OPERASJEF: Per Boye Hansen, en av kultur-Norges mektigste, får ikke forlenget åremålet.

OPERASJEF: Per Boye Hansen, en av kultur-Norges mektigste, får ikke forlenget åremålet. Foto:Roger Neumann,VG

Operasjef mistet jobben - har skrevet åpent klagebrev

Operasjef Per Boye Hansen (57) hevder at han ble nektet å møte ledelsen for å tale sin sak før Operaen gikk ut og søkte etter ny operasjef.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Eksterne lenker

Den Norske Opera & Ballett | Kjøp billetter til Operaen \ Den Norske Opera & Ballett

SISTE: Operaen i hastemøte etter klagebrev

Nyheten om at Per Boye Hansen ikke får forlenget åremålet som sjef for Den Norske Operaen, DNO, kom 22. mai. Operaen sendte ut pressemelding om at de søker ny sjef fra høsten 2017. Per Boye Hansen, som har vært operasjef siden 2012, har bare jobb ut sommeren 2017.

– Det er med tungt hjerte jeg må meddele at mitt åremål ved Den Norske Opera & Ballett ikke vil bli forlenget. Etter samtaler og forhandlinger med administrerende direktør og vårt styre, har det ikke lykkes oss i å komme frem til den felles forståelse som er nødvendig for et fornyet langsiktig samarbeid, forklarte Boye Hansen da nyheten ble varslet.

Siden har Ellen Horn, som var styreleder ved Operaen da nyheten ble kjent, uttalt seg blant annet til NRK om at de har mottatt klager på operasjefen, som før han ble ansatt for tre år siden, var storfavoritt for jobben:

– Vi har fått bekymringsmeldinger fra ansatte, og de har vi gått grundig inn i og forsøkt å undersøke bakgrunnen for.

Oppvask

Nå har det gått snart to uker, og Boye Hansen har nå skrevet et åpent brev til styret ved Den Norske Opera & Ballett – med kopi til Administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø.

SKUFFET: Per Boye Hansen skriver i brevet at han vil redegjøre for behandlingsprosessen, og han gjør det i full offentlighet. Foto:Stian Lysberg Solum,NTB scanpix

VG har fått tilgang på brevet.

Der skriver Boye Hansen at han i februar i år ble spurt av styrets leder og nestleder om han ville akseptere forlengelse av åremålet med ett år -fra juli 2017 til juli 2018. Han mener at ledelsen da ønsket å forlenge, men at styret med ny sammensetning fra i sommer skulle få stå fritt med tanke på beslutning.

Han hevder at ledelsens forslag skulle legges frem for styret i mars, men at det aldri skjedde. I stedet ble det to måneder senere sendt ut informasjon om at de søker etter ny operasjef.

«Jeg har funnet det nødvendig å henvende meg skriftlig til styret for å gi en redegjørelse for behandlingen av saken om forlengelse av mitt åremål», innleder han brevet, som er på flere A4-sider.

Han skriver, som han allerede har uttalt i flere medier, at han ikke fikk anledning til å uttale seg om grunnlaget for beslutningen før den ble truffet.

«Den rett alle arbeidstagere har til å få uttale seg før viktige avgjørelser om deres ansettelsesforhold treffes, ble nektet meg til tross for at jeg ba om det gjentatte ganger».

Boye Hansen skriver at han flere ganger ba om å få møte administrerende direktør Nils Are Lysø, daværende styreleder Ellen Horn og daværende nestleder av styret Michael Christiansen for å gjennomgå og uttale seg om den kritikken som var fremkommet i bekymringsmeldingene mot ham og gjennomgåelsen av dem. Han skal ikke ha blitt hørt.

«Jeg hadde mye på hjertet», skriver han.

– Negativ innstilling

Boye Hansen hevder videre at han ble nektet å møte det samlede styret da han var blitt varslet om direktøren ikke ville innstille på forlengelse av åremålet. Dette savner han begrunnelser for.

«Siden det er styret som har ansettelsesmyndigheten, og ikke administrerende direktør, må jeg forutsette at styret har realitetsbehandlet saken, skjønt jeg ikke har fått se noe styrevedtak om dette.»

EKS-STYRELEDER: Ellen Horn. Foto:Jørgen Braastad,VG

Kritiserer Horn

Boye Hansen skriver videre at han mener at styrets behandling er basert på det han beskriver som administrerende direktørs negative innstilling. Han reagerer også kraftig på at Horn har uttalt seg til pressen de siste dagene om hvorfor åremålet ikke er forlenget. Han mener at hennes oppførsel er kritikkverdig.

«Til NRK sa hun at «prosessen rundt åremålsavgjørelsen har vært grundig». På spørsmål om hva bekymringsmeldingene gikk ut på, sa hun at hun ikke ville uttale seg om det. Dette åpnet for spekulasjoner om hvilken atferd jeg hadde gjort meg skyldig i», skriver han.

Ordknapp Horn

Ellen Horn skriver i en tekstmelding til VG at hun synes det blir uryddig av henne fortsette å uttale seg i media når et nytt styre er valgt.

– Styret behandlet denne saken og fattet avgjørelsen. Siden det har jeg gått av som styreleder, sier Horn.

Direktør ved Operaen, Nils Are Karstad Lysø, sier til VG at det har vært en lang og gjennomarbeidet prosess.

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i innholdet i brevet. Vi har hatt en grundig prosess der vi har hatt mange møter underveis, sier Nils Are Lysø til VG.

NRK skriver at den nye styrelederen, Anne Carine Tanum, ikke ønsker å uttale seg om saken før det nye styret har hatt sitt første styremøte 11. juni.

– Nødvendig brev

Selv om Boye Hansen tidligere har sagt at han ikke vil uttale seg i offentligheten om interne forhold, har han nå snudd.

«Siden tidligere styreleder Ellen Horn og tillitsvalgte har uttalt seg til offentligheten, og det på en måte som åpner for spekulasjoner, har jeg funnet det nødvendig å sende denne redegjørelsen i form av et åpent brev til styret.»

Spørrerunde blant ansatte

Et eksternt firma ble hyret for å foreta intervjurunder rett etter påske for å granske bakgrunnen for bekymringsmeldingene. Operasjefen sier han hadde flere innvendinger mot metoden, men at han likevel samarbeidet.

Boye Hansen sier at det så vidt han vet, bare er kommet inn én bekymringsmelding om hans lederstil. Han mener for øvrig timingen rundt denne tyder på at hensikten nettopp var å forhindre forlengelse av åremålet.

«I løpet av hele denne prosessen er det ikke fremkommet en eneste verifiserbar, konkret hendelse eller handling som underbygger påstander om graverende oppførsel eller uakseptabel lederstil fra min side. Ingen personer har stått frem med navn», skriver operasjefen i brevet.

Det falt også Boye Hansen svært tungt for brystet at han befant seg i utlandet og var på vei om bord i et fly da han fikk telefonen fra direktøren om at åremålet ikke ble forlenget.

DIREKTØR: Nils Are Karstad Lysø. Foto:Berit Roald,NTB scanpix

«Jeg var helt uforberedt på dette.»

Han mener at det ikke foreligger forsvarlig og saklig grunnlag for å nekte ham forlengelse av åremålet.

Boye Hansen runder av brevet med at han på tross av alt, vil arbeide så godt som overhodet mulig til Operaens beste fram til åremålet utløper.

– Dypt takknemlig

Administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø forklarte i kunngjøringen 22. mai at de går ut med utlysningen etter Boye Hansens arvtager såpass tidlig på grunn av den svært lange planleggingshorisonten i operaverdenen.

– Vi er også i prosess med å ansette ny musikksjef og assisterende operasjef, og da er det greit å ha klarhet rundt dette. Vi er dypt takknemlige for det store arbeidet Per Boye Hansen har lagt ned disse årene, som har gitt oss økt aktivitetsnivå og mange modige satsinger, uttalte Lysø.

– Formidabel innsats

Daværende styreleder Ellen Horn opplyste rundt nyheten om Boye Hansens kommende avgang at en tidlig avklaring av åremålsspørsmålet gir god tid til å forberede sjefsskiftet.

– Per Boye Hansen har i løpet av sine første tre år som operasjef i DNO&B gjort en formidabel innsats og har lykkes med å sette Nasjonaloperaen på det internasjonale kartet, sa Horn den gangen.

Det var over 60 søkere til jobben da Boye Hansen ble ansatt i 2012 som arvtager etter skotske Paul Curran.

Boye Hansen har tidligere vært leder for Festspillene i Bergen. Han har også jobbet som journalist i Oslo, før han studerte teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og senere tok diplomeksamen fra Staatliche Hochschule für Musik, Ruhr, ved linjen for musikkteater-regi. Han har siden jobbet i Operaen i Köln og Festspillene i Salzburg.

Diskuter:Hvem vil du se som operasjef? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

Flere nyheter på rampelys

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder