OPPSIKTSVEKKENDE: Nyhetsmeldingen som var å se på NRK sine nettsider har blitt kritisert på sosiale medier. Bildesplitt: AFP/Skjermbilde NRK

Reagerer på NRKs omtale av gamere

NRK Sørlandet omtalte et nytt universitetsstudium som skulle få gamere «vekk fra skjermene». Nå beklager de.

Publisert:

Et nyhetsmelding fra NRK Sørlandet tirsdag fortalte om et nytt årsstudium på Universitetet i Agder som ønsker å «få gamere i aldere vekk fra skjermene og ut i samfunnet».

– Her kommuniserer NRK at det er et motsetningsforhold mellom å være gamer, og det å delta i samfunnet. Det er det ikke, sier Aleksander Husøy, lærer og medlem av Spillpedagogene, til VG.

Spillpedagogene er en gruppe lærere, ledere og forskere som interesserer seg for bruk av spill i skolen.

– En tredjedel av Norges befolkning spiller dataspill hver dag. NRKs formulering tilsier at hele denne gruppen står utenfor samfunnet.

Innlegget, som ble redigert etter litt tid av NRK, lød originalt annerledes. Begge versjonene av notisen har likevel vekket reaksjoner.

Se begge versjonene under:

1 / 2
Slik så nyhetsmeldingen ut før NRK forandret ordlyden.
Les også

Gamere gjør det ikke dårligere på skolen

Som skoleforskere mener vi Sonans sin nye reklamekampanje forsterker inntrykket av at gaming går ut over skole, og at…

– Misvisende og sleivete formulering

Morten Rød, distriktsredaktør i NRK Sørlandet, beklager formuleringen.

– Dette er det bare å beklage. I notisen har vi formulert oss på en måte som ikke samsvarer helt med det Universitetet i Agder og Varodd har uttalt til oss, sier han.

Rød legger til at NRK heller ikke mener at gamere står utenfor samfunnet, eller at det er en motsetning mellom det å være gamer og å delta i samfunnet.

Varodd er en arbeidsinkluderingsbedrift, og har som formål å hjelpe de som har falt utenfor arbeidslivet.

SVARER: Distriktsredaktør i NRK Sørlandet, Morten Rød, beklager formuleringen av nyhetsmeldingen.

Rød forklarer at de først endret nyhetsmeldingen for å gi en bedre forklaring på hva årstudiumet gikk ut på.

– Den misvisende og sleivete formuleringen «vekk fra skjermen og ut i samfunnet» er skrevet av oss og ble dessverre ikke fanget opp av våre rutiner. Senere samme kveld ble vi gjort oppmerksom på hvor uheldig den er. Vi valgte da av praktiske grunner å avpublisere notisen.

MANNSTERKE: Flere Mario-fans samlet for å feiere den italienske rørleggeren da serien feiret 30 år i 2015.

– Dette skulle vi selvfølgelig ha fanget opp med én gang. Jeg beklager at det ikke skjedde. Selv om den er fjernet fra vår side, lever notisen dessverre videre ute på nettet, sier Rød.

Distriktsredaktøren sier også at NRK Sørlandet gjerne vil diskutere hvordan de best kan rette opp inntrykket notisen har skapt knyttet til gamere og det nye studietilbudet i landsdelen.

Stigma rundt spill

Aleksander Husøy fra Spillpedagogene opplever at spill som kulturuttrykk blir omtalt negativt, sammenlignet med andre lignende kulturuttrykk.

SPILLPEDAGOG: Aleksander Husøy er medlem av Spillpedagogene. De opplever at spill oftere blir mer uglesett enn andre kulturuttrykk.

– Spillmediet er et viktig kulturuttrykk i vår samtid. I likhet med romaner, filmer, serier og musikk, kan spill fortelle gode historier og vekke sterke følelser. Likevel opplever vi at spill og spilling ofte omtales i mer negative ordelag enn andre kulturuttrykk.

Husøy jobber sammen med Spillpedagogene med å formidle spillmediets mangfold.

– Hvis det eneste forholdet jeg hadde til romaner var «50 Shades of Grey» og «Hardyguttene», ville jeg vært ytterst skeptisk til om litteratur ble fremstilt som høyverdig kultur. Når det eneste forholdet man har til spill er «Fortnite» og enkle mobilspill, er det lett å tenke på samme måte om spill.

Syntes du gaming blir snakket om mer negativt enn andre kulturuttrykk?

Det er viktig at samfunnet er bevisst på de problematiske sidene rundt spillkulturen, men jeg håper at vi snart når et punkt hvor spill kan diskuteres i offentligheten under samme forutsetninger som litteratur og musikk. 

Se flere reaksjoner under:

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no