OGSÅ PRODUSENT: kronprinsesse Mette-Marit har valgt salmer og musikere, og også vært medprodusent på salmesamlingen "Sorgen og gleden". Foto: Knut Kollandsrud
OGSÅ PRODUSENT: kronprinsesse Mette-Marit har valgt salmer og musikere, og også vært medprodusent på salmesamlingen "Sorgen og gleden". Foto: Knut Kollandsrud

Mette-Marit refser det overfladiske

RAMPELYS

(VG Nett) I salmesamlingen «Sorgen og gleden», som kommer ut onsdag, gir kronprinsesse Mette-Marit uttrykk for at det overfladiske tar for mye plass i samfunnet i dag.

Publisert: Oppdatert: 26.02.08 14:32

Det er i salmen «Ingen vinner frem til den evige ro», fremført av spellemanns-prisvinner Susanne Sundfør, at Mette Marit tar et oppgjør med det overfladiske.

Om salmen skriver kronprinsessen: «En salme som bringer fram noen av kristendommens mange paradokser. (...) Vi må kjempe alvorlig og trenge oss fram, men vi får alt av bare nåde. Det fine med denne sterke teksten er at den maner oss til å gi alt for å finne kjernen, det egentlige. (...) Salmen er et opprør mot den tiden vi lever i. Den uttrykker klart en pietisktisk livsholdning, men i lys av alt det overfladiske som tar mye plass i samfunnsbildet i dag, blir raskt pietismen ganske relevant.»

DISKUSJON: Er du enig med kronprinsessen? Ta diskusjonen på VG Nett.

«Salmene er bindeledd mellom meg og Gud, og mellom meg og livet.»

I salmesamlingen avslører kronprinsessen svært personlige forhold omkring hennes egne tro og tvil, hennes livsanskuelse og livsoppgave og om hvordan kristentroen er helt sentral i forholdet til hennes aller nærmeste.
Platen «Sorgen og gleden» kom i stand etter initiativ av Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted. Mette-Marit tente åpenbart sterkt på idéen, og opptakene ble gjort en uke i Kulturkirken Jacob i Oslo i januar i år.

Salmene og artistene er valgt av kronprinsessen, som også deltar selv med lesning av de kjente ordene fra Forkynneren i Det gamle testamentet: «Alt har sin tid...».

Mette-Marit var tilstede under hele opptaksperioden. Hun er også Erik Hillestads medprodusent av platen. Overskudd av platesalget går til Kirkens Bymisjon.

Tekst

Til hver eneste salme har Mette-Marit knyttet en personlig tekst. Og det er her hun forteller mye og personlig om sitt liv.
Kronprinsessen fremstår rett og slett som en ortodokst kristent troende - endog pietismens røtter trekker hun frem. Dette er tradisjonell, konkret og personlig Guds-tro; det er knapt nok et lysvesen eller en engel å skue...

Kulturelt og sosialt er hun åpenbart liberal, noe ikke minst det høyst uortodokse plateomslaget foreller om, en foto-akt signert billedkunstneren Anne Katrine Dolven.

Far

Mette-Marits tidvis vanskelige forhold til sin far, Sven O. Høiby, var velkjent. I sine betraktninger omkring Erik Byes «Blå salme», som ble sunget under farens begravelse, forteller hun åpent om «et dunkelt drag jeg aldri helt forsto».

Likevel seirer forsoningen og ømheten gjennom salmeformuleringen «Med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid».

- Den formuleringen handler om å gå tilgitt og med verdighet ut av dette livet. Jeg tror vi må bli flinkere til å tilgi oss selv inn i evigheten, skriver Mette-Marit.

Skiftningter

Thomas Kingos «Sorgen og gleden» fra 1681 avdekker et av livets grunnleggende dilemmaer: Den korte vei mellom lykke og ulykke, og det faktum at lykke ikke er noen garanti for at man ikke også er naget av sorg og harme. Og salmistens ord om Himlen som et sted uten sorg, fyller henne med tvilende undring.

Trygghet

«Jeg er i Herrens hender» er en salme å hvile i, også når hun er ute og reiser med fly og trenger å roe seg fra sin velkjente flyskrekk. Mette-Marit forteller også hvordan alterportal-innskriften fra Tøyekirken til Kirkens Bymisjon i Oslo ga henne hvile; «Han giver den trætte kraft».

- Det var midt i det største medietrykket etter at mitt forhold til Kronprinsen var blitt en offentlig sak. Å delta i de åpne gudstjenestene gjorde at jeg ikke følte meg så alene, og ordene over alteret gjorde at jeg følte takknemlighet for den hvilen Gud gir oss.

Skapelse

Henrik Wergelands salme «Den prektigkledde sommerfugl» forteller kronprinsessen om et under av skapelse og forvandling; sommerfuglunderet - fra slimete larve, via en gråbrun «likkiste» av en puppe - før den uvirkelige og skjøre skjønnhet folder seg ut!

Mette-Marit forteller også at hun har samlet sommerfugler i glasskasser siden en Paris-tur for mange år siden. Hun har en sommerfugl over sengen. Og èn innmurt i veggen på badet på Skaugum:

- Et under, hjelpeløst innesperret, uten å kunne bruke sine vakre vinger, og uten at noen kan ha glede av synet av den. Men jeg vet den er der...

Jesus-bilde

Barnesalmen «Måne og sol» er spilt inn i en fri, samisk versjon: «Biejjiem jih askem». Nettopp kraften i den samiske tradisjonen forandrer på de bildene vi har av Jesus, mener Mette-Marit:

- Og det er viktig, for Jesusbildene våre kan så lett innsnevre troen og binde den, skriver Mette-Marit.

Hjerte

Brorsons julesalme «Mitt hjerte alltid vanker» har betatt kronprinsessen siden hun hørte den på Sissel Kyrkjebøs juleplate i 1987. Inderligheten er begripelig og rett fram:

- «Mitt hjerte alltid vanker» handler om at hjertet er troens sted.

Troens uro

Lina Sandells åndelige vise «Tryggare kan ingen vara» synges av svenske Rikard Wolff. Sangen gir, kanskje noe overraskende, kronprinsessen både uro og et globalt perspektiv:

- Salmen forteller kanskje mer om hva vi ønsker oss av Gud enn hva han gir, i hvert fall når vi ser hva som hender mange i «hans lilla barnaskara» i dagens verden.

Jubel

Edvard Hoems salme til Kongens 70-årsdag, «No stig vår sang, vår takk til Gud» fyller Mette-Marit med livsbejaende glede:

- Etter Ingrids fødsel snødde det sammenhengende 3 uker utenfor vinduet mitt, så det er ikke vanskelig for meg å kjenne igjen takknemligheten for snøen. (...) Der jeg befinner meg i livet er det lett å forstå gledesutbruddene over den sanselige kjærligheten og det å få barn.

Barnet

Kari Bremnes` «Lite barn som kommer» ble skrevet til dåpen til Magnus vinteren 2006.

- Magnus gråt nesten like ille som sin søster da han ble døpt, men da sangen til Kari lød, ble han helt stille. Jeg knytter mye av identiteten min til det å være mor.

Pietismen

Mange vil nok undres over at en så «gammeldags» salme som «Ingen vinner frem til den evige ro» finnes i denne samlingen; den handler jo om troens strev og kamp - et ytterst lite påaktet poeng i moderne kristne forkynnelse.

Men Mette-Marit står altså på sitt:

- (...) i lys av alt det overfladiske som tar plass i samfunnsbildet i dag, blir pietismen faktisk ganske relevant.

Kallet

Elias Blix` fedrelandssalme «Gud signe vårt dyre fedreland» gir Mette-Marit bilder av kong Olav som var, på mange måter, Norge. For henne ble han senere naturligvis både menneske og bestefar.
Men salmen har etterhvert også fått innvirkning på hennes egen rolle:

- (..) jeg knytter også Fedrelandssalmen til den kristne, historiske arven vår og til stoltheten over å være en del av den helheten Norge er. Jeg retter ryggen når jeg hører Fedrelandssalmen. Den inspirerer meg til å være villig til å stå for å kjempe for dette som er så mye større enn meg selv, og som jeg som ett enkelt menneske er en del av.

Tid

Platen avsluttes altså med kronprinsessen resitasjon av Forkynnerens «Alt har sin tid», som hun også leste i sin fars begravelse.

- Teksten er mer enn 2000 år gammel og sier noe om menneskets uforanderlighet, som mange av salmene også vitner om.

Du kan lese mer om alle salmene i dagens papirutgave av VG.

Her kan du lese mer om