UTVIKLER MANUS: Atle Antonsen har søkt om støtte til utvikling av en film. Bildet fra 2019.

Atle Antonsen søker om støtte til film med navn «Blackface»

Atle Antonsen (53) har søkt om tilskudd til en fiksjonsfilm med arbeidstittel «Blackface».

Publisert:

Det kommer frem i en søknad om tilskudd til manusutvikling som er sendt Norsk filminstitutt 6. februar. Søknaden er sendt av Atle Antonsens eget enkeltmannsforetak, DPP Atle Antonsen DDR.

Atle Antonsens søknad er sendt inn fire måneder etter episoden på Bar Boca i november i fjor.

– Foreløpig er jeg kun helt i startfasen med utvikling av dette filmprosjektet. Filmideen er ren fiksjon og baserer seg naturligvis ikke på noe som helst rundt selve hendelsen, skriver Atle Antonsen i en kommentar til VG.

Han opplyser videre at det har jo vært en periode med selvransakelse, som også har gitt ny forståelse og innsikt på mange plan.

– Derfor har jeg lyst til å bruke mine nyvunne erfaringer til et prosjekt som kan være positivt for andre enn meg, og det tror jeg dette kan bli. Målet er å skrive en interessant og tankevekkende fiksjonsfilm med aktuell tematikk som angår alle, skriver Atle Antonsen til VG.

Hatem Ben Mansour i Antirasistisk Senter reagerer negativt på prosjektet - og ikke minst bruken av tittelen «Blackface».

– Jeg synes tittelen på prosjektet hans er smakløst. Ikke minst med tanke på hva han har vært under etterforskning for. Det fremstår ikke som han har fått større forståelse for denne problemstillingen, sier Ben Mansour til VG.

Hasn mener at det fremstår ikke som om Atle Antonsen har fått større forståelse for problemstillingen.

– Sett i lys av helheten håper jeg at Norsk filminstitutt ikke innvilger støtte til Antonsen prosjekt, sier Ben Mansour.

Antonsen selv skriver videre i sitt svar til VG at spillefilm tar tid, og at prosjektet trolig ligger et par år frem i tid - minst.

– Ideen er likevel inspirert av tanker og erfaringer jeg selv har gjort meg i månedene etterpå.

Det kommer frem av søknaden at tittelen på filmprosjektet er «Blackface».

VG har fått bekreftet av Norsk filminstitutt at det handler om utvikling av manus til en fiksjonsfilm.

Den aktuelle støtteordningen handler om tilskudd til utvikling av ideer eller manuskripter. De som søker kan motta et fast beløp på 250.000 kroner per fase, ifølge Norsk filminstitutt.

VG har spurt Atle Antonsen om å utdype hva han mener med «ny forståelse og innsikt» og erfaringer som han har lyst å bruke i filmen. Antonsen vil ikke svare på dette.

– Du sier du vil bruke din egen erfaring til et prosjekt som kan være til noe positivt for andre – hva er dine refleksjoner rundt hvordan dette kan påvirke Sumaya?

– Den første uttalelsen er min kommentar til dette prosjektet per nå, svarer Antonsen.

Atle Antonsens søknad er sendt inn fire måneder etter episoden på Bar Boca: I november ble det kjent at Antonsen ble anmeldt for hatefulle ytringer, av samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali.

På utestedet Bar Boca i Oslo skal Antonsen ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der.

Jirde Ali la ut et innlegg på Facebook der hun skrev at hun har vært sterkt preget av hendelsen.

VG har vært i kontakt med Jirde Ali om Atle Antonsens søknad om støtte til en film med arbeidstittel «Blackface». Hun ønsker ikke å kommentere.

Saken ble henlagt av statsadvokaten, så påklaget, og til slutt henlagt av riksadvokaten.

Riksadvokaten beskrev episoden i sin avgjørelse som «et lite vellykket forsøk på satire over rasisme».

Etter hendelsen ba Antonsen om fritak fra radioprogrammet «Misjonen» på P4, som han har ledet sammen med Johan Golden i en årrekke. Han trakk seg også som programleder for «Kongen befaler».

I januar var Antonsen tilbake som programleder i P4s «Misjonen» med Johan Golden.

Fredag ble det kjent at han er tilbake som programleder i «Kongen befaler» fra høsten av.

Kommunikasjonsdirtektør Hanne McBride i Discovery skriver dette i en e-post til VG fredag kveld om Antonsens nye prosjekt:

– Atle Antonsen gjør ett prosjekt for oss, og det er «Kongen befaler». Vi har ikke hatt noen dialog om prosjektet han nå søker støtte til og kan ikke uttale oss om noe vi ikke kjenner innholdet i.

8. mars ble det kjent at Antonsen har klaget inn NRK for Pressens Faglige Utvalg.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no