UENIGHET OM KONTRAKTER: Norsk Filmforbund nekter sine medlemmer å skrive under kontrakter med NRK. Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix

Full krangel om NRK-kontrakter

Siden 20. mars har Filmforbundet nektet medlemmene å skrive under kontrakter med NRK. Nå er konflikten helt fastlåst.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forbundet mener statskanalen nekter å gi profesjonelle film- og TV-arbeidere rimelige vilkår.

– NRK oppfører seg som den slemmeste og mest urimelige gutten i klassen i dag både på lønn og rettigheter. De får penger gratis, men oppfører seg som den mest aggressive aktøren av alle, sier forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem.

Sammen med flere andre fagforeninger har de siden 20. mars bedt medlemmene sine om å ikke skrive under kontrakter med NRK før de har fått på plass en kollektiv tariffavtale. Konflikten har ennå ikke kommet til noen løsning.

Har du tips i saken: Send e-post til VGs journalist

Brem forhandler med NRK på vegne av regissører, fotografer, scenografer og en rekke andre fagfunksjoner.

Les også: Fantorangen-dukkemaker føler seg lurt av NRK

FORBUNDSADVOKAT: Bjørn Alexander Brem i Norsk Filmforbund. Foto: Sandra Jensen

Saken dreier seg om opphavsrettigheter, men også lønnsnivå, og forbundet mener statskanalen motarbeider kreative fagpersoner som tar oppdrag for dem.

– Lønnstilbudene ligger i de verste tilfeller på 50 prosent av lønnen på eksternområdet – og opphavsrettsvilkårene inne på NRK-huset er horrible og skandaløse.

– Vi har sagt hele tiden at vi primært ønsker at NRK skal forhandle på plass en utvidet arkiv-rettighetsavtale med NORWACO (Organisasjon som er et bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk, journ.anm.) for å forlenge den avtale og betaling som allerede finnes i dag.

Les også: Startet Fantorangen-eventyret – tjener ikke en krone

– Nonchalant

Dramasjef Ivar Køhn i NRK avviser Brems påstander, som han mener er direkte feil. NRK har gode lønnsforhold og god rettighetsforvaltning, mener han.

– Det er ganske nonchalant å fremstille lisensen som en form for gratis penger, og hentyde om at den bør betraktes som en slags offentlig støtte til Filmforbundets medlemmer. NRK betaler for rettigheter, og vi bruker lisenspengene nennsomt for å sikre at norske seere som har betalt for produksjonene skal få mulighet til å se det de har betalt for, når de selv ønsker og på den plattformen de ønsker.

Køhn understreker at rettigheter er ervervet fra egne ansatte, frilansere, skuespillere og dramatikere, og at aktørene er innforstått med hvordan det fungerer.

Han sier NRKs forhandlinger med NORWACO først og fremst handler om rettigheter for å gjøre gamle programmer tilgjengelig, produksjoner som er laget med bakgrunn i rettighetsavtaler for fjernsyn fra tiden før internett.

– Når det gjelder nye programmer mener NRK det både er mer forutsigbart og mer fornuftig å gjøre avtaler med rettighetshaverne i det man beslutter produksjonen, og at disse avtalene forholder seg til at dagens publikum ønsker mulighet til å se det de har betalt for når de vil og hvor de vil.

– Lønnsnivå på linje med andre

Køhn er heller ikke enig i at lønnsnivået er dårlig i NRK sammenlignet med andre. I det store og hele har NRK et lønnsnivå som er på linje med andre selskaper.

DRAMASJEF: Ivar Køhn i NRK. Foto: NRK

– Det er jo ikke mer enn et par uker siden at vi kunne lese i DN at TV2 klagde på NRK fordi NRK hadde for høyt lønnsnivå på frilansere sammenlignet med dem.

Køhn legger til at NRK i større grad har åpnet seg mot det eksterne produksjonsmiljøet, og at NRKs rutiner og avtaler forholder seg til hva som er praksis i det miljøet.

– Vi har en ryddig tariffavtale som omfatter alle fagfunksjoner i NRK, men tariffavtalene som NRK følger er annerledes formulert enn hva det eksterne miljøet er vant med. Vi har forsøkt å få til en dialog med Filmforbundet om dette slik at de tariffavtalene vi allerede har med fagforeningene blir tydeligere for deres medlemmer. Selv om de avviser videre samtaler, så vil vi fortsette å utarbeide slike justeringer.

– Ekstremt ufint

Brem mener også NRK utnytter medlemmers lave kunnskapsnivå når det gjelder opphavsrettigheter, og at de fører medlemmer bak lyset med uforståelige klausuler med «liten skrift» som gjør at de signerer bort rettighetene sine. Han refererer blant annet til saken med Tiina Suhonen, som lagde dukken av Fantorangen.

– Dette er ekstremt ufint, sier Brem som siden og opplyser at ingen av Filmforbundets medlemmer skriver under kontrakter med NRK før de har fått en ryddig tariffavtale som gjelder rettigheter og lønn.

Køhn mener utfordringene ligger i at Filmforbundet ønsker en annen tariffavtale enn de NRK allerede har med andre fagforeninger i NRK, og at de ønsker at vederlaget for rettigheter skal betales inn til – og fordeles videre av – Filmforbundet.

– Dette er to krav som NRK finner vanskelig å imøtekomme nå, både av hensyn til andre avtaler NRK allerede har inngått og i forhold til vanlig arbeidsrett og lovgivning.

Konflikten ser dermed helt fastlåst ut. Brem oppfordrer nå politikerne til å ta affære.

– NRK er den sterkeste aktøren i markedet i dag, og er man veldig sterk, skal man også være veldig snill – ellers må det offentlige ta grep så de sørger for at NRK blir snille igjen indirekte ved tung og streng regulering både når det gjelder rimelig lønnsbetaling og rimelig betaling for opphavsrettigheter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder