DØMT: Ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett i juni. Foto: Espen Braata / VG

Toppblogger anker ikke voldsdommen

Kvinnen ble i juni dømt til 90 dager ubetinget fengsel for vold mot en mann på fest.

Hendelsen med toppbloggeren skal ha funnet sted i februar i fjor på en hjemmefest i Oslo. Bloggeren, som er i 20-årene, skal ha kastet en flaske eller et glass i ansiktet på mannen. Mannen, som også er i 20-årene, måtte sy fire sting, ifølge dommen.

Toppbloggerens forsvarer, Cecilie Nakstad, bekrefter i en SMS til VG at de har besluttet ikke å anke dommen fra lagmannsretten på 90 dagers ubetinget fengsel.

– Det er begrenset hva som kan ankes til Høyesterett. Skyldspørsmålet kan for eksempel ikke ankes. Alle typer anker vil dessuten innebære at saken strekker ut i tid, med usikkert resultat. Hun har derfor besluttet å ikke anke, forteller Nakstad.

Så du? Toppblogger får flengende kritikk etter konkurs

Forsvareren legger imidlertid til at de er sterkt uenige i resultatet. I tingretten ble kvinnen frikjent, men dømt til å betale erstatning.

– Vi er veldig uenige i flertallets vurdering av bevisene. Vi mener mindretallets vurderinger, som er i tråd med tingrettens enstemmige dom, er korrekt, fortalte Nakstad til VG tidligere i juni.

VG har vært i kontakt med den aktuelle bloggeren, som forteller at hun er uenig med dommen.

– Jeg hadde veldig lyst å anke, sier kvinnen.

Ble først frikjent

I oktober i fjor møtte den kvinnelige bloggeren opp i Oslo tingrett etter å ha blitt tiltalt for vold. Hun ble frikjent, men ble dømt til å betale 15.000 kroner i erstatning.

Påtalemyndigheten anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandlingene ble holdt 25.juni, hvor tiltalte og seks vitner, inkludert fornærmede, avga sin forklaring.

Toppbloggeren ble i juni dømt til 90 dager ubetinget fengsel.

«Flertallet har kommet til at tiltalte er skyldig i forsettlig kroppsskade», står det i dommen.

På grunn av provokasjon fikk kvinnen en strafferabatt på 30 dager fordi den fornærmede hadde provosert henne før voldshandlingen.

Kvinnen må i tillegg betale 1187 kroner i erstatning.

VG har prøvd å kontakte aktor Katja Sand Dørstad, men hun er ikke tilgjengelig for kommentar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder