FÅR PENGEPREMIER: Fra venstre: Rikke Isaksen, Henrik Elvejord Borg, Melina Johnsen, Daniel Aakre Pedersen, Malin Håvardsdotter Jensen, Adrian Sellevoll, Cecilie Andrea Røising og Lloyd Lawrence Lorenz. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery

Dette skriver «Ex on the beach»-deltagerne under på

«Ex on the beach»-deltagerne får utbetalt to ulike pengesummer etter hvor lenge de er med i serien, står det i kontrakten som VG har fått tilgang til. - Belønningssystem, mener to av deltagerne.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Kontrakten som deltakerne skrev under på før de ble med i «Ex On The Beach» viser at produksjonsselskapet utbetaler to beløp etter hvor lenge hver deltager er med i programmet. Produksjonen styrer også alt som skjer i programmet, og kan endre på regler og utfall i konkurranser, helt fritt.

Kontrakten, som VG sitter på, er også umulig å si opp.

les også

Discovery svarer på kritikken: - Har tro på at seerne selv evner å problematisere det de ser

– Pengesummene vi får fungerer som et slags belønningssystem etter hvor mye drama, og dermed god TV, hver enkelt deltager lager. Gjør man ikke så mye ut av seg og er kjedelig, blir man sendt ut fortere og får mindre penger. Det var slik jeg oppfattet det, sier en av deltagerne til VG.

Den første norske sesongen av realityserien «Ex on The Beach» har satt solide seertall fra den første episoden ble sendt på TV 14. august. Serien har imidlertid fått kritikk fra flere hold for kontroverser som gruppesex, mobbing og nakenhet, og flere tidligere realitydeltagere har slaktet den norske versjonen av serien.

I ett av punktene i kontrakten står det at hver enkelt deltager vil få utbetalt en pengesum etter endt opphold. Summen blir justert etter hvor lenge hver deltager blir i programmet. De som blir igjen til sist fikk utbetalt 10.000 kroner, mens de som måtte hjem tidlig eller midt i programmet fikk 5000 kroner.

Deltager: Belønnes etter hvor mye drama du lager

VG har snakket med flere av deltagerne som bekrefter at de har fått utbetalt pengesummer på 5000 og 10.000 kroner. De mener at pengene fungerte som et slags «belønningssystem» på hvordan de oppførte seg inne i villaen.

– Det er ulike pengesatser på hvor lenge vi er der. De som var igjen til slutt, fikk mest penger. Jeg synes for så vidt et sånt system er greit. Vi deltagerne bør betales etter prestasjon, og ikke tilstedeværelse. De som gjør en innsats og er seg selv for å lage god TV bør få mer enn de som ikke gjør det, sier deltageren.

En annen «Ex on the beach»-deltager VG har snakket med forteller at de deltagerne som gjorde mest ut av seg på TV og innledet fysiske relasjoner til de andre deltagerne, fikk mest penger.

– Produksjonen styrte blant annet hvilke ekser som kom inn, og kunne derfor bestemme hvem som ble involvert i drama og ikke. Deltagerne som skapte relasjoner til andre, altså flørtet og hadde sex, fikk bli i programmet lengst og dermed mest penger, sier deltageren til VG.

I et annet punkt står det at produksjonen kanskje har planer om å premiere den deltageren som blir seernes favoritt i løpet av programmet, men dette er ikke sikkert.

«På avtaletidspunkt foreligger planer om premiering av «publikumsfavoritt» i produksjonen. Det er foreløpig usikkert om premiering vil foretas, samt hva som eventuelt blir premien. Dersom premiering vil foretas, har deltageren alene ansvaret for eventuell gevinstbeskatning/avgifter knyttet til premien».

Det er produksjonsselskapet Rubicon som står bak innspillingen av programmet, og TVNorge og Discovery som sender det på sine flater.

les også

Discovery svarer på kritikken: - Har tro på at seerne selv evner å problematisere det de ser

Oppstod forvirring rundt produksjonens regler

Det som skiller «Ex on the beach» fra andre realitykonsepter som for eksempel «Paradise Hotel» er at programmet ikke har seremonier eller konkurranser hvor deltagerne blir sendt ut. Det blir heller ikke kåret noen vinner til slutt.

Det er produksjonsselskapet som bestemmer hva som skjer underveis i programmet, og hvem som blir sendt hjem. Dette får deltagerne beskjed om via en iPad. I likhet med andre programmer bestemmer også produksjonen når det skal serveres alkohol, og når musikk blir skrudd på, forklarer en av deltagerne.

En av deltagerne forteller at det oppsto diskusjon rundt produksjonens måte å sende ut deltagerne på.

– Mange ble forvirret og frustrerte da de fikk beskjed om at de plutselig måtte hjem uten forklaring. Ingen av deltagerne fikk dette, forklarer deltageren.

I et punkt i kontrakten gjør produksjonsselskapet det klart at de står helt fritt til å endre og justere på reglene for konkurransen til enhver tid. Produksjonen har ifølge kontrakten «enerett» til å dømme utfallet i konkurranser, bestemme omspill eller omtagning av ulike scener uavhengig av årsak.

Videre står det:

«Produksjonsselskapet står helt fritt til å endre og justere på reglene for konkurransen til enhver tid. Produksjonsselskapet har videre full rett til å diskvalifisere og/eller bortvise deltagere dersom det skulle oppstå mistanke om juks eller andre forhold som produsenten anser utgjør grunn for diskvalifisering/bortvisning».

En av deltagerne sier til VG at han eller hun reagerte på at produksjonsselskapet tilegnet seg så mye makt.

– Samtidig så jeg på deltagelsen som en stor mulighet, og jeg tror de hadde valgt noen andre til å være med hvis jeg hadde sagt at jeg ikke ville skrive under kontrakten.

Discovery: - Det er ingen pengepremier eller belønning for oppførsel i programmet

VG har rettet følgende spørsmål til mediesjef i Discovery Network Norway, Hanne McBride:

* Deltakere VG har snakket med sier at pengepremiene fungerte som en slags belønning for å skape drama i huset, og at det derfor var lønnsomt å skape slikt drama for å komme så langt som mulig i EOTB. Stemmer dette? Hvis nei, hva er hovedhensikten bak de to ulike honorarene?

* Kontrakten gir produksjonsselskapet enerett til å dømme i konkurranser, justere og endre regler underveis, samt diskvalifisere deltakere. Har deltakerne i realiteten noen som helst mulighet til å påvirke det som skjer inne i huset? Og hva er i så fall grunnlaget for å bli sendt ut?

* I deltaker-kontrakten snakkes det om mulig premiering av en publikumsfavoritt. Er det bestemt at det blir en slik premiering, og hva er i så fall premien?

Dette er hennes svar:

– Det er ikke lagt opp til premiering av publikumsfavoritt, og det er ingen pengepremier eller belønning for oppførsel i programmet. Vi kommenterer aldri innholdet i våre kontrakter, men jeg kan bekrefte at alle deltakerne har mottatt et lite honorar som i all hovedsak dekker utgifter i innspillingsperioden. Størrelsen på honoraret var avtalt før avreise til Mauritius.

– Ex on the Beach Norge har ingen spilleregler, utover at «iPaden» gir beskjed om aktiviteter og om hvem som går ut av villaen. At noen må forlate programmet, handler om programmets premiss, det å gjøre plass til nye ekser som kommer inn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder