KLAGE: Artist Kim Wigaard klagde inn advokat John Christian Elden til disiplinærutvalget.

John Christian Elden får irettesettelse i disiplinærnemnden etter kjendismanager-sak

Advokatforeningens disiplinærnemnd gir artist Kim Wigaard (34) rett i at advokat John Christian Elden (55) har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk.

Publisert:

– Jeg føler meg vel irettesatt da, og tar det til etterretning, skriver advokat John Christian Elden i en e-post.

Kim Wigaard og hans advokat klaget i desember 2021 inn advokat John Christian Elden til disiplinærutvalget for brudd på reglene om interessekonflikt.

Elden ble meddelt kritikk i disiplinærutvalget, men valgte i mai 2022 å klage på avgjørelsen. Saken gikk dermed til neste instans – disiplinærnemnden.

Kritikken mot Elden kommer etter at advokatkontoret figurerte på begge sider av en sak som involverte tidligere kjendismanager Erland Bakke. Først representerte advokatkontoret Wigaard da Bakke rettet flere anklager mot artisten. Så representerte advokatkontoret Bakke da han forsøkte å forhindre omtale av saken i VG.

Nå har disiplinærnemnden kommet med sin konklusjon. Der Elden fikk mildeste reaksjonsform i disiplinærutvalget, får han nå meddelt irettesettelse i disiplinærnemnden, som er en strengere korreks.

Elden bekrefter at dette er første gang i løpet hans 32 år lange karriere at han har fått irettesettelse i disiplinærnemnden.

Han må også å betale omtrent 14.000 kroner i saksomkostninger til Wigaard innen tre uker etter mottagelsen av disiplinærnemndens beslutning.

«Advokat John Christian Elden har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2. For dette meddeles irettesettelse.» heter det i avgjørelsen.

– Jeg synes jo at dette er på sin plass. Rett skal være rett. Det er bare viktig å si fra. Jeg synes det er riktig at han må ta denne irettesettelsen, sier Wigaard til VG.

Wigaard er for tiden aktuell som kordirigent med «Demenskoret» på NRK.

Bakgrunn

I flere år ble Kim Wigaard representert av Elden Advokatfirma. Spesielt har han benyttet seg av to advokater i konflikten mot sin tidligere manager Erland Bakke.

Da Wigaards advokat i november i fjor skulle snakke med VG om den nå henlagte voldtektsanmeldelsen artisten fikk rettet mot seg fra Bakke, snudde advokatfirmaet.

I en samtale med Wigaard er VG gjort kjent med at Wigaards tidligere advokat, Henrik Bliksrud, sa følgende om situasjonen:

– Jeg synes jo dette er litt flaut. John Christian opptrer for Bakke, og det synes jeg, det skulle han helst ikke gjort, for å si det rett ut.

Det hadde muligens oppstått en interessekonflikt, ifølge en skriftlig beskjed fra advokatfirmaet. Advokaten kunne ikke lenger være Wigaards advokat.

Elden Advokatfirma, ved partner John Christian Elden, hadde i minst fire uker representert Erland Bakke, den tidligere kjendismanageren som hadde anklaget Wigaard for voldtekt. Bakke opplyste selv at han hadde gitt advokat John Christian Elden et oppdrag om å forhindre VG i å omtale forholdet.

– En strengere reaksjon

Wigaards nye advokat, Melissa Zekiye Calti i Advokatfirmaet Legalis, sier reaksjonen fra disiplinærnemnden nå er «skjerpet».

– Det viktigste å få frem er at disiplinærnemnden fant konklusjonen «ikke tvilsom», og fant grunnlag for å reagere med en strengere reaksjon enn disiplinærutvalget, nemlig med «irettesettelse», sier hun, og legger til:

– Begrunnelsen for strengere reaksjon fremgår av at disiplinærnemnden vurderer at advokat Elden burde under enhver omstendighet ha frasagt seg oppdraget for Bakke, da han ble kjent med at Kim hadde blitt representert av en av sine kollegaer i Elden Advokatfirma i straffesaken. Det er en grundig beslutning som gir Kim fullt medhold i saken.

Advokat Melissa Zekiye Calti representerer artist Kim Wigaard.

«Ikke funnet løsningen tvilsom»

Elden får irettesettelse for å ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.1.:

«En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.»

Da Elden fikk kritikk i disiplinærutvalget, fant utvalget løsningen «tvilsom».

I disiplinærnemndens avgjørelse heter det:

«Disiplinærnemnden har, i motsetning til disiplinærutvalget ikke funnet løsningen tvilsom. Idet overtredelsen gjelder et meget sentralt punkt i de etiske regler, og advokaten unnlot å fratre som motpartens advokat til tross for at han er gjort kjent med klagers innsigelse, finner nemnden grunn til å reagere med en irettesettelse.»

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no