Komikerens advokat: – Åpenbar bevisfeil. Dommen kan bli anket.

EN ANNEN SCENE: Komikeren Tommy Steine i Eidsivating lagmannsrett i februar. Foto: ESPEN ARNOLD HANSEN Foto: ,

Tommy Steine sjokkert over lagmannsrettens kjennelse: Dømt til å betale 900.000 kroner

Komikeren Tommy Steine (45) nedla påstand om full frifinnelse i ankesaken mot Santander Consumer Bank, men ble ikke hørt og må dermed betale tilbake omlag 900.000 kroner.

 • Espen Arnold Hansen

Artikkelen er over fem år gammel

Tommy Steine er forpliktet til å betale 75 prosent av kravet fra Santander, og dømmes etter dette til å betale kr 842.320 med tillegg av forsinkelsesrente av kr 643 778 fra 6. september 2014, står det i dommen fra Eidsivating lagmanssrett. Steine slipper å betale saksomkostninger.

– Jeg er sjokkert. Vi har vunnet frem på nesten alle punkter, med unntak av forhold i saken som ingen av partene har prosedert på, bemerker Tommy Steine.

Lagmannsretten presiserer avslutningsvis at ingen av partene har vunnet saken helt eller delvis verken for tingretten eller lagmannsretten.

– Jeg er glad for at vi ikke har tapt saken, men skuffet over at vi heller ikke vant. Vi vurderer å anke rettens avgjørelse videre, opplyser komikeren.

I fjor ble Steine frikjent i Nedre Romerike tingrett for millionkravet fra Santander Consumer Bank etter han kjøpte to luksusbiler fra Auto Forum AS i Drammen.

Tingretten konkluderte med at Santander som låneinstitusjon skal bære det økonomiske ansvaret, men banken anket saken.

Lagmannsretten legger til grunn at Steine har undertegnet kjøpekontraktene som angir egenkapital på henholdsvis kr 100.000 og kr 189.000 til tross for at han var kjent med at han ikke hadde innbetalt noen egenkapital for noen av bilene.

Etter lagmannsrettens syn har Steine derved i det minste medvirket til at banken ble ført bak lyset da den ga Steine lån.

– Kan bli anket

– Saken kan bli anket. Retten har ikke fulgt med i timen. Grunnlaget for dommen er en nokså åpenbar bevisføringsfeil, bemerker Steines advokat, Jørgen Klaveness.

Går man under overflaten på dommen, ser man retten ga Steine medhold på alt det vesentlige når det gjelder det det juridiske, mener Steines advokat.

– Steine vant på at banker skal identifiseres med de agentene de bruker. Banken ville at den og bilforhandleren skulle vurderes hver for seg, men fikk ikke medhold, konstaterer Klaveness.

Steine fikk 25 prosent avslag i gjelden i lagmanssrettens dom: «Steine leverte to biler til Auto-Forum i forbindelse med at han kjøpte Range Rover Sport og BMW 730d. Dette var en BMW og en Mercedes som begge var finansiert av Santander. Etter det lagmannsretten forstår ble den resterende gjelden på disse bilene gjort opp av Auto-Forum. Størrelsen på gjelden er ikke opplyst. Det er derimot opplyst at de to bilene senere ble realisert av Auto-Forum for til sammen kr 52 321. Ettersom Auto-Forum overtok gjenværende gjeld på bilene, må det legges til grunn at de to bilene ikke hadde noen nettoverdi som inngikk som egenkapital da Steine kjøpte Range Rover Sport og BMW 730d.»

– Ingen av partene prosederte på at faktum var slik. Begge var enige om at innbyttebilene ble solgt for vesentlig høyere beløp, og at det var den nettoen som Auto-Forum innkasserte etter at de hadde gjort opp lånene, som var cirka 50.000 kroner, sier Klaveness.

