Takk for turen

Publisert:
Artikkelen er over 21 år gammel

Torbjørn Færøyvik: «Veien til Xanadu - En reise i Marco Polos fotspor»

Torbjørn Færøyvik er historiker av utdanning og utenriksmedarbeider i Arbeiderbladet og NRK gjennom mange år, Asia-korrespondent og forfatter. Marco Polo forlot Venezia med båt og gikk i land i den lille byen Ayas på den tyrkiske kysten i 1271, deretter dro italieneren landeveien til Kina. Han var 17 år og dro sammen med sin far og onkel. De tre vendte ikke hjem før etter 17 år.

Den samme reisen, tilnærmet, gjorde Færøyvik våren 2000, med noe raskere framkomstmidler enn bare apostlenes hester og kameler. Nordmannen tillater seg også å reise med buss, bil og tog. Nå strides ekspertene om hvorvidt Marco Polo virkelig nådde fram til Kina, kanskje var han bare på Krim?

Men Færøyvik reiser til Kina, gjennom Tyrkia, Iran, Pakistan, Taklamakan, Gobi, Gansu-korridoren, Shaanxi, Mu U og Indre Mongolia. Med seg har han Marco Polos berømte bok «En beskrivelse av verden», og han deler rundelig til leseren fra Polo innimellom sine egne nåtidsobservasjoner. Det er fabelaktig lesning.

Mens mange av dagens «reisende» nok hadde kastet en bok ut på markedet samme høst som reisen ble foretatt, har Færøyvik tatt seg tid til og ikke minst, tatt med seg roen og forstanden. Ferden østover er en kulturhistorisk samtidsskildring. Han har lest seg opp og bringer innsiktsfulle passasjer om de ulike regioner og land han reiser gjennom. Han siterer klassikere, lyrikk, keisere, moske'voktere og andre han treffer.

Færøyvik sover blant sunnimuslimer i det iranske høylandet. Han redder seg mang en natt med en god sovepose hos nysgjerrige hjelpere som ikke helt fatter hva slags ferd denne nordmannen er ute på.

Etter å ha vedgått at han både har kone og barn hjemme, overtales han til ikke å krysse gjennom Afghanistan. Han nyter buddhaene som ble sprengt våren 2001. I det hele viser boken hvor raskt verden forandrer seg. Han dveler ved hvor langsomt kamelene går, og forserer Gobi-ørkenen så lett som bare det, med buss.

Men å finne Xanadu var ikke bare enkelt. Færøyvik tar avskjed med Marco Polo og Kina på Trane-paviljongen ved Hangzhou. Jeg tviler på om Polo-feberen gjennom ganske så maskuline kulturer hadde vært enkel å kurere for en kvinnelig reisende.

Derfor: Takk for turen!

GURI HJELTNES

Publisert: