DUO: Highasakite består nå av vokalist Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu. Foto: STIAN ANDERSEN/PROPELLER

Highasakite-bruddet: Dette er e-postene de krangler om

Korrespondanse fra tiden rett før bruddet blir heftig diskutert i ankesaken om rettighetene til bandnavnet.

«Det skal jo et grovt overtramp til for at noen får sparken.»

– Highasakite-manager Glenn Larsen, høsten 2016

De to gjenværende medlemmene i Highasakite har akkurat sluppet sitt første album etter bruddet med de øvrige tre.

Samtidig pågår striden i kulissene.

Etter at vokalist Ingrid Helene Håvik sist høst ikke fikk medhold av Patentstyret om rettighetene til varemerket Highasakite, er en ankesak nå til behandling hos Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Der har intern e-postutveksling mellom medlemmene blitt et hett tema – selv om Patentstyret i sin avgjørelse påpekte at korrespondansen ikke støttet Håviks sak.

Vokalisten registrerte Highasakite som varemerke i midten av januar 2017. Bruddet med medlemmene Øystein Skar, Marte Eberson og Kristoffer Lo fulgte i kjølvannet.

– Uløselig knyttet

Håviks advokat Pedro Fasting skriver i et partsinnlegg til KFIR at e-postene fra november 2016 viser hvilke forutsetninger partene hadde til eierskap av varemerket Highasakite.

Han argumenterer videre at mailutvekslingen understreker at varemerket ikke tilhører selskapet Highasakite DA, som alle fem er likestilte deleiere av, og som de utstøtte ønsker skal være innehaver av varemerket.

– Det var hele tiden en klar forutsetning at bandnavnet var uløselig knyttet til og eid av Håvik. Denne forutsetningen og enigheten kommer klart frem i e-postkorrespondansen, sier Fasting til VG.

Håvik henviser til ham for kommentar til denne saken.

Grunnlegger

I slutten av november 2016 var de fem medlemmene i ferd med å danne et aksjeselskap, og på vei mot å inngå en bandavtale.

I forbindelse med dette skrev Håvik på e-post til de andre:

«(...) en annen ting som ble nevnt er hvem som eier navnet Highasakite. Og jeg tenker at det er meg. Jeg kom inn med navnet og er grunnlegger for bandet, og vil ta det med meg selv om ingen av dere har lyst til å være med lenger. Om dere ikke er enig i dette må vi prøve å komme til en enighet sammen med en advokat eller noe sånt.»

UTE AV BANDET: Marte Eberson, Øystein Skar og Kristoffer Lo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Øystein Skar svarer:

«Når det kommer til navnet så er det samme for min del hvem som tar det, så lenge det blir tydeliggjort at jeg ikke er med i prosjektet lengre.»

Kristoffer Lo kommenterer:

«(...) navnet er det helt fair at følger den/de som hadde initiativet.»

Manager Glenn Larsen sier det slik i e-postrunden:

«Jeg er enig. Det er vanlig at den som tar navnet inn også tar med navnet ut, dersom folk ikke vil være med lenger.»

Økt verdi

Ketil Sellæg Ramberg, advokat for Lo, Skar og Eberson påpeker i foreløpig siste innlegg til KFIR at e-postkorrespondansen ikke har relasjon til at Håvik ønsker å tre ut av bandet.

«Det diskuteres altså hva som eventuelt vil skje hvis noen slutter frivillig, ikke hva som skjer hvis de blir tvunget ut. Det er naturlig nok to forskjellige situasjoner», skriver han.

DA DE VAR FEM: Highasakite i 2016. Fra venstre: Øystein Skar, Ingrid Helene Håvik, Trond Bersu, Marte Eberson og Kristoffer Lo. Foto: HOLLIE FERNANDO/PROPELLER

Knappe to måneder etter e-postrunden registrerte Håvik varemerket Highasakite hos Patentstyret som privatperson, angivelig uten de nå utstøtte medlemmenes viten.

I ovennevnte e-postrunde blir det klart at manager Glenn Larsen mener bandavtalen de aldri fikk ferdigstilt burde inneholde en oppsigelsestid på 9 til 12 måneder.

Han er også innom et annet tema som er blitt et sentralt punkt i konflikten.

«Navnet Highasakite vil selvsagt ha en økt verdi enn hva det hadde til å begynne med», skriver han (gjengitt ordrett av VG).

«Men det vil også «solonavnet» til alle som er med (eller les: har vært med).»

Verstefallstenkning

Håvik-siden er opptatt av at hun hadde innarbeidet Highasakite-navnet før Lo, Skar og Eberson kom inn.

Disse mener imidlertid at verdien av navnet er poenget, og at den har økt betraktelig under deres tid i bandet – hjulpet av store investeringer fra hver av dem, i form av både tid og penger.

Highaskites omsetning gikk fra 3,5 millioner i 2014 til 10,5 millioner i 2017. Lo, Skar og Eberson var med på en omfattende turné som endte i oktober 2017.

Manager Larsen hadde mer på hjertet høsten 2016. Han mente at bandet også måtte ta stilling til dette:

«Dersom et absolutt worst case-scenario skulle skje og noen faktisk får sparken, så er det selvsagt andre regler som må inn. Absolutt et worst case-scenario som sagt, for det skal jo et grovt overtramp til for at noen får sparken.»

VG har bedt Larsen utdype hvorvidt han mener det har skjedd noe slikt i Highasakite-bruddet. Han ønsker ikke å kommentere dette.

Lo, Skar, Eberson og deres advokat ønsker heller ikke å kommentere saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder