Han betalte en
høy pris for å
bli kjent som
Jan Thomas sin
tenåringskjæreste.

Christopher Mørch
Husby følte seg brukt.
Så kom uro, panikk
– og paranoia.

– Jeg ble
fremstilt
som en
idiot


Pluss content

Christopher Mørch Husby fra «Farmen»: − Jeg ble fremstilt som en idiot

Publisert: