Vil gjøre NRK til en stiftelse

NRK-lisensen slik den er i dag blir kastet på historiens søppelhaug.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det kommer frem av Mediemangfoldsutvalgets rapport som ble lagt frem og overlevert kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag formiddag. Dermed bekreftes signalene som kulturministeren selv ga allerede før jul i fjor.

Les også: Regjeringen vil vrake NRK-lisensen

Tirsdag formiddag kom Mediemangfoldsutvalget under ledelse av Knut Olav Åmås med sitt forslag til alternativ finansiering av statskanalen. Samme utvalg har sett på hvordan vi best skal sikre mangfoldet i medie-Norge i en tid da tradisjonelle medier er under sterkt press, ikke minst økonomisk, fra utenlandske storaktører som Facebook og Google.

Arbeidet med rapporten har blitt fremskyndet på grunn av den raske teknologiske utviklingen. Hvordan den nye tv-lisensen blir har vært blant de sakene som det har vært størst forventninger til.

Lest denne?: Kommentar: Presse mot propaganda

Ett av forslagene fra Mediemangfoldsutvalget går altså på å gjøre NRK om til en stiftelse. Ifølge utvalget vil ikke dette føre til store endringer fra dagens ordning, men utvalgsleder Knut Olav Åmås presiserte den fremtidige samfunnsfordelen ved at avstanden mellom NRK og Staten og politikerne gir større frihet begge veier.

Den nye NRK-lisensen er foreslått todelt; husstandsavgift og apparatnøytral avgift, etter henholdsvis tysk og dansk modell.

Den tyske modellen går ut på at du må betale en avgift, uavhengig om du har en tv eller ikke. Eier du en bolig, må du også betale avgiften.

Les også: Vil ha Google-skatt også i Norge

Den danske modellen - den apparatnøytrale - betyr at lisensen utvides slik at alle som eier medieutstyr som kan vise NRKs innhold, som nettbrett og mobiler, må betale.

Utvalget anslår at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner mer enn dagens nivå per år. I dag støttes norske medier med totalt rundt 7, 7 milliarder kroner. 5,5 av disse milliardene er inntekter fra NRK-lisensen.

Tirsdag la også Mediebedriftene frem nye tall for mediebruk. Mens papiropplaget for norske mediehus sank med 7,8 prosent i 2016, økte digitalopplaget med 8,6 prosent, viser tallene, ifølge NTB.

Andre sentrale punkter i utvalgets rapport var blant annet at momsfritaket (rundt 1,6 milliarder kroner i dag) blir utvidet til å gjelde alle nyhets- og aktualitetsmedier, og at det innføres et tidsavgrenset fritak på fire år fra arbeidsgiveravgiften for nyhetsbaserte norske medieselskaper.

I dag betaler norske medier en halv milliard årlig i arbeidsgiveravgift. Utvalgsleder Knut Olav Åmås fremholdt dette virkemiddelet som det kanskje viktigste i rapporten.

Mediemangfoldsutvalget stresset poenget med at politikerne måtte behandle rapporten så fort som overhodet mulig, ettersom mediesituasjonen utvikler seg raskt hver dag.

Kulturministeren svarte med å si at rapporten først må ut på en høringsrunde, og at den derfor neppe vil bli behandlet av Stortinget før sommerferien.

OVERLEVERTE RAPPORT: Knut Olav Åmås, leder av Mediemangfoldsutvalget, overleverte sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag formiddag. Foto: Fredrik Varfjell NTB scanpix

Les også

 1. Presse mot propaganda

  De sterkeste mediene er de frieste. En god økonomi gir uavhengighet og frihet til å kritisere hvem som helst, når som…
 2. Regjeringen vil vrake NRK-lisensen

  Regjeringen vil skrote lisensen, men har ikke et klart svar på hvordan NRK skal finansieres i fremtiden.
 3. Slik rådes regjeringen til å finansiere TV 2: – Bør gå for statlig finansiering

  GRUBBEGATA (VG) Etter TV 2s nei til rollen som allmennkringkaster, har et medieutvalg jobbet natt og dag for å komme opp…
 4. Vil ha Google-skatt også i Norge

  Før helgen inngikk Google avtale om å betale 1,6 milliarder kroner i skatt til Storbritannia.
 5. TV2-ansatte fyller opp to Bergen-fly hver uke

  TV2 krever at staten dekker merkostnaden for at de har hovedkontor i Bergen.
 6. NRK-lisensen øker med 30 kroner

  NRK-lisensen øker med 30 kroner. Det ble klart etter at Høyre brøt med Frp i saken.
 7. Vil ha NRK-avgift av alle: – Usosial og ekstremt gammeldags

  Forslaget om å kreve inn NRK-avgift fra alle husstander, får kritikk som gammeldags og usolidarisk.
 8. Ekspertutvalg vil kreve NRK-lisens fra alle husstander

  Regjeringens ekspertgruppe foreslår å kreve NRK-avgift fra alle husstander uavhengig av om de har TV.
 9. Stortinget vil at alle skal betale NRK-lisens

  Den omdiskuterte NRK-lisensen kan bli en egen medieskatt som betales per hode, ikke per TV.
 10. Frp tapte kampen mot TV-lisensen

  «Du har betalt lisens for siste gang!» Så klart var Frps valgløfte i 2013.
 11. Høyre varsler kutt i TV-lisensen

  Under en uke før statsbudsjettet legges fram, varsler Høyres stortingsgruppe at NRK må belage seg på lavere lisens i…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder