FRONTFIGUR: Ingrid Helene Håvik startet Highasakite i 2010. Foto: Krister Sørbø

Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik får rettighetene til bandnavnet

Konflikten har pågått i to og et halvt år. Nå har bandets frontfigur fått medhold i at Highasakite-navnet tilhører henne. Motparten varsler at de tar saken til tingretten.

Bandgründer Ingrid Helene Håvik (32) er tilkjent enerett til varemerket Highasakite.

Det opplyser Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), hvor saken har pågått det siste året, til VG.

Håvik mistet eneretten til bandnavnet i en avgjørelse hos Patentstyret i august 2018. Saken ble deretter anket til KFIR.

Stor suksess

Vokalisten registrerte varemerket hos Patenstyret som privatperson i januar 2017, uten at kollegene skal ha kjent til dette.

Senere samme år gikk bandmedlemmene Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar ut av Highasakite-besetningen, etter tre års formidabel suksess.

Det er disse tre som har bestridt Håviks enerett til bandnavnet. De ble medlemmer i Highasakite i 2012. Håvik startet bandet to år tidligere.

SLÅSS FOR NAVNET: Marte Eberson, Øystein Skar og Kristoffer Lo. Foto: Mattis Sandblad

«Klagenemnda kan kort konstatere det åpenbare; at HIGHASAKITE er et særpreget kjennetegn for de varer og tjenester det gjelder og har vært sammenhengende i bruk siden 2010», heter det i avgjørelsen hos KFIR.

– Mine klienter noterer seg det velbegrunnede mindretallet, og vil ta saken videre til Oslo tingrett, utover det har vi ingen kommentar, sier advokat Ketil Sellæg Ramberg, på vegne av Lo, Eberson og Skar.

Uenighet om utfallet

Utvalget i KFIR som har behandlet saken består av tre personer. De ble ikke enige om utfallet, men flertallet på to ga Håvik medhold.

Mindretallet påpeker følgende i avgjørelsen:

«Lo, Skar og Eberson ble i forbindelse med sin inntreden spurt om å være med som «fullverdige medlemmer» i bandet. Allerede i dette lå det en forutsetning om at alt som tilhørte bandet, herunder varemerket HIGHASAKITE, skulle være felles.»

Mindretallet argumenterer også med at Lo, Skar og Eberson investerte betydelig økonomisk, og følgelig ga varemerket større verdi.

Flertallet konkluderer imidlertid med at det å drive virksomhet for felles regning og risiko ikke endrer rettighetsbildet for et varemerke, med mindre særskilt avtale foreligger.

Håviks advokat Pedro Fasting sier til VG at de er fornøyde med utfallet i KFIR.

– Vi har hele tiden forventet et slikt resultat, som er både riktig og rimelig, og håper at Highasakite nå kan fortsette å fokusere fullt og helt på sin musikk fremover.

Advokaten ønsker ikke å kommentere motpartens utsagn om å ta saken til tingretten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder