TV 2s «Holmgang» snur Norge opp ned

Feil at 90 prosent er rasister

BERGEN (VG) Pust ut: Det norske folk består ikke av 90 prosent rasister og 70 prosent som aksepterer svart arbeid. TV 2-programmet «Holmgang»s innringings-undersøkelser snur Norge opp ned.

ARTIKKELEN ER OVER 20 ÅR GAMMEL

To meningsmålinger utført av Opinion A/S like etter, viser at norske holdninger til innvandring og svart arbeid er stikk motsatt av hva som ble resultatet da Oddvar Stenstrøm i TV 2-programmet «Holmgang» ba seerne ringe inn sin mening. På oppfordring av arrangørene av mediekonferansen «Media 2000» i Bergen har Opinion foretatt en representativ måling av hva som er meningen om disse spørsmålene.

Forskjellig

Da Stenstrøm & Co ba sine seere svare på spørsmålet «Skal vi stenge grensene for flyktninger fra fjerne land?», svarte 89,4 prosent ja. 10,6 prosent sa nei.

Opinions måling viser at dette slett ikke er uttrykk for et brun strøm av rasisme i det norske folk: Bare 17 prosent svarte ja, hele 83 prosent sa nei. Etter det VG kjenner til, var utslaget så oppsiktsvekkende forskjellig fra «Holmgang»-resultatet at fagfolkene i Opinion for sikkerhets skyld foretok en måling til - som bekreftet resultatet.

Stikk motsatt

Bedre gikk det ikke da Opinion skulle sjekke spørsmålet: «Reagerer du negativt på svart arbeid?» Her svarte innringerne til Holmgang 29,5 prosent ja, og hele 70,5 prosent nei.

Da Opinion spurte et representativt utvalg for hele det norske folk - viste virkeligheten å være stikk motsatt:

Hele 62 prosent av befolkningen reagerer negativt på svart arbeid, 38 prosent gjør det ikke.

1. amanuensis Frank Aarebrot, som er TV 2s egen, meget kunnskapsrike valgkommentator, mener at TV 2-programmet «Holmgang» har en uetisk omgang med sin innringings-metode:

- Riktignok sier de gjerne at dette ikke er noen meningsmåling. Men de lar i neste setning den påståtte seierherren briske seg, og den påståtte taperen kommentere de nedslående tallene. Dermed gir de inntrykk av at dette likevel er uttrykk for en bred vilje i det norske folk - noe som er en løgn, sier Aarebrot.

- Det som skjer i slike innringings-programmer, er at de som utgjør mindretallet i landet - en liten gruppe vet at de er få - er høyt motivert for å ringe inn. Folk flest - som for eksempel aksepterer flyktninger og er skeptisk til svart arbeid - føler at de er i flertall, og gidder ikke ringe. Derfor får vi skjeve utslag, ofte i et mønster hvor spørsmålene vipper mellom Frp- og RV-holdninger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder