LEGGER FREM NY PLAN: Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes Foto: Jan-Petter Dahl TV 2

TV 2 varsler kutt for 350 millioner

Tirsdag ble en ny strategiplan for TV 2 lagt fram for de
ansatte. Den innebærer kutt på 350 millioner kroner og sluttpakketilbud til samtlige.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

De siste månedene har ledelsen i TV 2 sammen med styret og tillitsvalgte jobbet med en omfattende moderniseringsplan kalt «TV 2 i 2020». Tirsdag klokken 13 ble strategiplanen og kutt presentert for de ansatte på allmøter i Oslo og Bergen.

Leste du: Bemanningskutt i TVNorge.

Kostnadskuttene som ble lagt frem er på 350 millioner kroner. I tillegg skal alle ansatte få tilbud om sluttpakke, mens TV 2 forbeholder seg retten til å avslå søknader. De konkrete tiltakene blir ikke varslet før i midten av september.

Åpner for sluttpakker

Utvalget, som har vært ledet av TV 2s nye strategidirektør Håkon Knoph, har i likhet med andre mediehus sett på muligheter for nye inntektskilder og hva man skal satse på i dagens medielandskap i stadig endring.

– Vi har identifisert et behov for en lønnsomhetsforbedring i TV 2 på 350 millioner kroner frem mot 2020. TV 2 er akkurat nå i for høy grad satt opp for det TV-markedet vi har vært en del av, ikke det TV-markedet vi skal gå inn i, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en pressemelding.

Mediebransjen: Guro Fostervold Tvedten sagt opp i Viasat.

– Vi blir nødt til å se på hvordan vi kan øke effektiviteten over hele virksomheten. Vi må kutte kostnader for å investere i godt innhold og kritisk journalistikk og fortsette den digitale ekspansjonen vi er i gang med. Hvordan en omorganisering vil se ut og selve omfanget av bemanningsreduksjoner er ikke identifisert enda, men vi velger allerede i dag å informere om at de som ønsker en sluttpakke vil få mulighet til å søke om dette, fortsetter Sandnes.

Han mener tiden for gradvise endringer i medie- og TV-bransjen er over:

– Nå handler det om å ruste oss best mulig for videre vekst.

OSLOKONTOR: TV 2s lokaler i Oslo skal i 2018 flyttes fra Karl Johan og mot operaen og Barcode. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– God strategi - store kutt

Leder av redaksjonsklubben i TV 2, Henrikke Helland, forteller at de tillitsvalgte først på mandag ble informert om størrelsen på innsparingene.

– Dette har vært en stategiprosess som i utgangspunktet ikke var en kuttprosess. Ledelsen var tydelig på at «TV 2 i 2020» ikke var en kuttprosess i seg selv, men at kutt kunne komme som effekter i etterkant av strategiarbeidet, sier Helland til VG etter møtet tirsdag.

NHO-topp: 2016 kan gi etterkrigstidens høyeste ledighet.

De tillitsvalgte har vært i månedlige møter med ledelsen om strategiprosjektet, og tirsdag ble både strategi og kuttstørrelse presentert samtidig for de ansatte.

– Vi har fått komme med innspill og fått høre hva de har jobbet med. Strategien er god, fastslår Helland.

– Det som var positivt i dag, var at ledelsen signaliserte at vi fortsatt skal være en tydelig samfunnsaktør. Vi skal satse på nyheter, sport og relevant underholdning. Stategien er veldig god, men kuttet overskygger selvfølgelig planen - det er jo store kutt, understreker hun og fortsetter:

– Kuttene skal foregå over fire år, så noen har kommunisert at de håper det går raskt, mens andre liker at prosessen går over fire år, så der er det blandede reaksjoner.

Sandnes opplyser til VG at det er «helt avgjørende» å involvere klubben og hovedverneombud.

– Det vil være usikkerheter i sånne perioder. Da skal vi sørge for å ha en åpen og rak kommunikasjon med dem, sier han.

Først pakker, så kutt

Klubblederen er glad for at ledelsen har signalisert at tillitsvalgte og verneombud skal være godt involvert i prosessen med å identifisere kutt, som skal pågå fram til september.

Arbeidskrisen: Provosert av Statoils sluttpakker.

– I det arbeidet er det ikke likhetstrekk mellom størrelse på beløp og antall hoder. De ser også på andre driftskostnader, og vi tillitsvalgte må være med på å bidra på innspill til kutt som ikke går på bemanning, som for eksempel husleie. Vi kan organisere oss annerledes, sier Helland.

Hun forteller at det første som skjer er at klubben og ledelsen skal forhandle fram sluttpakker. Det skjer altså før konkrete kutt er lokalisert.

– Om en 14 dagers tid, når de er ferdigforhandlet, vil pakkene legges ut, men hvor lenge pakkene skal gjelde ble ikke helt konkretisert på møtet. Vi håper vinduet vil ligge åpent fram til prosessen er avsluttet i 2020.

– Hva er deres største bekymring?

– Det vi må påse er at færrest mulig må gå. Vi er jo stramt bemannet i dag, så vi må sikre at det lar seg gjøre å jobbe i TV 2 helsemessig.

– Hvordan blir tiden framover for de ansatte?

– Jeg håper jo at strategien som ble kommunisert i første del av møtet motiverer til fortsatt å skape innhold slik vi gjør i dag, vi har jo blant annet to store, krevende mesterskap foran oss. Og så blir det en utfordring å balansere disse delene som er så kontrastfylte, sier klubblederen.

Mer om jobbmarkedet: 130.000 arbeidsledige i februar.

Satser på Sumo

Bransjenettstedet Kampanje varslet i forkant kutt på flere hundre millioner kroner. Hvor mye av TV 2s virksomhet som kan settes bort skulle også være et sentralt punkt.

Få konkrete tiltak ble beskrevet i pressemeldingen, men Sandnes opplyser at de ønsker å styre TV 2 mot en digital virksomhet der TV 2 Sumo får en langt større plass enn i dag.

– Det handler om at vi ser en endring i mediekonsum, vi må ikke bare tilpasse oss, men også tilby nye ting. Vi kan produsere produkter tidligere på Sumo enn på linær TV, og ha eksklusive ting til Sumo, som for eksempel «Hotel Cæsar», sier Sandnes til VG.

Ifølge beregninger gjort av Kampanje har strømmetjenesten Sumo i dag en base på rundt 350.000 abonnenter, som TV 2 henter en omsetning på nær 500 millioner kroner fra. På allmøtet i dag skal det angivelig ha blitt kommunisert at målet er en tredobling i abonnementsmassen innen 2020.

Har du lest: Måtte flytte 2300 kilometer for å beholde jobben.

Mediehuset skal også satse ytterligere på å følge med på «kundeadferd, teknologi og nye digitale produkter».

– For å klare det må vi være tydelige i våre prioriteringer og ta noen tøffe valg, sier Sandnes i pressemeldingen.

Til VG sier han:

– Vi vet ennå ikke hvor vi må kutte eller hvordan vi skal kutte kostnader, men det vil gjelde på alle nivåer. Det som handler om hvor vi skal vokse og hvor vi skal kutte ligger fortsatt foran oss, men det vil ikke være forskjell på Oslo og Bergen.

Kampanje melder at et viktig slag for TV 2, som ble kommunisert på allmøtet, er forhandlingene med distributørene. TV 2 er for tiden i forhandlinger med Telenor og Get om distribusjon.

Satser og strammer inn simultant

Sjefredaktør Sandnes har tidligere i uttalt til Kampanje at TV 2 simultant vil fortsette å vokse og satse på enkelte områder, mens de «tar ned ressursinnsats innen andre områder».

TV 2 hadde i fjor driftskostnader på 3,4 milliarder kroner og et overskudd før skatt på 382 millioner kroner. Mediehuset har rundt 900 fast ansatte, hvorav omtrent 450 er medlemmer i Norsk Journalistlag.

Fra før er mediehuset i gang med en moderniserings- og effektiviseringsprosess, kalt Greenfield Playout Program (GPO), som også ser på optimalisering av teknologi og arbeidsflyt. Ifølge Journalisten ble det her spekulert internt om et kostnadskutt på mellom 90 og 120 millioner kroner, og at det kunne bety en nedbemanning på opp mot 150 ansatte.

Disse endringene skal angivelig iverksettes før TV 2 i mai neste år flytter hovedkontoret fra Nøstet i Bergen og inn i Media City Bergen. Også TV 2s Oslo-kontor skal flyttes: fra Karl Johan til det planlagte bygget Diagonale mellom Operaen og Barcode i 2018. Dette medfører lavere leiekostnader for TV 2.

Bestiller utenfra

I mars ble det kjent at TV 2 outsourcer «God kveld Norge» til Mastiff på en langvarig kontrakt. Ifølge Kampanje ble de syv fast ansatte i redaksjonen dermed flyttet over til Mastiff fra 18. april.

Programdirektør Jarle Nakken i TV 2 sa da til nettstedet at det økonomiske ikke hadde vært noen motivasjon i beslutningen, men at:

– TV 2 er en entreprisebedrift som i utgangspunktet skal bestille sine programmer ute i det frie produksjonsmarkedet. Dette er en naturlig videreføring av dette.

Klubbleder Helland sa da til DN at hun var kritisk til hvordan informasjonsflyten mellom TV 2-ledelsen og de ansette i redaksjonen hadde vært i løpet av prosessen.

I april ble det klart at Discovery Networks, som eier TVNorge-kanalene, skal nedbemanne 35 årsverk. Discovery-sjef Harald Strømme nevnte tunge investeringer de siste årene som en vesentlig årsak til nedbemanningen, og at de nå vil satse tungt og spisset innen spesielt sport og det digitale området.

NRK har redusert bemanningen med over 300 årsverk siden høsten 2013 og har som mål å redusere ytterligere 50, ifølge kringkastningssjef Thor Gjermund Eriksen i årets lisensbrev til Kulturdepartementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder