PROFITABEL: Moromannen Harald Rønneberg, her på vei til Jan Fredrik Karlsens 40-årsdag sammen med kona Sølvi Haugland, driver en høyst profitabel liten business. Foto: Frode Hansen

«Senkveld»-Harald : - Omsatte for fem millioner - satt igjen med over halvparten

«Senkveld»-programleder Harald Rønneberg (39) kan le hele veien til banken.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Selskapet til moromannen Harald Rønneberg kunne i 2012 vise til driftsinntekter på drøyt fem millioner og et driftsresultat på 3,75 millioner.

Det ga et resultat etter skatt på 2,7 millioner.

Nøkkeltallene er hyggelige: Resultatgraden, som viser overskudd i forhold til omsetning, er på 74,6 prosent. For å sette det i perspektiv - mellom åtte og tolv prosent regnes som god resultatgrad.

Ingen kommentar

Gjeldsgraden er på 0,4 prosent.

Rønneberg driver med andre ord et selskap uten innbakt risiko i form av rentebærende gjeld.

Egenkapitalen er på 5,3 millioner og utgjør 71 prosent av selskapets totalkapital.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Rønneberg.

Basic Holding har til sammen investert 1,1 million i produksjons- og eventselskapet Plan B og eiendomsselskapet Bølgen 808 AS.

I disse selskapene har også «Senkveld»-kollegene Thomas Numme og Truls Svendsen er tilsvarende stor eierandel som Rønneberg på 20 prosent.

I notene til regnskapet fremgår det ellers at selskapet til Rønneberg i fjor kjøpte en tomt for 2,3 millioner, at han tok ut 800.000 i lønn og 166.000 i andre godtgjørelser.

En gjennomgang av tidligere årsregnskap viser at Basic Holding siden starten i 2006 har hatt driftsinntekter på til sammen 27,4 millioner og et overskudd på til sammen 13,7 millioner etter skatt.

Rønneberg har hentet ut nesten syv millioner i utbytte, hvorav 6,5 millioner siden 2008 - i fjor nøyde han seg med 600.000.

De resterende to millionene ble avsatt til å styrke egenkapitalen, hvorav én million ble satt direkte i banken. Alt i alt besitter Harald Rønnebergs bunnsolide lille pengemaskin verdier for 7,5 millioner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder