LENGE TIL INNFLYTTING: Tone Damli bor midlertidig et annet sted sammen med samboer Markus Foss og datteren Billie. Foto: Andersen, Cicilie S.

Tone Damlis boligbråk: Halverer byggeboten

Etter lang ventetid har Tone Damlis utbygger fått svar på klagen om bot for ulovlig utbygging. Et lekket notat viser imidlertid at juridisk avdeling i Bærum kommune ønsket boten langt lavere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det var i juni i fjor at ansvarlig utbygger Kopperud Bygg Invest ble ilagt en bot på 400.000 kroner for ulovlig riving av boligen på Blommenholm i Bærum.

IDYLLISK: Slik så huset på Blommenholm som ble revet ut. Foto: Mikalsen, Helge

Utbygger påklaget boten, og fikk svar fra kommunen at de hadde en svarfrist på åtte uker. Syv måneder tok det før svaret kom denne uken. Boten blir halvert til 200.000 kroner. Utbygger Robert Kopperud er frustrert.

– Det i seg selv at de bruker så lang tid burde få konsekvenser. De pålegger alle andre frister, men klarer ikke holde sine egne, sier han til VG.

– Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å behandle dette før, svarer Hanne Høybach, bygningssjef i Bærum kommune til VG.

Budstikka har også omtalt saken.

les også

Tone Damli kan få kjempebot etter ulovlig riving

I et brev VG har fått tilgang til kommer det frem at utbyggerens advokat har fremmet krav om at kommunen betaler 89.100 kroner for påløpte kostnader til bistand i og med at klagen har nådd frem med en vesentlig endring i klagers favør.

Advokaten har også klaget på overtredelsesgebyret til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

les også

Utbyggeren til Tone om rivningsbråket: – Tragisk

Et notat utbyggerens arkitekt kom over i den elektroniske saksmappen for klagesaken kommer det imidlertid frem at planjuridisk avdeling i Bærum kommune mener boten ikke skulle vært satt høyere enn 40.000.

Bygningssjef Hanne Høybach sier til VG at notatet ble lagt ut ved en feil.

les også

Tone Damli i «Hver gang vi møtes»: – Aldri vært så naken

– Notatet det vises til er kun et internt arbeidsnotat. Interne arbeidsnotat er ikke vedtak og ikke offentlige. Notatet har på vanlig måte vært del av grunnlaget for en grundig vurdering internt, før bygningssjefen fattet nytt vedtak.

Det var ifølge Robert Kopperud Høybach selv som har bedt som ba øverste juridiske myndighet i Bærum kommune om å se på saken på nytt i desember, etter flere purringer fra dem.

– Jeg mener dette viser at når de først har gjort en feil, så vil de ikke tape ansikt og innrømme den. Det har gått prestisje i dette, sier Kopperud til VG.

Høybach har ikke benyttet muligheten til å kommentere Kopperuds påstand i kommunikasjon med VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder