FORTSATT UENIGE: Richard Aune er klubbleder i NRK. Han mener NRK-lønnen bør sammenlignes med de største mediehusene, ikke de lokale.
FORTSATT UENIGE: Richard Aune er klubbleder i NRK. Han mener NRK-lønnen bør sammenlignes med de største mediehusene, ikke de lokale. Foto: Erik Johansen/ NTB scanpix

NRK-streiken på stedet hvil – uenige om sammenligningsgrunnlag

RAMPELYS

NRKs juridiske direktør, Olav Nyhus, mener NRK må sammenligne seg med lokale mediehus. – Meningsløst resonnement, mener klubbleder Richard Aune.

Publisert: Oppdatert: 20.05.18 10:39

Etter nesten seks dager med 1700 journalister i streik er det fortsatt steile fronter mellom ledelsen og klubben i NRK. Ett av de sterkeste argumentene til Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ) er at lønnsforskjellen mellom NRK og de store mediehusene er på 110.000 kroner.

NRK lønnsledende i mindre fylker

Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, mener imidlertid at sammenligningsgrunnlaget gir et feil bilde. Han poengterer at NRK i mindre fylker ligger over gjennomsnittet hva gjelder lønn.

VG har fra Norsk Journalistlag mottatt en liste over gjennomsnittslønn i de 15 ulike distriktskontorene, samt gjennomsnittslønn for de andre mediehusene i fylket.

Se helt nederst i saken for å få oversikten!

I Oslo er også gjennomsnittslønnen for journalister i riksmediene inkludert.

Oversikten viser at gjennomsnittslønnen er bedre i NRK i Finnmark, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms og Østfold enn de lokale mediehusene.

– Utgangspunktet er at vi har påpekt at vi ikke mener det gir et interessant bilde å sammenligne med MBL (mediebedriftenes landsforening)-statistikken. NRKs virksomhet med 1700 journalister er en annen virksomhet enn det klubben viser til i statistikken. Vår bedrift er mer mangfoldig, og det er ikke naturlig å sammenligne med de største avisene, sier Nyhus.

Ønsker å sammenlignes med store mediehus

Det er imidlertid klubbleder Richard Aune blankt uenig i. Han mener at NRK-journalistene har et annet oppdrag enn lokaljournalistene, og at stoffet de leverer skal være både regionalt og nasjonalt.

– Det er et helt meningsløst resonnement. Så lenge du leverer det samme produktet, har det samme ansvaret og kompetansen, så skal du tjene likt. Det er det som er avgjørende, ikke hvor mange kvadratmeter du har på kontoret, sier han.

Han mener at det heller ikke egner seg å sammenligne et distriktskontor med 40 ansatte og en lokalavis med to ansatte.

– I de fleste fylkene der NRK kommer forholdsmessig bedre ut jobber de øvrige journalistene i redaksjoner med 2–3 og med svært dårlig økonomi, sier han.

– NRK er en stor medieinstitusjon i Norge, da er det logisk å sammenligne seg med de andre store medieinstitusjonene. Jeg klarer ikke å resonnere meg fram til noe annet, avslutter han.

Uenige om fordeler

Nyhus argumenterer også for at NRK har en bedre pensjonsordning enn de fleste andre mediehus, og at de har en bedre avtale hva gjelder ulempevakter og avspasering, kalt k-fridag.

– Vi har en ordning som gir rett til ekstra fridager som kompensasjon for ulempe i tillegg til økonomisk kompensasjon, som vi har verdsatt til 7000 kroner, sier Nyhus.

Ifølge Aune er imidlertid pensjonsordningen på lik linje med andre mediehus, etter at NRK innførte ny ordning fra 2016.

– Vi har endret vår pensjonsavtale fra å være en forutsigbar ytelsesbasert ordning, til en innskuddsbasert pensjonsordning med de usikkerhetsmomentene som ligger i det.

– Den nye avtalen gjør at NRK sparer 140 millioner kroner i året. At det skal være et argument for at vi ikke skal få høyere lønnsøkning er for meg fullstendig uforståelig, sier Aune.

Han mener k-fridagen er viktig og god for NRK, men at antall fridager sammenlignet med de store mediehusene kommer på lik linje når journalistene har passert en viss ansiennitet.

– Alle erfarne journalister (med mer enn 21 års lønnsansiennitet) i landets øvrige mediehus (i MBL) har tre flere fridager enn NRKs journalister. Dette veier opp for ordningen i NRK med fridag knyttet til mye ulempejobbing, sier han.

– Dersom man jobber mye ulempevakter og har lite ansiennitet, er det en god ordning.

Ikke riktig eller galt

Ifølge Bård Jordfald, forsker i stiftelsen FAFO, som blant annet forsker på arbeidsliv, er det ikke noe fasitsvar på hvem NRK skal sammenligne seg med i konflikten.

– Det er vanskelig å kommentere. Man velger ut det som er fordelaktig i en slik konflikt, og jeg kan ikke si hva som er riktig eller ikke riktig, sier han.

Han legger til at lønn kan variere innenfor en landsdekkende tariffavtale.

Dette får han støtte fra hos seniorforsker Åsmund Arup Seip i FAFO.

– Statlige lønninger i utkantstrøk har generelt sett ligget høyere sammenlignet med privat sektor i utkantstrøk enn hva tilfellet har vært for sentrale strøk. Det er ikke uvanlig at arbeidstakerorganisasjoner ønsker like lønninger over hele landet, men det er ikke vanlig at det er sånn i alle bransjer, sier han.

Fakta: Dette er gjennomsnittslønnen i distriktskontorene:

Agder: NRK – 567.011 kroner / lokale mediehus – 594.783 kroner

Buskerud: NRK – 550 255 kroner / lokale mediehus – 552.737 kroner

Finnmark: NRK – 542.618 kroner / lokale mediehus – 480.797 kroner

Hedmark: NRK – 592.050 kroner / lokale mediehus – 535.362 kroner

Hordaland: NRK – 563.313 kroner / lokale mediehus – 618.370 kroner

Møre og Romsdal: NRK – 575.080 kroner / lokale mediehus – 536.900 kroner

Nordland: NRK – 544.188 kroner / lokale mediehus – 487.465

Oppland: NRK – 565.901 kroner / lokale mediehus – 552.699 kroner

Oslo: NRK – 603.989 kroner / lokale mediehus (inkludert riksmediene) – 664.212 kroner

Rogaland: NRK – 557.231 kroner / lokale mediehus – 633.570 kroner

Sogn og Fjordane: NRK – 549.767 kroner / lokale mediehus – 493.570 kroner

Telemark: NRK – 569.335 kroner / lokale mediehus – 495.529 kroner

Troms: NRK – 586.949 kroner / lokale mediehus – 547.681 kroner

Trøndelag: NRK – 550.799 kroner / lokale mediehus – 609.510 kroner

Vestfold: NRK – 530.222 kroner / lokale mediehus – 551.427 kroner

Østfold: NRK – 568.907 kroner / lokale mediehus – 546.572 kroner

Kilde: Norsk Journalistlag

Her kan du lese mer om