Banken er tilfreds

Steine medvirket til svindel, bedrag og lyssky virksomhet, hevdet advokaten til Santander Consumer Bank, Lars Ivar Nyland, da partene møttes i Eidsivating lagmannsrett 24. februar.

Nyland kommenterer kjennelsen slik i en e-post: «Santander er tilfreds med at Steine i det alt vesentlige er dømt til å tilbakebetale sine lån til Santander, og at Santander har fått medhold i sin prinsipielle anførsel om at finansavtalelovens paragraf 54 b ikke kommer til anvendelse i tilfeller hvor det foreligger gjenkjøpsavtaler eller garantier mot prisfall som ikke er gjort kjent for banken.»

Videre skriver Santander-advokaten: «Når det gjelder lagmannsrettens uttalelser om krav til minste kontantinnsats har Santander opptrådt som alle andre finansaktører i Norge frem til 1. november 2011. Det konstateres at lagmannsretten – under tvil – har kommet til at dette likevel skal gi en reduksjon i bankens krav på 25 %. Santander mener lagmannsrettens dom på dette punkt er uriktig.»

Følte seg krenket

Komikeren reagerte med sinne under den tredje dagen i lagmannsretten. Steine forklarte seg gråtkvalt om hvor krenket og ydmyket han følte seg.

– Det er så ærekrenkende og stå her og høre at jeg er en kriminell, sa han.

– Steine fremstår som lite troverdig. Det er åpenbart, etter min mening, at det er snakk om svindel og bedrag, erklærte Santander-advokat Nyland.

(Saken fortsetter under bildet)

MOTPART:Tommy Steines motpart i lagmannsretten. Regionsdirektør Ole-Kristian Tronbøl i Santander Consumer Bank, til venstre, og advokat Lars Ivar Nyland. Foto: ESPEN ARNOLD HANSEN Foto: ,

– Lyssky virksomhet

– Han har deltatt i lyssky virksomhet med det formål å finansiere varelageret til Auto Forum. Han har ikke informert banken om en udatert gjenkjøpsavtale som har eksponert Santander for betydelig risiko, fremholdt advokaten.

Et sentralt spørsmål har vært hvorvidt Steine har ansvar for et restlån på 1,2 millioner.

Steines advokat, Jørgen Klaveness, mener at saken i realiteten handler om forbrukervern i finanssektoren, og at Santander er blitt størst på bilfinansiering i Norge, fordi banken låner ut mer enn det som er lovlig.

Nøkkelord: Overprisede biler og fiktiv egenkapital i finansieringsavtaler.

I 2011 var Auto Forum-innehaver Geir Bråthen Norges kanskje mest suksessrike bruktbilselger. Firmaet hans hadde halve kjendis-Norge på kundelisten.

Virksomheten så veldig lønnsom ut helt til Europris-arving Dag Høilie hadde investert 16,7 millioner i den. Kort tid etter gikk den konkurs.

– På egen risiko

I juni 2011 kjøpte Steine en Range Rover til 799.000 kroner. Seks dager etter kjøpte han en BMW for snaut 1,2 millioner kroner av den samme bilforhandleren.

Santanders advokat, Lars Ivar Nyland, har gjentatte ganger anført at Steine sammen med Bråthen og Auto Forum har opptrådt svikefullt i et komplott mot banken.

(Saken fortsetter under bildet)

TEAM STEINE: Advokat Jørgen Klaveness, til venstre, komiker Tommy Steine og advokatfullmektig Ole Andreas Thrana. Foto: HELGE MIKALSEN Foto: ,

Ifølge Nyland har Santander ikke noe ansvar for avtaler som Steine har inngått med Auto Forum.

– Du opptrer på egen risiko hvis du inngår en lyssky avtale som ikke tåler dagens lys og misligholder lånet. Dette er ikke en sak for rettssystemet, fastslo advokaten fast.

– Tvert imot, repliserte Steines advokat.

– Avtalen ville ha vært helt uproblematisk hvis prisene hadde vært riktige, noe banken i månedsvis hadde mistenkt at de ikke var, uten å advare en eneste kunde, tilføyde Klaveness.

Gullkantet avtale

Til sammen lånte komikeren snaut 1,7 millioner av Santander. Kredittavtalene strakk seg over 84 måneder. De 12 første månedene skulle være avdragsfrie.

Samtidig inngikk Auto Forum en gullkantet avtale med Steine om gjenkjøp av bilene i løpet av tolv måneder til samme pris som komikeren hadde betalt.

I retten kom det også frem at bilforhandleren forpliktet seg til å betale rentene på BMW-lånet inntil bilen var kjøpt tilbake og solgt på nytt.

Steine har forklart at han fikk panikk da det viste seg at gjenkjøpsavtalen med Auto Forum ikke var mye verdt. Komikeren satt igjen med to belånte biler og sluttet etter hvert å betale ned på lånene til Santander.

Verditap på 850.000

Luksusbilene ble solgt. Oppgjøret gikk til banken som har brukt dem til å nedbetale de opprinnelige lånene.

Range Roveren ble solgt sommeren 2013 for 400.000 kroner, hele 300.000 kroner under prisen som var oppført i gjenkjøpsavtalen.

BMW-salget fant sted i februar 2014 og innbrakte 464.000 kroner, 550.000 kroner under avtalt gjenkjøpspris.

Dermed ble Steine påført et verditap på 850.000 kroner.

– Steine kunne solgt bilene tidligere. Han er selv ansvarlig for tapene som er oppstått, mente Santander-advokat Nyland.

– Banken har ansvar

– Banken har ansvar for tapene når den ikke advarer kunden mot sterke og konkrete mistanker om at en bilforhandler, som er bankens agent, lurer lånekundene med gale bilpriser og lån som kundene senere får tap på, fremholdt Steines advokat.

Mens saken var oppe for tingretten i fjor sommer erklærte Klaveness at saken reiser en prinsipiell problemstilling: Når bankene betaler svindlere for å pushe lån på forbrukere, har de da ansvar for at kundene lider tap?

Under vitneforklaringen i lagmannsretten erkjente en ansatt i Santander, Beate Folmo, at banken var inneforstått med Auto Forum-innehaver Bråthens frynsete rykte i Drammen:

«Geir er smart, og en veldig god selger. Han kan snakke "hvem som helst" rundt. Det vi vet, og som vi har sagt fra om, er at han har en brokete forretningshistorie i Drammen, og han har et tilsynelatende overfladisk syn på sannheter, lover og regler.» sa Folmo i sin vitneerklæring.

Mistanker

– Santander godtok Bråthen som agent for banken selv om han hadde et frynsete rykte. Banken hadde konkrete mistanker om at noe var galt, at bilene var overpriset og egenkapitalen fiktiv, allerede i april 2011, lenge før Steine vandret inn i lokalene til Auto Forum første gang og ble blendet av de flotte bilene, presiserte Klavenss.

Santander hevdet at Steine ikke kan henvise til finansavtalelovens bestemmelser om forbrukervern, fordi han fikk særdeles gullkantede og gunstige avtaler med Auto Forum i kraft av sin rolle som komiker og kjendis.

– Steine kan ikke fremme krav overfor Santander som vanlig forbruker. Han har bidratt til å øke salget og dermed omsetningen. Som gjenytelse har Auto Forum dekket finansieringskostnadene og verditapet på bilene. Da kommer ikke lovens paragraf til anvendelse, mener Nyland.

Santander har flere ganger trukket frem at Steine hadde en inntekt på drøyt 1,6 millioner i 2011, og at det derfor ikke fantes noen grunn til å tvile på komikerens betalingsevne og kredittverdighet.

– Han er en holden mann. Det fantes ingen grunn for banken å fraråde Steine fra å kjøpe disse bilene, erklærer Nyland.

– Ikke forsvarlig lån

De to lånene skulle i sekundærperoden, når avdragene begynte å løpe etter tolv måneder, koste henholdsvis 11.587 og 15.866 kroner i måneden.

Å betjene bilgjelden ville koste Steine hele 27.433 kroner i måneden. Det tilsvarer 329.316 kroner i året.

– Men Steine betalte 887.000 kroner i skatt. Han måtte altså betale 45 prosent av sin disponible inntekt for å betjene billånene. Dette er ikke et forsvarlig lån selv om banken mente det, presiserte komikerens advokat.

Klaveness mener lånene til Steine viser hvor lettvint og uforsvarlig saksbehandlingen var, selv om banken ifølge loven plikter å ikke betale ut mer enn 65 prosent av kjøpesummen.

– Skal advares

Da Santander engasjerte Bråthen som agent sikret den seg alle kontrollmuligheter som tenkes kunne, inkludert retten til innsyn i regnskapet.

– Hvis banken hadde viftet med fingeren, kunne den ha forlangt kopier av alle kvitteringer på innbetaling av egenkapital, tilføyde Klaveness.

– Det kaller jeg aksept av risiko. Dette må banken gjerne gjøre, men i så fall må den betale når det går galt, sier Klaveness.

Ved å akseptere lån med bare 15 prosent egenkapital på papiret, og ved å ikke kontrollere dette effektivt, har banken gitt Bråthen og Auto Forum nøklene til et arsenal av finansielle masseødeleggelssesvåpen, påpekte advokaten.

– Forbrukervern er det sentrale. Forbrukerne skal advares mot folk som Geir Bråthen, fastslo Tommy Steines advokat ettertrykkelig.

Les også

 1. Tommy Steine tilbake i retten: – Skulle helst ikke vært her

  Tommy Steine (45) ble i fjor sommer frikjent for millionkravet fra Santander Consumer Bank etter kjøpet av luksusbiler.
 2. Santander om Steine: Har et forklaringsproblem

  Santander Consumer Bank mener at Tommy Steine (45) bruker angrep som beste forsvar i ankesaken fordi han har et…
 3. Tommy Steine vant i retten

  Santander Consumer Bank gikk til sak mot komiker Tommy Steine, men vant ikke frem i retten.
 4. Tommy Steine forklarer seg for retten i dag: Steine risikerer milliontap på luksusbilene

  Tommy Steine (45) risikerer å tape millionbeløp på kjøpet av to luksusbiler som ble finansiert av Santander Consumer…
 5. Tommy Steine må selge familiehytta etter milliontap

  LILLESTRØM (VG) Komiker Tommy Steine (44) var på kanten av ruin etter å ha kjøpt luksusbiler i Drammen.
 6. Steine: - Kun skyldig i å være naiv

  En følelsesladd Tommy Steine måtte forklare seg om luksusbiler og millionavtaler.

Flere artikler

 1. Tommy Steine forklarer seg for retten i dag: Steine risikerer milliontap på luksusbilene

 2. Risikerer å måtte tilbakebetale 900.000 kroner: Tommy Steine kjemper videre i rettssystemet

 3. Santander om Steine: Har et forklaringsproblem

 4. Tommy Steine tilbake i retten: – Skulle helst ikke vært her

 5. Dømt til å betale 900.000 til Santander Consumer Bank av lagmannsretten: Tommy Steine: - Ikke synd på meg

Fra andre aviser

 1. Komiker må betale 900.000 etter bilkonkurs

  Bergens Tidende
 2. Komiker må betale 900.000 etter bilkonkurs

  Fædrelandsvennen
 3. Steine anker luksusbil-dom til Høyesterett

  Fædrelandsvennen
 4. Høyesterett avviser å behandle Tommy Steines sak

  Fædrelandsvennen
 5. Zachen-sak til Høyesterett

  Bergens Tidende
 6. Rolf «Appelsinen» Jacobsen har levd et liv med torpedoer, konkurser og søksmål. Dette er historien om storsvindlerens liv.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder