SKAL VITNE FOR ANDHØY: Argentinske Manuel Hernández (til venstre) ankom fra Buenos Aires i går. Med seg hadde han dokumentasjonen Jarle Andhøy mener beviser at han har seilet lovlig i Antarktis. Torsdag skal argentineren vitne for eventyreren i Nord-Troms tingrett. I midten ser vi Jan Fredrik «Jaffe» Bekkevold, som også var med på «Berserk»-ferden. Foto: Trond Solberg , VG

Andhøy sier «Berserk» fikk tillatelse fra Argentina

Jarle Andhøy har hisset på seg både norske og britiske myndigheter, fordi han ikke hadde papirene i orden før siste kjendisekspedisjon med «Berserk». Nå sier eventyreren at han hadde tillatelse – fra Argentina.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Andhøy møter i dag i Nord-Troms tingrett tiltalt for overtredelse av Bilandsloven.

Den omhandler aktivitet i Antarktis og pålegger den som planlegger noe slikt å melde fra til Norsk Polarinstitutt senest ett år før.

Andhøy har aldri søkt tillatelse fra norske myndigheter, noe han selv meddelte VG mens han var på ekspedisjonen i mars i fjor.

BAKGRUNN: Jarle Andhøy i retten igjen

Eventyrerens utgangspunkt er at ingen skal få bestemme hvem som skal seile i internasjonalt farvann. Fordi han tidligere har vært i klammeri med Polarinstituttet, valgte han denne gang å hente inn tillatelse fra en annen stat.

Anne Kat. vitner

Komiker Anne-Kat. Hærland, som var med på seilasen, er kalt inn som vitne for påtalemyndigheten, mot Andhøy.

– Ingen har forstått hvorfor hun skal vitne. Det vil tiden vise. Hele forholdet dreier seg om jeg har seilt ulovlig i Antarktis eller ikke. Hva hun skal tilføre på den ene eller andre måten som politiet kan bli noe klokere av, det vet ikke jeg, sier han.

Anne-Kat. Hærland ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Argentinsk tillatelse

– Vi seiler med argentinsk tillatelse. Dette var planlagt før vi dro. Jeg er den første – og sannsynligvis den siste – i verden som har blitt anmeldt og domfelt i Høyesterett for å seile ulovlig i internasjonalt farvann, sier Andhøy om ekspedisjonen som har blitt TV-serien «Berserk - i pionerenes farvann» som starter på TVNorge torsdag.

Disse papirene kom til Norge med argentineren Manuel Hernández i går. Han var selv med på «Berserk»-seilasen, og skal ha vært den som fremskaffet tillatelsen fra argentinske myndigheter.

Andhøy hadde en anke inne til Høyesterett da han dro på seilasen i fjor vår. For å være på den sikre siden, sier eventyreren, valgte han å innhente tillatelse fra Argentina gjennom Hernández.

I RETTEN: Jarle Andhøy sammen med sine advokater Gunnar Nerdrum Aagaard og Brynjar Østgård i Nord-Troms tingrett onsdag. Foto: Terje Mortensen , VG

I juni i fjor fastslo Høyesterett at Andhøy i 2012 hadde seilt til Antarktis uten tillatelse. Da dro han med «Berserk» for å finne ut hva som skjedde med kameratene som forliste på en tidligere ekspedisjon.

– Min inngang til hele denne seilasen er at ingen har rett til å begrense min bevegelse i verdens eneste statsløse kontinent – som alle er enige om er internasjonalt farvann.

BLE MED ANDHØY: Anne Kat. Hærland og Petter Baarli med på seilas

Med tillatelsen fra Argentina, stikker Andhøy samtidig hånden inn i et annet vepsebol. Områdene han skal ha fått tillatelse til å seile i, er Falklandsøyene (Malvinas som de heter i Argentina), Georgia og Sør-Sandwichøyene.

Det er områder som tilhører Storbritannia, men som Argentina hevder er sine og aldri har anerkjent som britiske.

– Storbritannia hevder de er en del av «The British Empire», mens Argentina mener Storbritannia er en kolonimakt som har kommet og tatt seg til rette. Argentina har aldri gitt opp kravet, selv om de tapte Falklandskrigen i 1982, sier Andhøy.

– Men sier du ikke deg selv imot, når du hevder ingen kan stoppe deg fra å seile, samtidig som du innhenter tillatelse fra Argentina?

– Dette her går på historikken siden 2011, da «Berserk» forliste og Norge aktivt motarbeidet seilasen med newzealandske polarmyndigheter. På grunn av all støyen som har vært rundt mine seilaser, har jeg denne gang søkt tillatelse fra en annen stat. Norge sitter ikke på en eksklusiv rett til å bestemme hvem som skal få seile i Antarktis! I forrige rettssak mente de at siden jeg ikke hadde tillatelse fra noen annen stat, var jeg som norsk borger pliktig til å søke Norge, sier Andhøy, og legger til:

Internasjonalt farvann

KLAR FOR KAMP IGJEN: Jarle Andhøy må nok en gang i retten etter å ha blitt anmeldt at Norsk Polarinstitutt for å ikke ha papirene i orden før seilasen med Berserk. Foto: Trond Solberg , VG

– Ingen nasjon kan nekte fartøy å ferdes i internasjonalt farvann, men på grunn av den hysteriske støyen skapt av newzealandske og norske polarmyndigheter, og tre rettssaker om dette, så har jeg valgt å håndtere dette via andre stater og myndigheter overordnet Norges rett.

– Hvorfor har du latt det gå til retten, hvorfor har du ikke lagt dette frem tidligere?

– Jeg har ikke brukt mye energi på den aktive motarbeidelsen fra Norge denne gangen, men da politiet har tilkjennegitt at de vil ha meg fengslet, så har jeg bedt min argentinske og russiske kontakt om dokumentasjon for den siste ekspedisjonen.

På den siste turen, ble «Berserk» oppsøkt av det britiske marinefartøyet «Protector», som ville ha dokumentasjon på at fartøyet hadde lov til å seile i Antarktis. I et skarpt brev fra guvernøren på Falklandsøyene, står det at Andhøy hevdet han ikke hadde tillatelse til å seile, noe han nekter for.

MOREN FORTELLER: Derfor måtte Andøy dra tilbake til Antarktis

England lyver

– Jeg har ingen forståelse for at England lyver om min kommunikasjon om tillatelse for seilas i Sørishavet. Vi har en argentinsk tillatelse, som er helt lovlig i argentinsk praksis for Sørishavet, Antarktis, Sør-Sandwichøyene og Syd Georgia. Storbritannia, som er kolonimakt i Sørishavet, mener det stikk motsatte. Og så skal Norge sitte mellom Storbritannia og Argentina og vurdere en argentinsk tillatelse i et farvann det har vært krig om hvem som eier.

HER ER BEVISET: Dette papiret fra argentinske myndigheter skal Jarle Andhøy legge frem i retten torsdag. Det ble flydd inn fra Buenos Aires i går. Foto: Trond Solberg , VG

I brevet fra den britiske guvernøren, som VG har sett, kommer det frem at Andhøy er erklært uønsket i områdene britene hevder er sine, og at britiske myndigheter vil bruke alle nødvendige midler for å stanse, arrestere eller deportere Andhøy ut fra Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene.

LAR SEG IKKE TEMME: Bli kjent med Jarle Andhøy

Polarinstituttet, ved seksjonsleder for informasjon, Stig Mathisen, ønsker ikke å kommentere Andhøys tillatelse fra Argentina.

– Vi har ingen kommentar utover at ekspedisjonsansvarlig er anmeldt for brudd på meldeplikten i forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis.

– Andhøy sier han har tillatelse og papirer fra Argentina.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer, og henviser til aktor.

Må vurderes konkret

Trude Kvanli ved Troms politidistrikt, hadde i går ennå ikke sett tillatelsen fra Argentina.

– Vi må avvente og se hva Andhøy og hans forsvarer legger frem i retten.

– Kan det han eventuelt viser frem stoppe rettssaken?

– Hvis det kommer frem opplysninger som gjør at han har den nødvendige tillatelsen, må vi vurdere det. Tiltalebeslutningen er basert på en anmeldelse fra Polarinstituttet som har vurdert at det ikke foreligger tilstrekkelig tillatelse. Kommer det opp noe nytt må det vurderes opp mot anmeldelsen.

– Andhøy hevder at når han har tillatelse fra en annen stat, så har han ingen meldingsplikt overfor Norge?

– Det er ikke så enkelt egentlig. Derfor må jeg nesten se dokumentasjonen. Det må vurderes konkret, for det er en del krav som stilles til en slik tillatelse. Det må i så fall være en tillatelse som kan likestilles med det som leveres til norske myndigheter.

Vurderes i retten

Professor i havrett, Geir Ulfstein, har sett både tiltalebeslutningen og en oversettelse av Andhøys tillatelse fra Argentina. Han kommenterer saken slik:

– Antarktisforskriften gjør unntak for dem som har godkjennelse fra andre Antarktis-stater, under visse betingelser. Jeg kan ikke uttale meg om innholdet i godkjennelsen Andhøy påberoper seg. Men det ser ut til å være noe retten bør ta stilling til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder