VANT I TINGRETTEN: Jarle Andhøy og hans advokat Gunnar Nerdrum vant saken i Nord-Troms tingrett, men må nå belage seg på omkamp. Foto: Terje Mortensen VG

Statsadvokaten anker frifinnelsen: Andhøy: De hadde ikke noe valg

Jarle Andhøy er ikke overrasket over at statsadvokat Tor Børge Nordmo nå har bestemt seg for å anke frifinnelsen av ham etter eventyrerens siste ekspedisjon til Antarktis.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi er uenige i det resultatet Nord-Troms tingrett har kommet fram til, sier Nordmo til NTB.

Andhøy ble frifunnet på grunnlag av «unnskyldelig rettsvillfarelse» fordi han selv trodde han hadde de riktige tillatelsene til å reise til Antarktis. Statsadvokaten er ikke enig i dette.

– Han har vært flere ganger i disse farvannene og vet hvilke krav som er blitt stilt tidligere, påpeker Nordmo.

Les også: Ane-Kat. vitnet i retten

Han har nå skrevet en anke som han vil sende til Hålogaland lagmannsrett. Det blir opp til lagmannsretten om anken skal tas opp til behandling eller ikke.

Andhøy: – Ikke overraskende

Hovedpersonen selv har ikke rukket å lese anken, men er ikke overrasket.

– Anken kommer på overtid, men det er ikke overraskende. Dagens dom viser hvor lite myndighet norske inkompetente fagmyndigheter har i Antarktis. De hadde egentlig ikke noe annet valg enn å anke, sier han til VG.

Andhøy etter frikjennelsen: – Jakten på «Berserk» fortsetter

Han garanterer samtidig at han aldri kommer til å søke Norges polarmyndigheter om noe som helst, og tror ikke statsadvokaten vil lykkes noe bedre i lagmannsretten.

– Jeg har ingen tro på at norsk rett kommer aldri til å heve seg over en annen stats tillatelse til å seile i internasjonalt farvann, sier Andhøy.

Anmeldt av Norsk Polarinstitutt

Våren 2015 la Andhøy på ut på en ny «Berserk»-ekspedisjon til Antarktis, denne gang med blant andre komiker Anne-Kat. Hærland og Backstreet Girls-gitarist Petter Baarli.

Også denne gangen ble han politianmeldt av Norsk Polarinstitutt for brudd på meldeplikten.

Moren til Jarle Andhøy: Derfor måtte han tilbake til Antarktis

I februar måtte han for fjerde gang møte i retten på grunn av brudd på Forskriften om miljøvern og sikkerhet i Antarktis, som krever at planlagt aktivitet blir innmeldt til Norsk Polarinstitutt senest ett år i forveien.

– Vi tar Nord-Troms tingretts dom til etterretning. Og det ser ut at retten har lagt til grunn at Jarle Andhøy har handlet i god tro. Som retten, mener polarinstituttet at tillatelse ikke er innhentet fra rett myndighetsinstitusjon. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere en pågående sak, sier Stig Mathisen, seksjonsleder på informasjonsavdelingen ved Norsk Polarinstitutt.

Både Nord-Troms tingrett og polarinstituttet legger til grunn at Dirección Nacional del Antárctico ifølge regelverket er korrekt instans for å behandle søknader eller melding til argentinske myndigheter om aktivitet i Antarktis.

Argentinsk tillatelse

Andhøy selv hevdet at han og mannskapet innhentet nødvendige tillatelser fra argentinske myndigheter, på grunn av manglende tillit til norske polarmyndigheter.

«Slik saken er opplyst nå, finner retten at Andhøy må frifinnes idet kravet til subjektiv skyld ikke er oppfylt. Retten vurderer det som lite sannsynlig at bedre opplysninger om argentinske regler og forvaltningspraksis vil endre denne konklusjonen», skriver Nord-Troms tingrett i kjennelsen.

(VG/NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder