Dollie-jentene dømt til å betale over en million

Benedicte Adrian og Ingrid Bjørnov er i Oslo Byrett dømt til å betale over en million kroner pluss renter til selskapet Dollie de Luxe ANS, som det sommeren 1996 ble foretatt tvangsakkord for.

  • NTB

Artikkelen er over 20 år gammel

Det er selskapets administrator, Ole Anders Sørlie, som har stevnet de tidligere Dollie-jentene og samarbeidspartnere for retten. Han hevder at de to i strid med avtaler og forutsetninger for tvangsakkorden har holdt tilbake inntekter. Dette er inntekter Adrian og Bjørnov har hatt siden juni 1996, og som skulle gå til nedbetaling av tvangsakkorden.

Etter oppsetningen av musikkspillet "Which Which" i London i 1992 hadde virksomheten stor gjeld, og det ble innledet akkordforhandlinger med kreditorene. Gjeldsforhandlinger ble åpnet i november 1995.

Adrian må betale 445.689 kroner pluss renter, mens Bjørnov må ut med 605.558 kroner pluss renter. Partene må ifølge dommen selv bære sine omkostninger.

All inntekt

Selskapet Dollie de Luxe ANS, ble opprettet i mai 1995, hvor eierne Benedicte Adrian, Ingrid Bjørnov og Ole Anders Sørlie forpliktet seg til å vie hele sin arbeidsinnsats til selskapet og dets virksomhet. Alle inntekter skulle gå inn i selskapet.

Etter London-satsingen, utviklet det seg et motsetningsfylt samarbeidsforhold mellom de tre. De klarte ikke å samle seg om en prinsippavtale som skisserte fordelingen av virksomhetene i deres felles eide selskaper. I stedet ble det 4. januar 1996 i brevs form avgitt en erklæring fra de tre i fellesskap til selskapene Notabene Music Company ANS, Dollie de Luxe ANS og Notabene Records AS.

Her erklærer partene blant annet at de hver for seg og i fellesskap skal legge forholdene til rette for å sikre inntekter til betjening av den akkorderte gjeld, slik at den skal betales i henhold til vangsakkordens forutsetninger.

Ikke betalt

Ole Sørlie har på vegne av Dollie de Luxe ANS anført at kravet bygger på selskapsavtalen av 1988, og at de saksøkte ikke har betalt inn til selskapene sine inntekter for årene 1996 til 1999 - noe Sørlie mener de var forpliktet til å gjøre. Så lenge selskapene ikke er oppløst, svarer deltakerne solidarisk for selskapsforpliktelsene.

Sørlie, som prosederte sin egen sak, la ned påstand om at Benedicte Adrian skulle dømmes til å betale kroner 568.189 pluss 12 prosent renter fra 14. januar 1999, mens Ingrid Bjørnov skulle dømmes til å betale kroner 780.558 pluss 12 prosent renter fra 14. januar 1999. Disse beløpene ble redusert i byrettens dom.

Dollie-jentenes prosessfullmektig, advokat Niels R. Kiær, la til grunn at det er selskapsavtalen for Notabene Music Company som inneholder klausul om at inntekter skal gå inn i selskapet, og at Sørlie derfor hadde valgt feil saksøker for sitt krav. Videre mener Kiær at Adrian og Bjørnov hadde adgang til å avslutte sitt samarbeid
med Sørlie i 1996, og at de lojalt har søkt å skaffe penger til akkordkreditorene.

Flere artikler

  1. Mangler tittel

  2. Lucas på lønnstoppen

  3. - Prins Andrews gode venninne

  4. Mangler tittel

  5. Luksus-selskap for Brooklyn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder