De er fra ulike
verdener - men fant
likevel hverandre.

Linnéa Myhre hadde aldri
trodd hun skulle ende
opp med mannen hun nå
skal gifte seg med.

Men én alvorlig
problemstilling har
lenge truet forholdet.