Hovedinnhold

Kristian Valen dømt for trusler – slipper fengsel

<p>DØMT FOR TRUSLER: Kristian Valen (43) ble i lagmannsretten dømt for å ha truet politiet på Facebook, men slipper å sone. </p>

DØMT FOR TRUSLER: Kristian Valen (43) ble i lagmannsretten dømt for å ha truet politiet på Facebook, men slipper å sone. 

Foto: Frode Hansen, VG
Komikeren ble i Borgarting lagmannsretten dømt for å ha fremsatt trusler mot polititjenestemenn på Facebook. Fengselsstraffen på 21 dager er gjort betinget.

Dommen ble avsagt fredag. Det var 5. februar i fjor at Valen etter et besøk av politiet la ut et innlegg på Facebook med bilder av to politimenn, og hvor han utlovet en dusør på 10.000 kroner til den som kunne oppgi identitet og adresse på vedkommende. 

I Oslo tingrett ble Valen dømt til 21 dagers ubetinget fengsel, samt saksomkostninger på 15.000 kroner for å ha fremsatt trusler og forulempet offentlige tjenestemenn på grunn av utføringen av tjenesten. 

– Lettet

Valen anket dommen, og i Borgarting lagmannsrett fikk han en mildere straff, selv om han er dømt for de samme forholdene. 

– Vi er lettet over at han slipper fengsel, sier forsvarer John Christian Elden til VG.

Aktor la i lagmannsretten ned påstand om 21 dagers ubetinget fengsel. Elden la ned påstand om frifinnelse. 

– Kommer dere til å anke igjen?

– Vi er i første omgang fornøyd med at han slipper fengsel, så må vi vurdere i løpet av de neste to ukene om hva vi vil gjøre, forteller Elden. 

Valen er også dømt til å betale saksomkostninger fra tingretten på 10.000 kroner. Dette beløpet er 5000 kroner mindre enn tingretten besluttet. 

– At det er redusert spiller ingen rolle, sier forsvareren. 

Valen om dommen i tingretten: – Jeg tror dette er en bløff

Elden opplyser at han ikke har diskutert dommen med sin klient da Valen befinner seg på et fly. 

– Lite troverdig

Valen har hele tiden hevdet at Facebook-innlegget ikke var ment som trusler. I politiavhør skal han ha forklart at han la ut innlegget fordi han ønsket å takke politimennene. I lagmannsretten forklarte han at han ønsket kontakt med politimennene fordi han var desperat etter å finne ut hvor samboeren hans var. 

Politimennene oppsøkte bopelen til Valen etter ønske om bistand fra ambulansepersonell som ble tilkalt etter at samboeren fikk et kutt fra en kniv etter et uhell. 

Les også: Kristian Valen i kampuniform pågrepet på Aker Brygge med våpen

Lagmannsrettens flertall finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Valen har overtrådt straffeloven som omhandler trusler. De mener Facebook-innlegget var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos de fornærmede. 

Flertallet fester også liten lit til Valens forklaring om at innlegget var ment for å finne ut hvor samboeren var. I dommen heter det at forklaringen framstår som «inkonsistent og lite troverdig, og den støttes ikke av de faktiske omstendigheter».

To av meddommerne, lagmannsrettens mindretall, mener det er rimelig tvil om at innlegget var ment som en alvorlig trussel, og at Valen må frifinnes for trusler. 

Valen er tidligere bøtelagt fem ganger for overtredelse av vegtrafikkloven og våpenloven. 

Under forteller Valen i februar om anken:

Siste saker fra Rampelys

Se neste 5 fra Rampelys