DA DOMMEN VAR KLAR: Pushwagner på Kunstnerenes Hus etter at det onsdag ble klart at han får tilbakeført bildene sine. Foto: Scanpix

Pushwagner: - Nytt liv til mine ambisjoner

Kunstneren Pushwagner får tilbake et stort antall bilder fra sin tidlige karriere og en erstatning på drøyt 1 million kroner. - Jeg vil gjerne se bildene samlet under ett tak, sier kunstneren.

  • NTB

Artikkelen er over ti år gammel

Den omstridte avtalen mellom Terje Brofos - som bruker kunstnernavnet Hariton Pushwagner - og hans tidligere venn, agent og sekretær Morten Dreyer er ugyldig, slår Oslo tingrett fast. I dommen som falt onsdag, blir Dreyer pålagt å levere tilbake et stort antall bilder. Bildene blir av retten betraktet som Pushwagners livsverk på det tidspunktet avtalen ble inngått i 1998.

Les også:Pushwagner-avtaler er ugyldige

- Dette har vært et spørsmål om liv og død for meg, om å være eller ikke være. Jeg er bestyrket i min forestilling om at å arbeide med kunst fremdeles er et kall, slik det har vært i 40-50 år, sier kunstneren til NTB.

Dreyer må også betale en erstatning på drøyt 1 million kroner for bilder han har solgt. Ifølge avtalen overdro Brofos bildene til Dreyer som dekning for gjeld på 400.000 kroner.

Ubalansert avtale

Retten har lagt avgjørende vekt på at Brofos befant seg i en svært vanskelig livssituasjon da avtalen ble inngått. Det skapte en ikke ubetydelig ubalanse mellom avtalepartene, noe retten mener Dreyer må ha skjønt og utnyttet.

«Avtaletekstene er formulert av Dreyer uten forutgående forhandlinger om innholdet. På dette tidspunktet var Brofos sterkt ruspreget og bostedsløs; hans livssituasjon gjorde ham til en svak avtalemotpart, som ga Dreyer rom for å diktere vilkårene. Retten mener Dreyer benyttet dette til sin fordel, hvilket medførte en betydelig ubalanse mellom partenes ytelser», skriver tingrettsdommer Ina Strømstad i dommen.

Livsverket

Samlingen avtalen omfattet, var alt Brofos hadde produsert fra han var tolv år gammel og fram til tidspunktet for avtaleinngåelsen, med unntak av enkelte bilder som allerede var solgt. Livsverket var betydelig mer verdt enn de 400.000 kronene Brofos hadde i gjeld til Dreyer i 1998, ifølge tingretten.

Les også:Pushwagner vil ha rettighetene til egne verk

«Han var allerede da en relativt anerkjent kunstner med mulighet for kommersiell suksess, hvilket Dreyer nok var seg bevisst. Under disse omstendighetene mener retten at han innså muligheten for at avtalen var urimelig ubalansert», heter det i dommen.

Brofos må betale Dreyer de 400.000 kronene for utgifter han over en lengre periode hadde overfor Brofos, knyttet til sosiale utgifter og Brofos' kunstneriske virke. Dreyer slipper også kravet om oppreisning.

Under ett tak

Brofos' advokat Lars Berntsen forteller at det i forbindelse med rettssaken har kommet flere henvendelser fra personer som ønsker å bidra til å få samlet kunsten.

- Jeg hadde ikke hatt noe imot at de blir samlet i for eksempel Nasjonalmuseet eller andre institusjoner. Men tankene går selvfølgelig først og fremst om en Pushwagner-stiftelse og et Pushwagner-museum, sier kunstneren selv.

Berntsen understreker at samtaler rundt dette er på et veldig tidlig stadium, ettersom dommen ennå ikke er rettskraftig.

En del av bildene som er omfattet av avtalen som retten erklærer ugyldig, er videresolgt, blant annet til flere museer. Berntsen opplyser at det så langt ikke er tatt noen juridiske steg overfor kjøperne. (©NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder