NORGE RUNDT: Stian Barsnes Simonsen og Synnøve Svabø skal lede delfinalene på NRK. Foto: Kim Nygård
NORGE RUNDT: Stian Barsnes Simonsen og Synnøve Svabø skal lede delfinalene på NRK. Foto: Kim Nygård

Bare Nord-Norge må betale MGP

Storbyene slipper å bekoste delfinalene

MUSIKK

Mens NRKs samarbeidspartnere bærer kostnadene med delfinalene i Melodi Grand Prix i Oslo og Bergen, må nordnorsk offentlighet og næringsliv garantere for millioner av kroner i Alta og Bodø.

  • Jørgen Thaule
Publisert:

Sameting, kommuner, fylkeskommuner, kraftselskaper, hotell, transportbedrifter, banker, høyskoler og universitet er alle direkte eller indirekte med på å arrangere delfinaler i Melodi Grand Prix i Nord-Norge, for lisenskanalen.

De to timelange sendingene på NRK, ledet av Stian Barsnes Simonsen og Synnøve Svabø, er kommet i stand takket være en miks av offentlig og privat kapital. Over fire år vil det trolig være snakk om flere titalls millioner kroner for å være vertskap for delfinalene.

NRK har overlatt TV-produksjon og sponsorrettigheter for Melodi Grand Prix til Dinamo Story og Stageway.

- Stor risiko

Byrådet i Bergen ønsket ikke å delta på deres vilkår, etter tilrådning fra byråd Henning Warloe, som mener at potensialet knyttet til arrangementet, både med tanke på profilering av Bergen og merinntekter knyttet til reiselivsbransjen, anses som begrenset.

«Den økonomiske risikoen er stor, og byråden reagerer på at en desentralisering av konseptet i stor grad belaster arrangørbyene økonomisk,» heter det i tilrådningen bystyret sluttet seg til.

Likevel blir det altså delfinale i Bergen, i Framohallen i Fyllingsdalen. Bergen kommune stiller ikke en eneste garanti og betaler ikke en øre fra kommunekassen, bekrefter Warloe. Det gjør heller ikke Oslo kommune for delfinalen i Oslo Spektrum.

God investering

I Bodø mener man at arrangementet av en delfinale er vel investerte penger.

Men i Bergen og Oslo trenger ikke kommunen å stille med garantier eller betale penger?

- Dette er ikke tid og sted. At noen slipper å stille opp for å få arrangementet, får vi ta opp når det hele skal evalueres i etterkant. Nå har vi fullt fokus på at arrangementet skal bli vellykket, sier prosjektleder Anne Britt Norø i det kommunale selskapet Team Bodø, som praktisk jobber med delfinalen i nordlandsbyen.

- Vi bruker TV-programmet til å skaffe kommunen inntekter. Forut for beslutningen gikk vi ut til næringslivet i Bodø og Salten og spurte om det var interesse for et slikt arrangement. Det er i utgangspunktet ingen kommunal oppgave å arrangere Melodi Grand Prix, men vi har sagt at vi kan være med på å legge til rette for arrangementet ettersom interessen har vært enorm, sier Norø.

Ifølge prosjektlederen har blant annet to kraftlag, to banker, transportselskap og hotellnæringen gått med i et spleiselag som garanterer for 2,5 millioner kroner hvert år i fire år.

Stort for Alta

- Med delfinalen vil vi også vise at Bodø kan ha større arrangementer, og at Nord-Norge er mer enn Tromsø, mener Norø.

I Bodø satser man på feststemning flere dager enn fredag, da delfinalen går av stabelen, blant annet er Jahn Teigen og «Idol»-Malin hyrt inn for å underholde.

Også i Alta har man stor tro på arrangementet:

- Det meste blir sponset av næringslivet, samt litt fra fylkeskommunen. Sametinget går trolig også inn med midler. Vi er ikke helt i mål, men vi kommer dit, det er jeg trygg på, sier Marit Hætta Øverli i Origo Kultur AS, som jobber på heltid med arrangementet.

- Lokalt næringsliv har i tillegg bidratt til om lag 1,5 millioner kroner i form av ulike varer og tjenester. Dette kommer i tillegg til de 2,5 millionene vi må garantere for årlig, og som lokalt næringsliv nå er i ferd med å oppfylle for i år.

Hun forteller at Finnmark aldri har hatt et så stort arrangement eller direktesending fra fylket, sier Øverli.

Origo Kultur AS blir drevet av Origo Nord AS, som er eid av bl.a. Universitetet i Tromsø, Siva Selskapet For Industrivekst, Fiskeri- og kystdepartementet (alle gjennom Norinnova AS), Alta Kraftlag A/L, Repvåg Kraftlag A/L, Alta kommune og Ishavskraft.

Her kan du lese mer om