KRITISK ÅR: Stavernfestivalen i 2016, her med Neil Young på scenen. Foto: Trond Solberg

Stavernfestivalen tapte i tingretten

Selskap som mener de reddet Stavernfestivalen fra konkurs har krav på halvparten av festivalens aksjer, fastslår tingretten. – Vi håper at saken nå kan få en løsning, sier selskapet.

Selskapet Sky Festivals AS leverte i oktober en stevning til Vestfold tingrett, hvor de reiste søksmål mot Stavernfestivalens sjef Roger Albin Andersen og hans selskap Mondrian Holding AS, som eier samtlige aksjer i Stavernfestivalen.

Sky Festivals mener at deres samarbeid med Stavernfestivalen de siste tre årene har reddet sistnevnte, og at de hadde en avtale om at Sky skulle få 50 prosent av Stavernfestivalens aksjer.

Torsdag vant Sky Festivals i tingretten i Larvik.

– Jeg kan bekrefte at mine klienter er fornøyd med at de har fått en dom i en konflikt de har mast om i over tre år, sier advokat Joar Heide, som representerer Sky Festivals i saken til VG.

– Vi planlegger å ha en dialog med motparten om hvordan dette skal løses, og vi håper at saken nå kan få en løsning, legger Heide til.

Advokat Heide har tidligere uttalt til VG at aksjene de gjør krav på hadde en verdi på 1,3 millioner i 2016 – og at de er verdt «flere titalls millioner» nå.

les også

Stavernfestivalen og festivalsjefen saksøkes av samarbeidspartner Sky Festivals

– Vi ønsker å løse denne konflikten

Retten pålegger Mondrian Holding og Roger Albin Andersen å gjennomføre en kapitalforhøyelse i Stavernfestivalen AS, hvor Sky Festivals AS får tegne seg for 1000 aksjer tilsvarende 50 prosent av aksjekapitalen.

Mondrian Holding og Andersen dømmes samtidig til å betale Sky Festivals 100.000 kroner i erstatning som følge av at kapitalforhøyelsen ikke er gjennomført tidligere, samt 292.000 kroner i sakskostnader.

TAPTE I RETTEN: Festivalsjef Roger Albin Andersen. Her fra 2005. Foto: Alf Øystein Støtvig

Advokat Ole Petter Breistøl, som representerer Andersen og Mondrian Holding, sier til VG at han ikke har rukket å snakke med sin klient torsdag kveld.

– Vi vil ta en vurdering av dommen, og en samtale med motparten om hva vi skal gjøre videre. Vi ønsker å løse denne konflikten med Sky, sier han til VG.

Breistøl understreker at rettssaken har tatt mye tid og penger, og at de vil bruke dommen som et diskusjonsgrunnlag.

– Jeg regner med at begge parter kommer til å samarbeide for å få en kjempefestival i år, sier han.

Stavernfestivalen 2020 arrangeres 9.–11. juli på Larvik Golf Arena, like utenfor Larvik.

VIL SAMARBEIDE FOR FESTIVAL: Advokat Ole Petter Breistøl sier han regner med at begge partene vil samarbeide om å lage en god festival i 2020. Her fra 2011. Foto: Trond Reidar Teigen / Scanpix

Økonomisk opptur

Stavernfestivalen er en av landets største i pop/rock-segmentet. Festivalen omsatte for 63,6 millioner i 2018, og fikk et negativt årsresultat på 955.000.

Festivalen gikk derimot med store underskudd i 2015 og 2016 , og Andersen gikk inn i et samarbeid med Trond Opsahl og Christoffer Huse i Sky Agency AS, som blant annet er arrangør av Findings-festivalen i Oslo.

Sky Agency utbetalte ifølge rettsdokumentene 2 millioner kroner til Stavernfestivalen som et lån for å forhindre at den gikk konkurs, med en forutsetning om at 1,3 millioner av den samlede summen skulle omgjøres til aksjer i Stavernfestivalen gjennom selskapet Sky Festivals, som ble tegnet i 2017.

Kapitalforhøyelsen ble aldri gjennomført, men retten har nå kommet frem til at det ikke foreligger noen grunn til at Andersen og Mondrian Holdning kan legge avtalen fra 2016 til side.

Advokat Breistøl opplyser til VG om at hans klient foreløpig ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder