JUBILEUM: Terje Formoe (64) kunne i sommer feire sin 25 sesong med Kaptein Sabeltann i Kristiansand Dyrepark. Foto: PETTER EMIL WIKØREN Foto: ,

Terje Formoe tror den nye filmen kan rette opp skuta: Lite igjen i Kaptein Sabeltann-kassa

Sjørøverkonsernet: 28,7 millioner i inntekter - 31 millioner i kostnader

Kaptein Sabeltann-universet til Terje Formoe hadde i fjor en omsetning på 28,7 millioner kroner. Sjørøverkonsernet gikk samlet sett i minus, men fant rom for 2,9 millioner i utbytte til opphavsmannen som har styrt skuta i 25 år.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Kista er ikke bunnskrapet, men kontantbeholdningen skrumper inn.

Regnskapstallene til Sabeltann-selskapene illustrerer at 2013 var et år med utvikling, produksjon, finansiering og planlegging.

Millionene rant inn, men driftskostnadene var samtidig høye.

Dermed endte det samlede årsregnskapet for hele virksomheten med et underskudd på drøyt 1,8 millioner etter skatt og andre disposisjoner.

- Vi har satset tungt økonomisk for å komme videre, for å utvikle Sabeltann-universet. Det reflekterer også regnskapene, bemerker Terje Formoe.

- Jeg kunne førtidspensjonert meg og samtidig kjedet meg ihjel, men vi har valgt å investere i fremtiden, slår han fast.

De store verdiene ligger først og fremst i ulike typer rettigheter knyttet til varemerket Kaptein Sabeltann.

Solgt til 73 land

Nå er det full rulle for sjørøverkapteinen som fortsatt herjer på de sju hav.

Den nye filmen «Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama» har kostet 50 millioner å produsere og er innspillt på tre kontinenter.

UT PÅ KINO: Disney lanserer nå filmen «Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama». Innspillingen foregikk blant annet i Cornwall i England. Odd-Magnus Williamson, til venstre, som «Langemann», Pia Tjelta som «Rosa» og Kyrre Haugen Sydness som selveste «Kaptein Sabeltann». Foto: MORTEN RAKKE Foto: ,

I dag og i morgen er det gallapremiere for spesielt inviterte i henholdsvis Oslo og Kristiansand. Kinopremieren finner sted 26. september, altså om én uke.

Filmen er nå solgt til 73 land, men Formoe drømmer om distribusjon i 100 land, erkjenner han.

SE VIDEO: Fra innspillingen av den nye Sabeltann-filmen

- Disney tar seg av Skandinavia. Resten av verden er det en agent i Tyskland som tar seg av, forteller Formoe.

Status etter 25 år: Mer enn én million mennesker har sett forestillingene i Kristiansand Dyrepark, det er solgt 1,3 millioner Sabeltann-CD-er og 1,3 millioner videoer. Samt en mengde Kaptein Sabeltann-produkter.

Familiekonsern

Kaptein Sabeltann-universet er organisert som et familiekonsern med tre selskap.

Terje Formoe (64) eier 95 prosent, mens sønnen Marius Ekelund Formoe (32) har en eierandel på fem prosent.

I porteføljen finnes en omfattende verdikjede av innhold, produkter og rettigheter.

** Morselskapet Kaptein Sabeltann AS, hvor alle Sabeltann-rettighetene ligger, hadde driftsinntekter på 12,1 millioiner - mot 7,3 millioner i 2012. Årsresultatet etter skatt ble på 566.000 kroner - mot 5339 kroner i 2012.

- Vi har ikke finansiert eller produsert den nye filmen, presiserer Formoe.

- Produsenten, Storm Films AS, har gjort en avtale med meg. Kaptein Sabeltann AS får et beløp for rettighetene til filmen og royalty av billettsalget, men også inntekter fra spin off-produkter, såkalt merchandise. Samt royalty fra dyreparken og ulike produkter knyttet til varmerkenavnet vårt, og selvfølgelig musikkrettigheter, opplyser Formoe.

** Salgsorganisasjonen og datterselskapet Sabeltannprodukter AS hadde driftsinntekter på 14 millioner - mot 17, 5 millioner i 2012. Årsresultatet ble et minus 386.000 kroner - mot et pluss på 75.000 kroner i 2012. Selskapet måtte bokføre et udekket tap på 386.000 kroner.

Overtatt produksjonen

- Tidligere ble alle Sabeltann-produkter produsert på lisens. Nå har vi overtatt produksjonen selv. Det betyr nye ansatte, nye lokaler og nye produkter som vi nå betaler leverandører for, fortsetter Formoe.

TV-SERIE: Fra opptakene til TV-serien «Kaptein Sabeltann - kongen på havet» i Kristiansand i 2010. NRK Super sendte 28 episoder på 15 minutter hver. Her er Kyrre Haugen Sydness som sjørøveren og figurens opphavsmann, Terje Formoe. Foto: KJELL INGE SØREIDE Foto: ,

** Datterselskapet Saberpix AS hadde driftsinntekter på 2,5 millioner - mot 3,1 millioner i 2012. Årsresultatet ble et minus på drøyt to millioner kroner - mot minus 1,6 millioner i 2012. Selskapet måtte bokføre et udekket tap på drøyt to millioner.

- Saberpix AS ble kun opprettet for TV-serien «Kaptein Sabeltann - kongen på havet» i 2010. Jeg tok en høy risiko, men det var forsåvidt en bevisst satsing. Jeg visste at jeg ikke ville få pengene jeg investerte tilbake, forteller Formoe.

- Håpet på støtte fra ulike hold, men endte med å finansiere hele produksjonen med egne midler. Jeg gikk i banken, tok opp lån og garanterte privat for lånet. Det var et kjempeløft, medgir han.

Lån i eget selskap

Oversikten over eiendeler viser at Kaptein Sabeltann AS er verdt 18,3 millioner på papiret. Selskapet opererer med en bokført goodwill på 2,5 millioner (forøvrig kraftig nedskrevet), samlede investeringer i datterselskap på omlag 4,4 millioner, fordringer på 10,3 millioner og en bankbeholdning på 710.000 kroner.

Av notene fremgår det at Formoe har lånt 2,9 millioner av moderselskapet som ble motregnet mot det avsatte utbyttet for 2013.

Formoe har stilt personlig sikkerhet for selskapets kassakreditt på maksimalt 2,5 millioner. Som daglig leder har han mottatt lønn og annen godtgjørelse på til sammen 957.000 kroner.

Kaptein Sabeltann AS måtte ut med et konsernbidrag på 1,9 millioner for å rette opp det udekkede tapet og styrke egenkapitalen i Saberpix AS.

Selskapet har nedskrevet verdien av investeringen i TV-serien, som hadde premiere på NRK Super i august 2011, fra 14,3 millioner til 3,3 millioner.

- TV-serien var et viktig løft. Det var helt nødvendig for å komme videre, slår Formoe fast.

Pantsatt varelager

I årsberetningen til Saberpix AS skriver styreleder og daglig leder Formoe: «Styret er av den oppfatning at salg av film- og TV-fremvisning vil gi overskudd i fremtiden. Selskapets aksjonær vil fortløpende vurdere tilførsel av kapital for å finansiere videre drift.»

Heller ikke Sabeltannprodukter AS har ubegrenset med klingende mynt på kistebunnen: 124.000 kroner i likvide midler gir ikke mye pusterom, om det skulle knipe.

Varelageret til Sabeltannprodukter AS er pantsatt for fem millioner og bokført med en verdi på 4,9 millioner. Utestående fordringer utgjør 1,5 millioner.

Notene avdekker også at selskapet overfor medinvestor garanterer for fremtidige inntekter, samt overskudd på filmprosjektet, begrenset oppad til 2,5 millioner.

Blitt rik

Privat var Formoe oppført med en privat skattbar inntekt på 4,1 millioner og en formue på 18,8 millioner i 2012.

SE VIDEO: Intervjuet om oppturene og nedturene til «Kongen på de syv hav».

I intervjuet med VG i sommer i anledning Kaptein Sabeltanns 25-årsjubileum i dyreparken erkjente Terje Formoe at sjørøveren har gjort ham rik.

- Men det har kostet, og det meste går ut i nye investeringer. Da produsenten forsvant fra TV-serien i 2010, gikk vi selv inn med 19 millioner. Det var tungt. Men riktig. Produktene våre må holde mål. Man kan aldri slappe av, man kan aldri bli helt fornøyd. Bortsett fra korte øyeblikk av gangen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder