ÅPNET: Kronprinsesse Mette-Marit klippet snoren som de tidligere pasientene Lars Poverud (t.v.) og Angelica Kjos holdt. Ved siden av Kjos står helseminister Bent Høie og klinikksjef Martin Veland. Foto: Krister Sørbø.
ÅPNET: Kronprinsesse Mette-Marit klippet snoren som de tidligere pasientene Lars Poverud (t.v.) og Angelica Kjos holdt. Ved siden av Kjos står helseminister Bent Høie og klinikksjef Martin Veland. Foto: Krister Sørbø. Foto: Krister Sørbø

Helseministeren roser kongelig engasjement for psykisk helse

RAMPELYS

Kronprinsesse Mette-Marit åpnet nybygg for psykisk helsevern på Lovisenberg sykehus i Oslo i dag.

Publisert: Oppdatert: 31.01.18 20:16

– Jeg er veldig takknemlig for at kronprinsessen bidrar til åpenhet om psykisk helse. Vi ser at det er ganske mange som fortsatt ikke søker hjelp selv om de har behov for det, sier helseminister Bent Høie (H)

Psykisk helse blir også tema når Prins William og hertuginne Kate besøker kronprinsparet i Oslo i morgen.

Fredag skal kronprinsparet og hertugparet møte skuespillerne fra «SKAM» og snakke med ungdommer om psykiske utfordringer.

Både den norske og britiske kongefamilien er sterkt engasjert i dette temaet.

Ny sykehusavdeling uten beltesenger

Kronprinsesse Mette-Marit har helt siden 2001 vært beskytter for Rådet for psykisk helse.

Ved åpningen av den nye bygningen på Lovisenberg i formiddag, fortalte hun VG at hun har fulgt med på dette arbeidet der lenge.

Lovisenberg har nå flyttet alle sine avdelinger for psykisk helsevern fra noen av de eldste bygningene i byen, over til det nyeste og mest moderne, rett overfor inngangen til det somatiske sykehuset i Lovisenberggata.

Dermed ligger det godt til rette for at pasienter som har både psykiske og fysiske lidelser får en helhetlig behandling.

Lovisenberg har også jobbet målrettet for å få ned tvangsbruk. Derfor er ikke beltesenger med på flyttelasset. I det nye bygget ligger tvangsbeltene innelåst i et skap ved medisinrommet.


Ved åpningen fortalte kronprinsesse Mette-Marit til pressen at hun er imponert over arbeidet som er gjort der. Hun er imponert over hvordan brukere og ansatte har vært involvert for å skape et bygg som er godt å være i.

– Det at Lovisenberg har jobbet målrettet med å få ned tvangsbruken sier også litt om at sykehuset har en ekstra draiv i forhold til denne pasientgruppen som trenger mye fokus, sa kronprinsesse Mette-Marit ved åpningen.

Hertugpar og psykisk helse

– Hva kommer kronprinsessen til å fortelle prins William og hertuginne Kate om Lovisenberg i morgen?

– Det kan godt hende at jeg forteller om den nye avdelingen på Lovisenberg sykehus. De er jo også veldig engasjert i psykisk helse og ønsker å jobbe videre med det, sier kronprinsesse Mette-Marit til VG.

Hertuginne Kate leder den britiske kongefamiliens kampanje for å fjerne all stigmatisering rundt psykiske utfordringer.

I september lanserte Kate også en animasjonsfilm om barns psykiske helse på YouTube.

Pasientene i det nye bygget på Lovisenberg vil være over 18 år. Når hertugparet kommer i morgen, er det yngre grupper som skal stå i fokus.

– Vi skal jo snakke om psykisk helse med ungdom, med utgangspunkt i «Skam» som jo har blitt veldig populært i Norge, men også andre steder. Jeg tenker at det gir et godt bilde av hvordan unge mennesker har det i dag, sier kronprinsesse Mette-Marit til VG.

Kongelig engasjement

Helseminister Bent Høie er glad for det kongelige engasjementet.

Det er fortsatt litt sånn at «de med psykiske helseutfordringer» liksom er en annen gruppe enn vi. Men alle har en psykisk helse som vi er nødt til å ta vare på, og ikke minst i ungdomsgrupper er det viktig å få frem. «Skam»-serien har også betydd veldig mye for åpenheten.

– Hvor viktig er det at de kongelige også engasjerer seg i dette temaet?

Det er enormt viktig, fordi det bidar til oppmerksomhet, og til at folk tør snakke om sin psykiske helse. Det gir også en enorm trygghet for de menneskene som har opplevd dette at de nå blir sett av vår kongelige familie, av dem som mange ser opp til, sier helseminister Bent Høie (H).

Her kan du lese mer om