukt eller har vært i bruk i flere lands forsvar rundt i Europa. Steyr Aug. er brukt i Sveits. Colt AR15 er brukt av det amerikanske tropper. Både MP5, Glock og SLK er eller har vært i bruk i det norske forsvaret.

Kun et fåtall godkjente samlere i Norge har muligheten til å få godkjent oppbevaring av disse våpnene. Kravene til oppbevaringen av disse er også ofte strengere enn vanlig låsbart skap.

- Vi vil ikke ha full oversikt over beslagene før i neste uke. Foreløpig har vi ikke hatt tid til å gå gjennom dem, sier avdelingsleder Janne Stømner ved Sentrum Politistasjon.

- Kan få problemer

Det er straffelovens paragraf 352 første ledd, farlig bruk og oppbevaring av våpen, som Valen kan bli siktet for.

Hvis Kristian Valen blir straffet i våpensaken, er det stor sannsynlighet for at han nektes innreise til USA, hvor han i perioder bor og jobber.

Våpeneksperten Kjell Heilevang er bosatt i Kansas, og sier at amerikanske myndigheter kan komme til å skape problemer for Valen hvis han blir dømt i våpensaken.

- Det er blitt strengere etter 11. september. Amerikanerne ser ikke på hva slags dom du har, men personer med dom kan få en periode der de ikke får komme inn i USA, sier Heilevang.

- Hovedregelen tilsier at det er forbud mot å reise inn til USA dersom man er straffedømt. Det kan selvsagt gjøres unntak, men det kommer an på hvordan myndighetene betrakter forseelsen, sier reisebransjedirektør Rolf Forsdahl i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

Forsdahl forteller at det må fylles ut et egenerklæringsskjema hvor man blant annet må krysse av for om man har vært straffedømt for kriminalitet ved flyging til USA. Hvis en person setter kryss i ja-rubrikken, vil man bli tatt til side for ytterligere undersøkelser, og immigrasjonsmyndighetene har da hjemmel for å avvise deg.

- Kan få problemer

Direktøren er ikke i tvil om at også Valen kan få problemer.

- Hvis Kristian Valen blir domfelt for et forhold som rammes av immigrasjonsbestemmelsene, vil det kunne bli umulig for ham å pendle mellom Norge og USA, konstaterer Forsdahl.

USAs ambassade ønsket ikke å uttale seg om saken i går kveld. Kristian Valens advokat Berit Reiss Andersen svarte ikke på VGs henvendelse.