INGEN MORGEN: NRKs nyhetssendinger på morgenen, «Morgennytt», legges ned fra 1. februar neste år. Her under presentasjonen av programledere for sendingene i 2008. Fra venstre: Tom Nilssen, Marit Kolberg, Cecilie Roang Bostad og Erik Wold. Foto: Eivind Griffith Brænde
INGEN MORGEN: NRKs nyhetssendinger på morgenen, «Morgennytt», legges ned fra 1. februar neste år. Her under presentasjonen av programledere for sendingene i 2008. Fra venstre: Tom Nilssen, Marit Kolberg, Cecilie Roang Bostad og Erik Wold. Foto: Eivind Griffith Brænde

NRK legger ned Morgennytt

RAMPELYS

Etter å ha satset tungt på nyheter på nett må NRK nå kutte i nyheter på TV, radio og tekst-TV.

Publisert:

På et allmøte i NRK i ettermiddag informerte nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk de ansatte om kuttene.

- Det er slik at vi de siste årene har satset på nye, digitale plattformer og som følge av det økt den redaksjonelle bemanningen med 23 årsverk. Disse må vi nå ta ned fra annen aktivitet, sie Kalbakk, og viser til kuttforslagene:

Kulturnytt halveres

- Derfor foreslår vi å legge ned Morgennytt på TV i sin nåværende form fra 1. februar 2014, legge ned den ene av de to Kulturnytt-sendingene på radio og at vi slutter med manuell produksjon av nyheter for tekst-TV. Dette utgjør til sammen 15 årsverk, i tillegg kommer åtte årsverk og annet som er ubesatte stillinger som ikke vil ramme tilbudet til publikum, sier han.

Ifølge Kalbakk ble ikke nyheten tatt godt imot av de ansatte i statskanalen.

- Det ble mottatt med skuffelse, samtidig som jeg opplever at det er forståelse for at når vi skal prioritere noe, så må noe annet få lavere prioritet. Den omstillingen vi skal gjennom nå har mange andre mediehus gjort før oss av mange av de samme grunnene, sier han.

Får økt lisens

De nå foreslåtte kuttene i NRKs nyhetstilbud kommer ikke som en følge av at Høyre/Frp-regjeringen kun økte kringkastingsavgiften med 45 kroner i statsbudsjettet for 2014.

Opprinnelig fikk NRK en økning på 60 kroner i lisensen fra den rødgrønne regjeringen.

- Disse forslagene kommer ikke som en konsekvens av den reduserte økningen i kringkastingsavgiften. Derimot har vi i tillegg fått et effektiviseringskrav på 15 årsverk som følge av den reduserte økningen i lisensen. Disse årsverkene vil vi forsøke å løse utenfor den redaksjonelle kjernen, altså i administrasjon og ledelse, sier Kalbakk.