NYE TIDER: Aldersgrensene for barn blir nå forandret. Her fra premieren på filmen Beatles på Colosseum kino i Oslo i august.
NYE TIDER: Aldersgrensene for barn blir nå forandret. Her fra premieren på filmen Beatles på Colosseum kino i Oslo i august. Foto:Frode Hansen,VG

Dette er de nye aldersgrensene på kino

FILM

Etter andre gangs behandling i Stortinget er nå de nye aldersgrensene for film vedtatt.

Publisert: Oppdatert: 16.12.14 20:10

Loven om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram, som den heter, gir også plikt til å sette aldersgrenser på programmer og filmer på nett, TV og DVD, opplyser Medietilsynet.

Det var Medietilsynet som foreslo de nye aldersgrensene som blir: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. Begrunnelsen er at disse aldersgrensene samsvarer best med utviklingstrinnene hos barn og unge.

De tidligere aldersgrensene var:

- A (tillatt for alle)

- 7 år (barn ned til 4 år i følge med foresatte)

- 11 år (barn ned til 8 år i følge med foresatte)

- 15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)

- 18 år (absolutt nedre grense. Ingen i salen kan være under 18 år.)

Tilsynet skal i løpet av neste år lage forskrifter, retningslinjer og gjennomføre informasjonsarbeid rettet mot bransje og publikum.

Aldersgrensene for film er juridisk bindende, og må følges av kinoene. I Norge har man vurdert film med tanke på egnethet siden 1913, da kinoloven trådte i kraft.

Kinofilmen kom til Norge rundt 1910, og det startet en debatt om filmens skadelige virkning straks etter. Kinoloven innebar full forhåndskontroll og alle filmer som skulle vises på kino måtte godkjennes av daværende Statens filmkontroll (nå: Medietilsynet.)

Fra kinoloven av 1913:

§8 De sakkyndige må ikke godkjenne billeder, hvis forevisning de mener vilde stride mot lov eller krenke ærbarhet eller virke forrående eller moralsk nedbrytende.

Kilde: Norsk filminstitutt