GRØNT LYS: Ingerid Stenvold (32) får innvilget søknaden om å snakke dialekt som nyhetsanker på Dagsrevyen. Med dette bryter hun en barriere i Dagsrevyens historie. Foto: Aftenposten
GRØNT LYS: Ingerid Stenvold (32) får innvilget søknaden om å snakke dialekt som nyhetsanker på Dagsrevyen. Med dette bryter hun en barriere i Dagsrevyens historie. Foto: Aftenposten

Ingerid Stenvolds språk vekker harme

Får snakke dialekt på Dagsrevyen

RAMPELYS

Nyansatt nyhetsanker Ingerid Stenvold (32) har omsider fått grønt lys til å snakke egen dialekt på Dagsrevyen. Det forbauser språkprofessor Finn-Erik Vinje.

Publisert:

Ingerid Stenvold la inn en formell søknad om å få snakke sin egen Målselv-dialekt når hun på nyåret overtar for Lisbeth Skei som en av Dagsrevyens tre ankerkvinner. Dette skal ha skapt til dels sterke reaksjoner internt i redaksjonen.

- Jeg har oppfattet at Ingerid Stenvolds ønske om å bruke dialekt har vakt harme i Dagsrevyen, sier språkprofessor Finn-Erik Vinje.

Leserdebatt:Si din mening om dialektbruken i NRK!

Han har 23 års fartstid som språklig veileder i kringkastingen og kaller avgjørelsen om å tillate Stenvold å bruke egen dialekt for «helt vanvittig».

- Godkjennelsen av dialektbruk er ikke mindre enn oppsiktsvekkende. Under nyhetsmeldinger i NRK skal man bruke standardisert språk. Det ble nylig uttalt at NRK skulle skjerpe seg og respektere språkreglene. Jeg tror denne avgjørelsen vil skape stor irritasjon i befolkningen, mener Vinje.

- Jeg er forbauset over at Stenvold tør sette i gang en slik prosess. Alle de andre i Dagsrevyen retter seg etter reglene, sier Vinje.

Les flere nyheter på Rampelys-forsiden!

Bli tilhenger av Rampelys på Facebook!

Tiltro til ledelsen

Nyhetsanker og kollega Nina Owing er blant dem som mener et nyhetsanker bør holde seg til normalisert nynorsk eller bokmål.

- Men jeg har tiltro til at ledelsen vet hva de gjør i Stenvolds tilfelle. Jeg har vært med på mange opphetede diskusjoner om språkbruk i NRK, men kjenner ikke til at det skal ha vært konkrete diskusjoner om Stenvolds dialekt i redaksjonen, sier Nina Owing, som er språkkontakt i Dagsrevyen for bokmål.

Nyhetsanker Ingvild Bryn er språkkontakt for nynorsk - og Bryn liker ikke unntaksregelen.

- Jeg støtter det som alltid har vært NRK sitt regelverk når det gjelder språk, nemlig at programledere i riksdekkende nyhetssendinger skal bruke normalisert nynorsk eller bokmål, sier Ingvild Bryn - og viser til at det er den linjen nasjonale kringkastingsselskap i andre land praktiserer.

- Har det vært diskusjoner internt om Ingerid Stenvold og fritaket?

- Diskusjonene om fritak har gått på sjefsnivå - det er der avgjørelsen ble tatt. Når det er sagt er det alltid interessante språkdiskusjoner her i huset på språkmøtene våre, sier Bryn.

Historisk

Stenvold blir historisk i Dagsrevy-sammenheng. Mens det i andre program i NRK er åpent for all slags dialekter, har Dagsrevyen vært en siste skanse for bokmål og nynorsk. Selv om flere av Dagsrevyens ansatte skal ha gitt uttrykk for å være imot dialektbruk, var det programdirektør Per Arne Kalbakk som til slutt godkjente den nyansatte 32-åringens ønske.

- Jeg ble orientert om programdirektør Kalbakks avgjørelse, og har ingen bemerkninger til den, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

- Skal ikke medarbeidere i nyhetssendinger i NRK bruke offisielt bokmål eller nynorsk?

- Det kan gjøres unntak, etter konkret vurdering. Ingerid Stenvold søkte om unntak, fordi hun føler seg mest bekvem med sin egen dialekt. Hun fyller derfor alle kriterier om korrekt språkbruk, sier Bjerkaas.

Redaktør Jon Gelius ser ikke på dialektbruken som spesielt vanskelig.

Må bli forstått

- Det er dyktigheten til arbeideren som er viktig for oss. Det viktigste er at man blir forstått, ikke hvilken språkform man har.

Men Ingerid har fått beskjed om at hun må tilpasse sin dialekt noe, og være spesielt aktsom med å bruke dialektuttrykk som kan være vanskelig for våre seere, bekrefter Gelius.

Han er ikke kjent med Vinjes påstander. Gelius tror ikke det kommer til å skape reaksjoner fra seerne.

- Det jeg tror folk kommer til å legge merke til at hun er en fantastisk god programleder. Hun har jo bred erfaring fra flere programplattformer i NRK-systemet, sier Gelius.

Ukontroversielt

Siden sommeren har Stenvold ledet Morgennytt på kanalen. En tre og en halv times sending hver morgen. Tidligere har hun vært ansatt i NRK-sporten, ledet Lydverket og Sommeråpent.

Gelius mener dette er en ukontroversiell ansettelse.

- Vi er opptatt av å få nytt blod inn i rekkene. Samtidig har vi beholdt de dyktigste kvinnene i Dagsrevyen, sier han til VG.

Lisbeth Skei, som må vike plass for Stenvold, vil heller ikke kommentere avgjørelsen om at Stenvold får snakke dialekt. Hun må nå gå tilbake som reporter.

- Jeg går tilbake til politisk redaksjon etter et vikariat som anker - og en forlengelse av vikariatet, men ser nå frem til å bli reporter igjen. Jeg liker variasjon, sier Skei.

Brussel-korrespondent Jarle Roheim Håkonsen blir også å se som nytt nyhetsanker etter nyttår. Christian Strand og Tom Nilssen blir programledere i statskanalens morgennyheter.

Her kan du lese mer om