KRIG OM MENINGER: Den danske filmen "Flammen og Sitronen" har først til sommerens heteste debatt om andre verdenskrig i Danmark. Her skuespiller Stine Stengade og regisslør Ole Christian Madsen. Foto: Jon Selås

Danske «krigshissere»

HAUGESUND (VG Nett) Den danske filmregissøren Ole Christian Madsen har skapt en omfattende krig om krigen i Danmark denne sommeren. I hans film «Flammen & Citronen» er nemlig de nasjonale krigsheltene og motstandbevegelsen ikke nødvendigvis helter.

Jon Selås
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Det vi si: De er først og fremst mennesker som lever under ekstreme vilkår, der avgjørelser og handlinger lett kan få katastrofale følger. De var også drapsmenn, som lever med omkostningene ved å ta liv; det er en motstandbevegelse i klem mellom mange hensyn; det er enkeltaktører på alle sider med både gode og råte motiver for sine handlinger.

«Flammen» og «Citronen» er dekknavnene til to av av Danmarks mest vidgjetne motstandmenn, Bent Farschou-Hviid og Jørgen Haagen Schmith.

De fleste av filmens mange aktører har sine virkelige navn, som den gåtefulle Ketty Selmer (spilt av Stine Stengade), en kvinne som vitterlig hadde viktig oppdrag for den danske militære etterretningstjeneste og motstandsbevegelsen. Hun hadde et seksuelt forhold «Flammen». Men det hadde hun også til den tyske Gestapo-sjefen i Danmark.

"FLAMMEN" OG "SITRONEN": Mads Mikkelsen og Thure Lindhardt. Foto: Sandrew Metronome

- Hun er en av disse «besværlige», som dansk motstandbevegelse i ettertid har forsøkt å skrive ut av historien. Det var et stort research-arbeid å bringe hennes - og andres - historie tilbake til livet, sier Stine Stengade.

Siden «Flammen & Citronen» hadde premiere i Danmark i vår, har 700 000 dansker sett den. Det er blitt enorme diskusjoner:

- Vi er angrepet både fra høyre og venstre i politikken - og fra alle molboerne i midten, som har fått forstyrret sitt bilde av andre verdenskrig. Det har nesten blitt slik, at folk har strømmet til kinoene for selv å gjøre opp sin mening om filmen. Skillet akkurat nå mellom folk i Danmark, er om man liker «Flammen & Citronen» eller ikke. Det er fint, men arbeidsomt; jeg har knapt hatt tid til annet enn å forsvare min film siden den kom ut, sier Ole Christian Madsen.

- Og historikerne?

- De er glade for den, i alle fall de yngre.

- Hvorfor laget du denne filmen?

- Fordi det er en selvfølge at den ble laget. Vi i Danmark er på ny i krig; til nå har det falt 14 dansker i Irak og Afghanistan. Hvordan vi som nasjon skal bearbeide og forholde oss til dette, ef avgjørende viktig. Man har i alle fall ikke noen hjelm i andre verdenskrigs heltehistorier - det må en adskillig mer realistisk tilnærming til.

En ny generasjon har behov for å se på nytt på en nasjons «store historier» og søke å finne realitetene bak det som har festet seg som offisielle versjoner. Historien i seg selv er komplisert, besværlig og smertefull å forholde seg til, krigshistorien mer enn noe annet. Men man kan aldri hvile, hvis man er et intellektuelt og ærlig søkende menneske.

- Og det er åpenbart at krigens historie er noe av det aller mest besværlige, ettersom den i nesten overveldende grad definerer hvem og hva vi er som nasjon - i Danmark som i Norge?

- Det er kjernen i det hele!

- Går det an å si noe om hvem disse nasjonale heltene virkelig var?

- Det er det vi forsøker på. Det har vært vanskelig. Men uhyre interessant, sier Stine Stengade, og utdyper hvordan hun oppfatter sin egen rollefigur, Ketty, som i ettertid av mange er forsøkt glemt, fordi hun verken var helt eller forræder. Eller kanskje begge deler:

- Krig er en ekstrem situasjon, på godt å ondt. Mye tyder på at Ketty brukte krigens til hva man kanskje kan kalle «personlig realisering».

Fra beskjedne forhold før krigen, der hun blant annet syslet med kunstnerisk virksomhet, kommer hun altså i en situasjon med mye innflytelse, kontakt med de viktigste aktører, mye spenning, mye press og mange forhold - også seksuelt - til menn og kvinner. Når krigen har opphevet samfunnets normale moralske konvensjoner, er det ikke så vanskelig å tenke seg at hun grep muligheten når hun kunne. Men ut over hennes eventuelle personlige tilfredsstillelse, forblir hennes egentlige rolle, hva hun betydde og hvilke konsekvenser hennes handlinger fikk - for alle sider, fortsatt en stort, stort mysterium, sier Stine Stengade.

"Flammen & Citronen" har norsk premiere 19. september.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder