KRITISK ÅR: Stavernfestivalen i 2016, her med Neil Young på scenen. Foto: Trond Solberg

Stavernfestivalen og festivalsjefen saksøkes av samarbeidspartner Sky Festivals

Sky Festivals hevder at de reddet Stavernfestivalen fra konkurs. De mener at de har krav på halvparten av festivalens aksjer – som etter deres utsagn nå er verdt flere titalls millioner.

Selskapet Sky Festivals har levert en stevning til Vestfold tingrett, hvor de reiser søksmål mot Stavernfestivalens sjef Roger Albin og hans selskap Mondrian Holding, som eier samtlige aksjer i Stavernfestivalen.

Sky Festivals mener at deres samarbeid med Stavernfestivalen de siste tre årene har reddet sistnevnte, og at de hadde en avtale om at Sky skulle få 50 prosent av Stavernfestivalens aksjer.

– Det er inngått en klar og tydelig avtale som Roger Albin og Mondrian Holding AS en rekke ganger har bekreftet at man ville oppfylle. Til overmål har alle dokumenter for gjennomføring av aksjeutstedelsen blitt undertegnet av alle involverte. Vi oppfatter dessverre Roger Albin slik at han nå forsøker å komme seg ut av en klar avtaleforpliktelse for å oppnå egen økonomisk vinning, sier advokat for Sky Festivals, Joar Heide.

VG har fått innsyn i avtalen.

– Grovt illojalt

Advokat Heide sier at aksjene de gjør krav på hadde en verdi på 1,3 millioner i 2016 – og at de er verdt «flere titalls millioner» nå.

Han sier videre at Sky inngikk en avtale med Roger Albin om å bidra med finansiering til Stavernfestivalen AS for å unngå at festivalen skulle gå konkurs.

– Til tross for at de økonomiske forholdene i Stavernfestivalen AS i 2016 var vesentlig dårligere enn Albin presenterte for Sky, sto Sky ved sin del av avtalen. At Albin likevel har valgt å ikke overholde sin del av avtalen nå når festivalen med betydelig innsats fra Sky har blitt en suksess, er etter vår oppfatning grovt illojalt, sier Heide.

SAKSØKES: Stvernfestivalens sjef, Roger Albin. Foto: Alf Øystein Støtvig

Roger Albin har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.

– Jeg kommenterer ikke silke pågående sivile saker for retten i media før den rettslige behandlingen, sier advokat for Mondrian Holding og Roger Albin, Ole Petter Breistøl. Han legger til at Roger Albin ikke ønsker å kommentere saken.

I sitt tilsvar til stevningen skriver Stavernfestivalens advokat blant annet at overføringen av aksjer ble stanset på grunn av at det i august 2018 ble omtalt i Dagsavisen at Sky Agency AS – eid av de samme som står bak Sky Festivals, Trond Øivind Opsahl og Simen Christoffer Huuse – stod bak en rekke ulovligheter.

Fikk sjokk

Blant disse var manglende innbetaling av artistskatt og ulovlige lån tatt opp i eget selskap.

«Opplysningen om ulovlighetene kom som et sjokk på saksøkte», heter det i tilsvaret.

– Det er riktig at det har vært forhold i regnskapet til Sky Agency i tidligere år, men alt dette er ryddet opp i nå, og alle selskaper i Sky-konsernet leverte helt rene regnskaper for 2018 – uten noen form for negative bemerkninger fra revisors side, sier Joar Heide.

VG har fått innsyn i regnskapet for 2018, der revisor konkluderer med at regnskapsloven er overholdt.

Sky Agency er blant annet arrangør av Findings-festivalen i Oslo.

Stavernfestivalen er en av landets største i pop/rock-segmentet. Festivalen omsatte for 63,6 millioner i 2018, og fikk et negativt årsresultat på 955.000.

Til sammenligning omsatte Øyafestivalen i Oslo for 80 millioner i 2018, og fikk et overskudd på 975.000.

Saken kommer opp for retten på nyåret.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder