KAN BRUKE OMSLAGET: Arve Juritzen kan nå fritt bruke omslaget til «Påskekrim 2011» som mal for fremtidige utgivelser av novelleserien. Foto: Aleksander Andersen/Scanpix

Arve Juritzen: - Vi vant striden mot sjokoladegiganten

Kvikk Lunsj-produsenten: - Bekymret over rettens vurderinger

Arve Juritzen fikk det som han ville i ankesaken mot sjokoladeprodusenten Kraft Foods, og kan nå fortsette å selge «Påskekrim»-bøkene sine med samme design, farger og utforming som 2011-utgaven.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Jeg har ingen kommentar før jeg har snakket med advokaten, bemerker Arve Juritzen.
I 2009 lanserte Juritzen novellesamlingen «Påskekrim» med bidrag fra 17 kjente forfattere og et omslag utformet som en Kvikk Lunsj.

Boken ble solgt i omlag 16.000 eksemplarer, før restopplaget ble returnert til Jurtizen Forlag AS og destruert, etter at ledelsen i Kraft Foods Norge AS ble klar over utgivelsen og krevde den stoppet.

Sjokoladeprodusenten mente at omslaget utgjorde et overtramp i forhold til varemerkelovgivningen og forlaget ble saksøkt.

Kraft Foods saksøkte Juritzen Forlag og vant første runde i tingretten, men dommen ble anket til lagsmannsretten og nå foreligger altså utfallet.

- Full seier

- Juritzen har fått fullt medhold i at bokomslaget Påskekrim 2011 er lovlig. Vi anser dommen fra lagmannsretten som en full seier, da Juritzen allerede forut for Krafts stevning til tingretten skriftlig bekreftet ovenfor Kraft at Juritzen ikke lenger ville bruke Påskekrim 2009, sier forleggerens advokat, Espen Juul Haugan i en kommentar til dommen.

- Det viktige punkt for Juritzen, både for tingretten og lagmannsretten, har vært å få medhold i at bokomslaget til "Påskekrim 2011" er lovlig. Det er dette bokomslaget han har ønsket å ha mulighet til å bruke fremover. Kraft har imidlertid hele tiden nektet Juritzen enhver bruk av trikoloren, altså de tre fargene, legger Juul Haugan til.

Tingretten anså 2011-bokomslaget som ulovlig.

- Lagmannsretten har altså nå kommet til motsatt resultat og gitt Juritzen fullt medhold i bruken av bokomslaget, noe vi er veldig godt fornøyd med, fastslår Juritzens advokat.

Ikke alle deler hans syn på utfallet av ankesaken.

- Har fått fullt medhold

- Kraft Foods har fått fullt medhold når det gjelder omslaget til 2009-utgivelsen. Lagmannsretten uttaler at Kvikk Lunsj-emballasjen i høy grad er innarbeidet og velkjent i Norge. Lagmannsretten er av den oppfatning at de øvrige vilkår for krenkelse av det velkjente varemerket er oppfylt, fastslår Kristian Hvilen, informasjonssjef i Kraft Foods Norden.

- Retten har kommet frem til en viktig og riktig prinsipiell beslutning i to rettsinstanser. De har slått fast at det ikke kan være slik at det er fritt frem for kommersielle aktører, som Juritzen Forlag, å utnytte andres merkevarer for å tjene penger, påpeker informasjonssjefen.

Bekymret

- Vi er imidlertid bekymret over at rettens vurderinger i at avarter som ligner på originalen ikke er i strid med loven. Dette vil være en stor utfordring for alle norske selskaper som har brukt og bruker store ressurser på å bygge opp populære merkevarer.

- I dette tilfellet har et av Norges største forlag, bevisst benyttet seg av en sterkt norsk merkevare med tradisjoner tilbake til 1937, for å selge krimbøker.

- Retten mener at likheten ikke er så stor at den vil stoppe 2011-omslaget. Dersom man setter omslagene og Kvikk Lunsjen ved sidene av hverandre, vil folk flest se den klare likheten, tror Kristian Hvilen.

I april 2009 søkte Juritzen om registrering av noe som lignet bokomslaget, men søknaden ble henlagt etter at Kraft Foods sendte et brev, hvor det fremgår at produsenten har fire varemerkeregistreringer: En for Kvikk Lunsj, en for produktets farger og to for sjokoladens emballasje.

Urimelig utnyttelse

Kraft Foods fastslo at omslaget innebar en urimelig utnyttelse av Kvikk Lunsj-produktets særpreg og goodwill, og at snyltingen stred med både varemerkeloven og markedsføringsloven.

For øvrig konkluderte Norsk Gallup at Kvikk Lunsj var blant Norges sterkeste merkevarer i både 1999 og 2000.

Sjokoladeprodusenten ba deretter om en bekreftelse på at omslaget til «Påskekrim 2009» ikke ville bli brukt i fremtiden og krevde samtidig 100.000 kroner i erstatning.

Om Juritzen Forlag ikke innrettet seg etter kravene, varslet Kraft Foods et rettslig etterspill.

Bestred kravet

Juritzen bestred påstanden og kravet, med henvisning til at boken kun var beregnet på salg til påske og at forlaget hans ikke hadde noen intensjon om å sette saken på spissen.

Forlaget ba om et møte, slik at partene kunne komme frem til en løsning som begge kunne akseptere.

Møtet fant sted i mai 2009, men partene gikk derfra like uenige og et samarbeid ble aldri diskutert.

Omslaget til 2009-utgaven av påskekrim ble deretter registrert til tross for Kraft Foods kraftige protest.

I 2010 registrerte Juritzen et nytt omslag for den planlagte 2011-utgivelsen.

Dermed ble Juritzen saksøkt av Kraft Foods Intellectual Property AS som hevdet at bokomslaget til 2009-utgaven var ulovlig.

Det ble også nedlagt påstand om at Juritzen i fremtiden måtte forbys å anvende ethvert omslag med samme eller lignende utforming, grafiske elementer, dimensjoner og farger som Kvikk Lunsj.

Ville stoppe enhver likhet

Sjokoladeprodusenten ville hindre Juritzen å utgi en bok hvor omslaget hadde den minste likhet med Kvikk Lunsj. Et forbud ville dermed også omfatte den planlagte «Påskekrim 2011».

Slik ble det også. Kraft Foods vant første runde, men Juritzen anket dommen og i mars i år var det duket for en ny runde i lagmannsretten.

Her påpekte Juritzen i sitt partsinnlegg at omslaget til 2009-utgaven alddri mer ville bli benyttet, men han påberopte seg retten til å bruke 2011-omslaget.

Ligner lite på Kvikk Lunsj

Lagmannsretten er enig med Juritzen i at 2011-omslaget har svært få likheter med Kvikk Lunsj-emballasjen og at omslaget i svært liten grad kan assosieres med nordmenns favorittsjokolade i påskefjellet. Forleggerens frifinnes altså når det gjelder tingrettens kjennelse om 2011-omslaget.

Derimot sørget lagsmannsretten for at 2009-omslaget aldri mer kan brukes. Tingrettens dom vedrørende denne utgivelsen blir stående og Juritzen Forlag pålegges dermed å betale deres saksomkostninger på 131.000 kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder