AVSLUTTET SAK: Kunstneren Odd Nerdrum (i midten) med advokat Stein E. Hove og kona Turid Spildo i Larvik tingrett i september. Nå er striden med TNI avsluttet, melder advokaten. Foto:Håkon Mosvold Larsen,NTB scanpix

Nerdrum-konflikten løst

Etter en lengre runde i rettsapparatet, er Odd Nerdrum og
hans tidligere samarbeidspartnere i The Nerdrum Institute enige om å begrave stridsøksen.

Kunstneren ble i september i fjor frifunnet i Larvik tingrett for å ha brutt en samarbeidsavtale med The Nerdrum Institute (TNI) fra 2009, men TNI anket dommen. Ankesaken skulle etter planen opp i Agder lagmannsrett 2. til 4. juni, og i januar begjærte Nerdrum instituttet konkurs i tillegg.

I en pressemelding fra advokatfirmaet Brækhus Dege, som representerer Nerdrum, opplyses det mandag at parten er «enige om å bilegge tvisten på nærmere avtalevilkår».

Advokat Stein E. Hove ved Brækhus Dege, sier til VG at han ikke kan gi noe nærmere informasjon om hva avtalevilkårene går ut på, eller si noe om hva klienten mener om avtalen.

Uenige om samarbeidsavtale

TNI skulle arbeide for å gjøre Nerdrums kunst kjent for et internasjonalt publikum – og skulle få 50 prosent i kommisjon for å selge hans kunst. Den opprinnelige striden stod om hvorvidt samarbeidsavtalen, som skulle løpe i ti år, kunne sies opp.

Bak TNI står kunstrådgiveren Bjørn Li, tidligere direktør for Nasjonalmuseet, Allis Helleland og tidligere direktør for Kunsthuset, Kjell Wenstad. De har henholdsvis 40, 20 og 40 prosent av aksjene i selskapet.

FLERE RETTSRUNDER: Odd Nerdrum og Turid Spildo i en pause i Larvik tingrett. Foto:Alf Øystein Støtvig,VG

Larvik Tingrett kom frem til at kunstneren ikke måtte betale en erstatning som instituttet overlot til retten å fastsette ved skjønn. Det opprinnelige kravet fremlagt i søksmålet, var begrenset oppad til 23 millioner kroner. I kjennelsen ble derimot TNI pålagt å betale Nerdrum en halv million kroner i saksomkostninger, dersom dommen skulle bli stående.

Nerdrums advokat fremholdt under sin prosedyre i Larvik tingrett at Nerdrum ble forledet inn i en avtale han ikke forsto omfanget av, og at Nerdrum lider av tourettes syndrom og angst ble nok en gang trukket fram. Av sluttinnlegget til Hove fremkom det at Nerdrum valgte å avslutte avtalen i november 2011 fordi han mente at samarbeidet ikke hadde skapt noen ny aktivitet.

Dette er en av flere saker Odd Nerdrum har hatt gående i retten de siste årene. Han ble i fjor dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, hvorav åtte måneder er gjort betinget, for grovt skattesvik. Høyesterett avviste å behandle anken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder