– BLIR OFTE GLEMT: Gjennom arbeidet med Stine Sofies Stiftelse har Ada Sofie Austegard møtt flere voldsutsatte barn. Foto: Petter Emil Wikøren VG

Vold mot barn: – Det er et kjempestort samfunnsproblem

– Jeg har sett funksjonsfriske barn bli funksjonshemmede. Da dreier det seg om svært grov vold, sier Ada Sofie Austegard, leder i Stine Sofie Stiftelsen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Barn som blir slått, banket eller utsatt for seksuelle overgrep i hjemmet kan bli svært, svært skadet. Samtidig blir de dessverre ofte glemt, sier Austegard.

Også Redd Barna betegner vold mot barn som et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblemer.

Lørdag kveld sendes en innsamlingsaksjon for Stine Sofies Stiftelse på TV 2. Der forteller blant andre komiker Rune Andersen om en vond og voldelig barndom i hjembyen Kristiansand.

Les mer her: Forteller om oppveksten med en voldelig far

Rammer svært mange

Ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress blir om lag 5 prosent av norske barn utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine før fylte 18 år. Grov vold innebærer at barna blir banket opp, sparket, slått eller angrepet fysisk på andre måter.

Austegard mener derimot at det er vanskelig å vite hvor stort omfanget faktisk er. Men at det rammer svært mange, er udiskutabelt, mener hun.

Hun har gjennom årene i stiftelsen møtt flere voldsutsatte barn. Mange har blitt alvorlig skadet som følge av misbruket, og i de mest alvorlige tilfellene har Austegard sett barn som har blitt påført hjerneskader.

– Det er et kjempestort samfunnsproblem. Jeg har sett funksjonsfriske barn bli funksjonshemmede. Da dreier det seg om svært grov vold, forteller hun.

Les også: Kraftig økning av overgrepsundersøkelser på OUS

Les også: Høyere straffer for vold og overgrep mot barn

Mener sakene nedprioriteres

Margit Lømo i Landsforeningen for voldsofre mener myndighetene nedprioriterer barn som opplever vold i hjemmet. Selv om flere anmeldes til politiet, er det få som kommer videre i systemet.

Ifølge Aftenposten er oppklaringsprosenten på familievoldssaker i Oslo politidistrikt på 34 prosent. Majoriteten av sakene blir dermed henlagt. Det er også Lømos erfaring.

– Myndighetene snakker mye, men spranget fra ord til handling er stort. Det koster penger og de tenker kortsiktig. Det er for vanskelig å nå frem – både hos politi og helsevesen. Hadde man hjulpet ofrene tidlig, ville kostnadene i det lange løp vært betydelig mindre, mener hun.

Les også: Mange som dømmes for familievold har innvandrerbakgrunn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder