Fikk kongens landsted

Sparte millioner i arveavgift

Kong Harald engasjerte advokater for at prinsesse Märtha skulle overta millioneiendommen Bloksbjerg før nyttår. Slik sparte prinsessen millioner i arveavgift.

ARTIKKELEN ER OVER 17 ÅR GAMMEL

Informerte kilder på Slottet bekreftet i går kveld overfor VG at innføringen av arveavgiften var den direkte årsaken til at Kongen allerede i fjor høst startet arbeidet med å overdra Bloksbjerg til datteren - nettopp for å hindre at prinsessen skulle få millionkrav fra Staten.

VG får også opplyst at kong Harald allerede i 1991 bestemte at kong Olavs gamle landsted på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen. I årenes løp har det ikke vært nødvendig for Slottet å formalisere overdragelsen fordi det ikke har vært aktuelt for prinsessen å ta stedet i bruk.

Har tatt over

Først da Finansdepartementet la frem forslag om den nye avgiftsordningen for deler av kongefamilien, ble Bloksbjerg-saken satt på dagsordenen i Drammensveien 1.

VG kjenner til at Slottets egne advokater jobbet med overdragelsen tett opp mot julen. Ingen ved Slottet kunne i går kveld opplyse om overdragelsen faktisk fant sted før 1. januar, eller om formalitetene ikke var i orden før den nye arvebestemmelsen var trådt i kraft.

- Jeg kan bekrefte at kong Harald har overdratt sommerstedet på Bloksbjerg til prinsesse Märtha Louise. Prinsessen er altså nå den formelle eier av landstedet, er det eneste informasjonsrådgiver Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet vil si til VG.

Det er imidlertid lite som tyder på at prinsessen må punge ut med arveavgiften selv om det formelle eventuelt ikke var i orden før nyttårsaften. Etter det VG erfarer, vil prinsessen trolig få dispensasjon fordi de nødvendige papirene var sendt inn til myndighetene før bestemmelsen trådte i kraft. Dermed har prinsessen spart millionbeløp.

Ifølge administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund skal arveavgift etter loven betales på bakgrunn av markedsverdi. For eiendom opp til 200 000 kroner er avgiften null. De neste 300 000 kronene må en betale åtte prosent av. For eiendom over en halv million er avgiften 20 prosent.

- En undersøkelse som Zimmer-utvalget foretok, viser at verdsettelsene (takstene) i arveoppgjør i praksis settes ned mot halvparten av markedsverdi. Jeg vil jo tro at takstmenn er snille når det gjelder arveoppgjør, sier Batta til VG.

Eiendomsmegler Miguel Sørholt anslo i lørdags-VG at markedsverdien av Bloksbjerg er på 20 millioner kroner. Det innebærer at prinsessen har spart minst to millioner kroner, kanskje mye mer, på å arve eiendommen før årsskiftet.

Prinsesse Märtha har fått Bloksbjerg som personlig gave fra kong Harald, og vil forlange særeie på eiendommen når hun gifter seg med Ari Behn den 24. mai. Det betyr at forfatteren ikke får så mye som en flis av kong Olavs gamle landsted hvis ekteskapet ender med skilsmisse.

Det skal ikke ha vært på tale å gi Bloksbjerg som bryllupsgave til paret - nettopp med tanke på risikoen for at stedet skulle forsvinne ut av familiens eie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder