MOTPARTER: Amber Heard og Johnny Depp i Virginia i sommer, i forbindelse med den seks uker lange rettssaken.

Johnny Depp anker «feilaktig» dom i rettssaken mot Amber Heard

Siste ord er ikke sagt i rettskrangelen mellom Johnny Depp (59) og ekskona Amber Heard (36).

Publisert:

Depp leverte torsdag inn papirene til ankedomstolen i Virginia, der han i seks uker tidligere i år kjempet et bittert oppgjør mot Heard i en sivil sak som ble kringkastet direkte på TV for alle som ville se.

Selv om Depp vant overlegent, har han nå søkt om å få deler av dommen omgjort, melder Deadline.

Juryen landet 1. juni på at Amber Heard har gjort seg skyldig i å ærekrenke sin eksmann, og Depp vant dermed frem med sitt søksmål. Heard blepålagt å betale Depp over 82 millioner kroner.

Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat Adam Waldman – og Depp på sin side ble dømt til å betale henne om lag 20 millioner kroner.

Det er denne siste delen av dommen Depp mener er uriktig.

Det aktuelle punktet, som i amerikanske medier har fått betegnelsen «Waldman Statement (Waldman-uttalelsene), går ut på at advokat Adam Waldman i 2018 gikk offentlig ut og sa at Heard «bløffet» da hun hevdet hun var blitt utsatt for partnervold.

Waldman beskrev Heards anklager som «et bakholdsangrep».

Les også

Bakgrunn: Alt om Depp og Heards eksplosive oppgjør

Den betente rettssaken mellom Johnny Depp (58) og ekskona Amber Heard (36) sjokkerer og fascinerer en hel verden.

I Depps ankepapirer presiseres det at Waldman er en selvstendig aktør, og at Depp ikke automatisk kan stilles til ansvar for Waldmans uttalelser.

«Heard presenterte ingen bevis under rettssaken for at Depp personlig instruerte eller regisserte Waldman-uttalelsene. I stedet valgte hun å rette ansvarskrav mot Depp kun fordi Waldman var hans advokat», heter det.

«Retten bør gjøre om dommen som gjelder Heards motsøksmål når det gjelder «April 27 Waldman Statement», men ellers bør dommen som var i Depps favør, opprettholdes», heter det i rettsdokumentene.

I papirene står det at «den delen som gikk i Heards favør, er det eneste feilaktige punktet».

Deadline har lagt ut hele Depps ankesøknad, som er signert hans advokater Ben Chew og Camille Vasquez.

Heard har forgjeves forsøkt å få hele rettssaken og dommen forkastet. I juli leverte Heard inn en begjæring om at dommen mot henne måtte settes til side eller at rettssaken måtte kjennes ugyldig.

Advokatene hennes begrunnet begjæringen med en rekke ulike forhold, men dommeren Penney Azcarate avviste alle.

Heards advokater var tidlig ute med å forklare at dommen, om den ikke ble forkastet, kom til å bli anket. Hun sendte i juli en formell varsel om at hun hadde til hensikt å anke.

Fikk utsatt tidsfrist

Depp anket sin sak innen tidsfristen, men Heard har søkt om å få forlenget frist – noe Depps advokater satte seg imot. Heard fikk imidlertid medhold av dommeren.

Ny ankefrist for Heard er 23. november, ifølge rettspapirer. Hun har også frem til da å respondere på eksmannens anke.

I forrige måned sendte Heard inn en lang skriftlig rapport om alt hun mener var feil med rettssaken, og hva hun mener gir grunnlag for anke – som for øvrig er en svært kostbar og omfattende prosess.

Siden rettssaken har Heard byttet ut deler av sitt advokatapparat.

Publisert: