DYRT I DRIFT: Odd Nerdrum selger forstadsslottet i Frankrike. Bildet av Nerdrums sønner Bork og Øde, samt galleristen Gerald M. Bliern, er tatt da kustneren åpnet dørene i forbindelse med en utstilling i april 2013. Foto: MEHDI CHEBIL

Nerdrum: Milliontap på fransk slott

Selger i Frankrike

Får ny sjanse i retten i dag

Odd Nerdrum (70) møter i dag i retten nok en gang, men har fortsatt nok penger til å betale alle advokatene - selv om han risikerer å tape millioner på sitt slott i Frankrike.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I juni 2012 ble han dømt til fengsel i to år og ti måneder for skatteunndragelse.

Nerdrum ble dømt til fengsel av to rettsinstanser for skatteunndragelse, men anket avgjørelsen til Høyesterett som opphevet dommen i 2013.

Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle når det gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning.

Ny sjanse i retten i dag

Lagmannsretten må nå igjen ta stilling til hvorvidt Skatt øst hadde talt en inntekt på 700000 dollar to ganger og om et beløp på 450000 dollar av dette allerede var beskattet.

Bakgrunnen: Skattekontoret vedtok 10. mars 2010 å øke Nerdrums næringsinntekt for årene 1998-2002 med til sammen 14 millioner kroner.

Skattekontoret mente at dette var skattbar inntekt fra Nerdrums omsetning av kunst gjennom Forum Gallery i New York i den samme perioden.

Bokettersyn og opplysninger innhentet av amerikanske skattemyndigheter avdekket utbetalinger av nesten 1,7 millioner dollar fra Forum Gallery til Nerdrum.

Parallelt med straffesaken har Odd Nerdrum stevnet staten ved Skatt øst, fordi han mener han er urettmessig etterlignet.

Den sivile saken dreier seg i all hovedsak om de samme beløpene som i straffesaken. Sivilsaken kom opp i mars, men Nerdrum tapte.

Lagmannsretten mente det var hans egen feil at han ikke hadde gitt tilstrekkelige opplysninger til Skatt Øst tidligere, og anså derfor at skattevedtaket fra 10. mars 2010 var gyldig.

Også denne saken er anket til Høyesterett.

REDDER SKINNET? Odd Nerdrum, her avbildet i saken han anla mot Skatt Øst, møter i dag i Borgarting lagmannsrett. Foto: TROND SOLBERG

Men Odd Nerdrum sloss ikke bare mot skattemyndighetene i det norske rettssystemet.

Kunstneren kjemper også for å redusere det økonomiske tapet under avviklingen av sitt franske slottseventyr.

Da Nerdrum flyttet til Island i 2002 opprettet han to selskaper, Hestfell EHF og datterselskapet Oddur N EHF.

Store verdier

Nerdrums selskaper på Island hadde ved utgangen av 2012 en opptjent egenkapital på 49,4 millioner kroner, og samlede verdier på 52 millioner kroner. Hestfell har verdier for 52 millioner kroner, hvorav 21,7 millioner er fordringer knyttet til eiendommen i Frankrike. Kontantbeholdningen er på 6,5 millioner.

Av selskapets overskudd på 4,3 millioner, hevet Nerdrum 2,8 millioner i utbytte i fjor.

Kunstneren hadde i 2012 en formue på 8,7 millioner. Hans praktfulle eiendom Rørvik gård ved Stavern er trolig verdt om lag 20 millioner kroner.

Nerdrum er med andre ord god for minst 80 millioner.

Da Nerdrum returnerte til Norge fra Island i 2007 ble Chateau de Banlieue (forstadsslottet) kjøpt av Maison Lafitte ApS, et danskregistrert datterselskap som ble ledet av Turid Spildo, kunstnerens kone.

Rentefritt lån

Selskapets årsberetning og regnskap for desember 2007- mai 2009, viser at eiendommen rett vest for Paris, ble kjøpt for drøyt 3,9 millioner Euro, nesten 32 millioner norske kroner med daværende kurs.

Kjøpet ble finansiert med et rentefritt lån fra Nerdrums islandske selskap, Hestfell EHF.

Formålet var å eie og leie ut eiendommen i Maisons-Lafitte, en av Frankrikes mest fornemme hagebyer. Leietager var det islandske datterselskapet Oddur N EHF.

Slik betalte Nerdrum i praksis husleie til seg selv, men det herskapelige, slottslignende huset var dyrt å drifte. Eiendomsskatten i Maisons-Laffitte er skyhøy. Nerdrum hadde dessuten kjøpt en av byens største eiendommer.

I regnskapsåret 2012-2013 betalte det danske selskapet til Nerdrum hele 637000 i drift og administrasjon.

Utleie-inntektene var bare på 283000.

Årsresultat: Minus 4,4 millioner - og en negativ egenkapital som vokste til 9,8 millioner.

Ved regnskapsårets slutt i mai i fjor var eiendommens regnskapsmessige verdi nedskrevet og avskrevet til 26 millioner.

1100 kvadratmeter

Men etter flere år med underskudd og tilføringer av kapital har gjelden til morselskapet på Island vokst til 36 millioner kroner.

I september 2012 ble det besluttet at Maison Lafitte ApS skulle avvikles og at huset i Frankrike skulle selges.

Kort tid etter ble de to selskapene på Island slått sammen. Av årsrapporten til Maison Lafitte ApS fremgår det at selskapet har funnet en kjøper til Chateau de Banlieue, som står på myndighetenes liste over eiendommer med særdeles høy historisk verdi i Frankrike.

Den avtalte kjøpesummen er 3,7 millioner Euro - 30,2 millioner kroner. Overdragelsen skulle fullføres i løpet av 2013.

For pengene får kjøperen et herskapshus fra 1912 med et areal på 1100 kvadratmeter og egen privat park på 15 mål.

Eiendommen omfatter også et ødelagt basseng, egen hule, dammer, hus for tjenerskapet og portnerbolig.

Hvem som har kjøpt eiendommen i Frankrike, sier ikke papirene noe om.

Nerdrums selskap på Island har gitt en erklæring om at det er villig til å ettergi gjelden og tilføre ytterligere kapital for å sikre en solvent avvikling av Maison Lafitte ApS.

Bostyrer, advokat Henrik Johann Fürstenberg som avvikler selskapet, ønsker ikke å redegjøre for innholdet i sin rapport og henviser til taushetsplikten - i likhet med revisjonsfirmaet KPMG i København.

Turid Spildo, som var daglig leder i Maison Lafitte ApS, svarer ikke på henvendelser og spørsmål fra VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder