FRIFUNNET: Jarle Andhøy (tv), her sammen med sin advokat Brynjar Østgård. Foto: Terje Mortensen , VG

Jarle Andhøy frifunnet

Eventyreren til VG: Planlegger nye ekspedisjoner til Antarktis

TROMSØ (VG) Nord-Troms tingrett har frifunnet eventyrer Jarle Andhøy etter hans siste «Berserk»-ekspedisjon til Antarktis.

Thor Harald Henriksen
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Andhøy fikk beskjeden av sin forsvarer torsdag formiddag. Han er overrasket over kjennelsen.

– Jeg er overrasket, ja, etter å har vært gjennom tre rettssaker hvor jeg ikke har blitt hørt. Mitt mantra har hele tiden vært at dette er internasjonalt farvann, som Norge ikke har retten til å begrense ferdsel i. Ei heller kan norske myndigheter heve seg over andre staters tillatelser. Det er fint endelig å bli hørt, sier Andhøy til VG.

Forventer anke

Han forventer nå en anke fra påtalemyndigheten.

– Jeg blir overrasket hvis det ikke blir anke. Jeg har allerede vært gjennom fire rettsaker, og jeg presiserer at dette er politikk og ikke juss. Ingen har eiendoms- eller statsrett til Antarktis eller farvannene rundt, sier Andhøy, som takker sine advokater og argentinske myndigheter for utfallet.

– Planlegger du nye ekspedisjoner til Antarktis?

– Ja, selvfølgelig, og jeg kommer aldri til å søke norske polarmyndigheter om noe som helst!

Moren til Jarle Andhøy: Derfor måtte han tilbake til Antarktis

Også Andhøys forsvarer Brynjar Østgård er tilfreds med dommen.

– Dommen er tilfredsstillende. Og det er tilfredstillende at retten har lagt til grunn at Andhøy stolte på dokumentene han fikk fra argentinske myndigheter. Han har opptrådt aktsomt i forhold til gjeldende regler, sier Østgård.

Anmeldt av Norsk Polarinstitutt

Våren 2015 la Andhøy på ny ut på en ny «Berserk»-ekspedisjon til Antarktis, denne gang med blant andre komiker Anne-Kat. Hærland og Backstreet Girls-gitarist Petter Baarli.

Også denne gangen ble han politianmeldt av Norsk Polarinstitutt for brudd på meldeplikten.

DOMMER: Tingrettsdommer Morten Berg i Nord-Troms tingrett mener Jarle Andhøy handlet i god tro, da han seilte til Antarktis i fjor med tillatelse fra argentinske myndigheter. Foto: Terje Mortensen , VG

I forrige uke måtte han for fjerde gang møte i retten på grunn av brudd på Forskriften om miljøvern og sikkerhet i Antarktis, som krever at planlagt aktivitet blir innmeldt til Norsk Polarinstitutt senest ett år i forveien.

– Vi tar Nord-Troms tingretts dom til etterretning. Og det ser ut at retten har lagt til grunn at Jarle Andhøy har handlet i god tro. Som retten, mener polarinstituttet at tillatelse ikke er innhentet fra rett myndighetsinstitusjon. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere en pågående sak, sier Stig Mathisen, seksjonsleder på informasjonsavdelingen ved Norsk Polarinstitutt.

Både Nord-Troms tingrett og polarinstituttet legger til grunn at Dirección Nacional del Antárctico ifølge regelverket er korrekt instans for å behandle søknader eller melding til argentinske myndigheter om aktivitet i Antarktis.

Argentinsk tillatelse

Andhøy selv hevdet at han og mannskapet innhentet nødvendige tillatelser fra argentinske myndigheter, på grunn av manglende tillit til norske polarmyndigheter.

«Slik saken er opplyst nå, finner retten at Andhøy må frifinnes idet kravet til subjektiv skyld ikke er oppfylt. Retten vurderer det som lite sannsynlig at bedre opplysninger om argentinske regler og forvaltningspraksis vil endre denne konklusjonen», skriver Nord-Troms tingrett i kjennelsen.

I forrige uke vitnet en av ekspedisjonsdeltakerne, argentineren Manuel Hernàndez, i Nord-Troms tingrett. Han hadde ansvar for å innhente de nødvendige tillatelsene før ekspedisjonen, og redegjorde for prosessen.

– Forholdt seg til lokale myndigheter

Et av temaene under rettssaken var om den argentinske tillatelsen også gjaldt sør for 60. breddegrad.

«Retten legger til grunn at Andhøy med bistand fra Hernandez bare forholdt seg til lokale myndigheter i Ushuaia, men at han uttrykkelig søkte om tillatelse til å seile i Antarktis. At de aktuelle myndighetene oppfattet dette som farvannet nord for 60 grader, og at Andhøy burde forstått dette, har ikke retten holdepunkter for».

«Kommunikasjonen med lokale myndigheter slik Hernandez har beskrevet den, herunder inspeksjoner og pålegg, synes å omfatte en vurdering av miljøkonsekvensene og sikkerhet. Dette er også kjernen i Norsk Polarinstitutts behandling av en melding etter Antarktisforskriften §9. At forvaltningens organisering og behandlingsmåte fremstår som noe annerledes enn i Norge, ga ikke nødvendigvis Andhøy noe varsel om at han ikke hadde kontaktet rette myndigheter», fastslår Nord-Troms tingrett.

Bøtelagt to ganger tidligere

Påtalemyndigheten mente tillatelsen fra argentinske myndigheter ikke var tilstrekkelig. Aktor Trude Kvanli la etter sin prosedyre i forrige uke ned påstand om 30 dagers betinget fengsel og en bot på 45.000 kroner.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med Kvanli.

Hålogaland lagmannsrett slo i 2014 fast at Andhøy brøt forskriften da han uten tillatelse eller forsikring dro for å finne ut hva som hadde skjedd med kameratene Robert Skaanes (34), Tom Gisle Bellika (36) og Leonard J. Banks (32) i 2012, året etter det tragiske forliset hvor de tre omkom.

Andhøy anket til Høyesterett, som avviste saken i juni 2015.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder