Dette er
historien
om hva som
faktisk skjedde ...

... og hva som
er oppdiktet
– i den utrolige
historien om
Clark Olofsson.

Sannheten om
den beryktede
bankraneren